Zateplí stacionář v Kamýku

18. 04. 2019
Nalžovický zámek je poskytovatelem sociálních služeb, jeho pobočka v Kamýku nad Vltavou nabízí služby týdenního stacionáře a odlehčovací služby. Do července roku 2020 by měla budova této pobočky získat nové zateplení, jehož cílem je výrazné snížení energetické náročnosti. Náklady na realizaci projektu přesáhnou 2,5 milionu korun. Dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí u tohoto projektu činí 40 procent způsobilých nákladů, což v tomto případě představuje 982 tisíc korun. Zbytek bude uhrazen z rozpočtu zřizovatele, jímž je Středočeský kraj.