V Moravském Krumlově rozdávají nádoby na bioodpad

19. 04. 2019
Nádoby na bioodpad z domácností mohou zdarma získat obyvatelé Moravského Krumlova. Město využilo dotačního titulu z Operačního programu Životní prostředí a nakoupilo nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů. Každá domácnost v zástavbě rodinných domů, která projeví o bionádobu zájem, ji dostane zdarma do zápůjčky. Svoz uhradí radnice z místního poplatku za komunální odpad. Vytříděný bioodpad odvezou pracovníci svozové firmy přímo od domu jednou za dva týdny v létě, v zimě jednou za měsíc.