V Křimicích mají nový vodovod

1. 07. 2021
V Křimicích, plzeňském městském obvodu, vybudovali asi kilometr nového vodovodu. Postupně se na něj připojí třicet nemovitostí. Dosud se místní spoléhali na studny, voda z nich ale neměla stoprocentní kvalitu. Se stavbou se začalo loni v říjnu, dokončena byla letos. Kromě samotného potrubí se řešil průzkum, vytyčení inženýrských sítí, zemní práce, tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce potrubí, úpravy komunikace, geodetické a další práce. Investice byla podpořena z Národního programu Životní prostředí.