Vznikla kniha o ekologii lesa

23. 08. 2023
Na knize „Ekologie lesa: Jak se les mění a funguje“ pracovalo třicet českých a slovenských vědců a akademiků. Publikace vnikla v rámci projektu „Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření“ podpořeném z Norských fondů. Odborná kniha je zdarma ke stažení na webu Mendelovy zemědělské univerzity v PDF formátu. Kniha představuje čtenáři les jako komplexní adaptivní systém. Oproti tradičnímu ekosystémovému pohledu jsou více zdůrazněny biotické interakce mezi členy této složité sítě. To se neobejde bez vysvětlení některých základních pojmů a fenoménů sítí vztahů v lesních ekosystémech, uvádí se v abstraktu publikace.