Ve Znojmě zabezpečují skálu nad Dyjí

11. 09. 2019
Město Znojmo nechává sanovat skalní masivy na levém břehu Dyje. Jedná se již o šestou etapu sanace. Skály bylo potřebné zajistit hlavně z kvůli bezpečnosti. Specializovaná firma nejdříve odstraní náletové dřeviny a očistí svah. Pak odtěží nestabilní bloky, na řadu přijdou i kotvy a ocelové sítě. Město na sanaci skal opakovaně využívá dotace z Operačního programu Životní prostředí.