Zateplení dalších nemocničních budov podpoří dotace

1. 11. 2019
Stavební úpravy, které povedou ke snížení energetické náročnosti dalších tří budov v majetku kraje, probíhají v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Začaly práce na objektu oddělení dlouhodobě nemocných, hotovy by měly být ještě letos. Příští rok budou práce pokračovat na jiných částech oddělení a na objektu ředitelství. Energeticky úsporná opatření jsou spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.