Zdravotnickou školu v Přerově čeká zateplení

20. 03. 2019
Budova na náměstí Přerovského povstání, která ještě v minulém roce sloužila studentům Střední zdravotnické školy, dostane novou fasádu. Přerovští radní nechali vypracovat projekt na její zateplení. Od září roku 2020 by budova měla fungovat jako Vyšší odborná škola zdravotnická. Projekt má řešit zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu oken a dveří, případně také zateplení stropů mezi suterénem a prvním patrem, a další termoregulační opatření, která vyplynou z doporučení energetického posudku. Přerovská radnice bude sledovat vypsané dotační tituly a je možné, že část nákladů by mohla být uhrazena z Operačního programu Životního prostředí.