V Železných horách se daří navracet do krajiny vodu

20. 05. 2023
Více než čtyřicet odborníků na vodní ekosystémy z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí se během terénního výjezdu přesvědčilo, jak zásadní pro návrat vody do krajiny je odstraňování starých melioračních děl a revitalizace vodních toků. Seznámili se s revitalizací bývalé střelnice lidových milicí u Kochánovic v evropsky významné lokalitě Kochánovické rybníky a tůně a s revitalizací pramenné části přítoku Dlouhého potoka v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Maršálka, kde se právě pracuje na zrušení odvodňovací funkce systematické meliorační drenáže. Obě akce jsou podpořeny z Operačního programu Životní prostředí.