Ve šternberské nemocnici vyroste „pasivní“ pavilon

27. 05. 2019
Olomoucký kraj vypsal výběrové řízení na výstavbu nového pavilonu interny a urgentního příjmu v nemocnici Šternberk. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 254 milionů korun. Jedná se o novostavbu pavilonu v severní části areálu šternberské nemocnice, kterou tvoří čtyři nadzemní podlaží a jedno technické podzemní podlaží. Plochá střecha bude opatřena fotovoltaickými panely a celý objekt je řešen v tzv. pasivním energetickém standardu. Konstrukční systém objektu je navržen jako prostorový skelet tvořený nosnými železobetonovými sloupy a stěnami. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů osazených do ocelobetonových nosníků. Objekt je propojen se stávajícími pavilony nemocnice dvěma spojovacími koridory. Zakázka bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.