Vrcholí přípravy nové zonace v národních parcích

20. 02. 2019
V národních parcích vrcholí po osmnácti měsících proces přípravy a schvalování nové zonace, vyplývající z novely zákona o ochraně přírody a krajiny schválené zákonodárci v květnu 2017. V případě NP Šumava a KRNAP je nyní připravena nová podoba zonace navržená jednotlivými správami národních parků, která byla po posouzení souladu jednotlivých návrhů se zákonem o ochraně přírody a krajiny a metodikou Ministerstva životního prostředí ministerstvem již odsouhlasena, a může tak zamířit mimo rezort k oficiálnímu projednávání s partnery v regionech. V případě NP Podyjí a NP České Švýcarsko již došlo ke zdárnému projednání zonace v jednotlivých radách národních parků a nyní je jejich zonace, připravená ve formě vyhlášek, těsně před vstupem do mezirezortního připomínkového řízení.