Ve Lhotě opravují nádrž

1. 02. 2019
Nádrž ve Lhotě u Dřevčic, která je biotopem pro řadu vzácných živočichů, se opravuje. Na práce, které budou probíhat až do konce roku, získalo město Dubá dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V plánu je odtěžení sedimentů a odstranění rákosu. Opravovat se bude i opevnění v jižní části rybníčku, které je v havarijním stavu. Břeh byl v minulosti opevněn kamennými pískovcovými kvádry, které budou při opravě znovu využity. Oprava opevnění je nutná, protože na této části břehu nádrže se nachází příjezd k okolním nemovitostem a postupující eroze by tento příjezd mohla vážně poškodit. Práce budou stát přes půl milionu korun.