Vláda schválila návrh novely vodního zákona

26. 07. 2019
Díky ní bude moci stát lépe zvládat kritické stavy sucha. Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny Ministerstva životního prostředí a zemědělství umožní úřadům větší regulaci odběrů vody v případě sucha. Systém operativního řízení během sucha nastavuje obdobně, jak je tomu již nyní během povodňových situací. Sucho spolu s povodněmi jsou důsledkem probíhající klimatické změny, na niž je třeba se adaptovat a z pozice státu operativně reagovat. Nová část vodního zákona s názvem „Zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ vymezuje rámec monitoringu sucha, odpovědnosti kompetentních orgánů, přijímání opatření pro zvládání sucha i nedostatku vody i pro kontrolní mechanismy. Umožní mimo jiné vytvoření komisí v jednotlivých krajích, které budou moci na základě nově pořízených plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a uplatňovat určitá omezení pro užívání vody, zejména např. pro zalévání nebo napouštění bazénů.