Zaniklé brdské obce připomenou nově vysazené stromy

3. 06. 2020
Padrť, Kolvín, Záběhlá. Tři obce v srdci Brd, které musely ustoupit rozšiřování vojenské střelnice. V letošním roce uplyne 80 let od prvního vystěhování jejich obyvatel, které předznamenalo postupný zánik těchto vesnic. Tuto událost připomněla Agentura ochrany přírody ČR, Správa CHKO Brdy z podnětu občanského sdružení Svaz vyhnanců z Brd symbolickou výsadbou stromů na místech, kde obce stávaly. Šest lip srdčitých vysadily v dubnu Vojenské lesy a statky ČR z prostředků Programu péče o krajinu. Výsadba měla být součástí slavnostního otevření loni dokončené naučné stezky Okolím Padrťských rybníků. Tato akce však byla kvůli karanténě odložena. „Vysazené lípy nejsou stromy ledajaké, mají svůj „rodokmen“. Jedná se o přímé potomky památného stromu Lípa u hrobky Valentů na Chloumku. Její torzo o obvodu přes sedm metrů najdete dodnes v Mělníku. To, jak se lipkám bude dařit v Brdech, můžete sledovat třeba při návštěvě zmiňované naučné stezky. Ta prochází nejen bývalými obcemi Padrť, Kolvín a Záběhlá, ale také krajinou výrazně formovanou prací lidí, kteří v nich žili,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.