V Plzni udělali vodopropustné parkoviště

8. 01. 2020
Lábkova ulice v Plzni má za sebou kompletní proměnu. Komunikace byla původně asfaltová se dvěma protisměrnými jízdními pásy oddělenými travnatým ostrůvkem, v jednom nefunkčním průjezdném pruhu se živelně parkovalo. Nově tam vzniklo přes 170 parkovacích míst. Původní úsek Lábkovy ulice od Vejprnické ulice až za stávající lávku nahradila nová obousměrná vozovka, kde kvůli bezpečnosti přibyl dělicí ostrůvek. Projekt je šetrný k životnímu prostředí. Městský obvod získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, aby se dešťová voda mohla vsakovat do země.