Bombajští policisté sbírají dešťovou vodu

/ Zahraničí a technologie

Bombaj dostává každý rok bohatou dešťovou nadílku: průměrné množství dešťových srážek tu činí více než 2 457 milimetrů ročně. Kdyby se tu pořádně věnovali zachytávání této vody, nasbírali by jí zhruba 589 milionů litrů za rok, přičemž roční spotřeba města činí 3 800 milionů litrů. Úředníci z BMC jsou si toho dávno vědomi, a tak již v roce 2002 ustanovili povinnost nainstalovat systémy na sběr dešťové vody na všechny nově postavené budovy. „Pustili jsme se do toho, i když to pro nás nebylo povinné,“ říká Chandrakant Khaire, obyvatel jedné ze starších budov na východě města. „Nainstalovali jsme systém, který zachytává veškerou dešťovou vodou stékající po terasách budovy a svádí ji do podzemní studny. Padesát rodin a čtyřicet dva obchodů díky tomu splachuje záchody nasbíranou dešťovkou. To je více než 25 procent naší denní spotřeby vody a významně to snižuje daň, kterou platíme za vodu,“ pochvaluje si.

Město by vodu raději recyklovalo

Po velkém suchu v roce 2009 následovaly velké diskuze o tom, jak by se město mělo postarat o zásoby pitné i užitkové vody. Ale když se rok s rokem sešel, BMC se začalo zabývat výstavbou další přehradní nádrže, která by městu vodu zabezpečila. Podle nich je sběr dešťové vody ve městě složitější otázkou, než se může na první pohled zdát. Bombaj je ostrovním městem. „Většina studní v západní části města na mořském pobřeží má slanou vodu, která do nich z moře prosakuje. Kdyby se do těchto studen sváděla sbíraná dešťová voda, hrozilo by jejich proboření nebo sesuvy půdy, které by celou oblast zničily,“ říká jeden z úředníků BMC, který si přeje zůstat v anonymitě. Bombajské domácnosti podle statistik používají pouze 20 procent vody k vaření a pití, 60 procent připadá na úklid, koupání a splachování – takže všechna tato voda odteče rovnou do kanalizace. „Na to, jak ušetřit vodu, máme jiné plány. BMC má vypracovány projekty na recyklování vody, které zároveň vyřeší i znečištění místního moře,“ dodává nejmenovaný úředník.

Ne všichni s přístupem BMC souhlasí. „Recyklování vody je jedním ze způsobů, jak šetřit vodou, ale my pro to musíme udělat všechno, co můžeme. A proto potřebujeme směrnice na zachytávání dešťové vody a ty musí přijít právě od BMC. Možná to představuje nějaké problémy, ale ty mohou být vyřešeny,“ říká U. M. Paranjpe, aktivista za sběr dešťové vody ve státě Maharaštra, v němž Bombaj leží.

Policisté naložili s vodou po svém

Na policejním ředitelství v bombajské čtvrti Naigaon na to ale nedbali a místní policisté za pomoci neziskové organizace CERE (Centre for Environmental Research and Education) vybudovali největší systém na sběr dešťové vody v bombajské metropoli. Při schopnosti nasbírat 38,8 milionu litrů dešťovky při každoročním monzunu dodává systém vodu do místních rezidenčních budov. Čtvrť Naigaon slouží coby základna tří policejních praporů a několika útvarů speciálních jednotek bombajské policie, žije tu více než 2 300 rodin příslušníků policejního sboru, nachází se tu městská škola a policejní nemocnice. Voda z městského vodovodu jim tu tekla méně než 20 minut denně a to se s novým sběrným systémem úplně změnilo.

„Díky vzrůstající ploše zabetonovaných povrchů o většinu dešťové vody přicházíme: steče odtokovými kanály rovnou do moře namísto toho, aby se vsákla do půdy a naplnila tak naše zplundrované zásobárny podzemní vody,“ říká Rashneh Pardiwala, zakladatel a ředitel CERE a architekt celého projektu. Podle něj je zachytávání dešťové vody jediným efektivním a nízkoúdržbovým řešením bombajské vodní krize.

A tak byl policejní projekt na sběr dešťovky v Naigaonu během tří měsíců zrealizován a dokončen ještě před začátkem monzunu. Realizační tým vykopal 1 150 kubických metrů perkolačních příkopů, do kterých se dešťová voda může vsakovat, čímž může naplnit podzemní zásobárny. V rámci projektu policisté opravili devět vyschlých studničních vrtů, které budou nyní využívat také jako nádrže na vodu. Potrubí z těchto nádrží vede do umýváren, které využívají obyvatelé čtvrti. „Přestože loni v Bombaji napršelo během dvou srpnových a dvou zářijových dnů více než 300 milimetrů vody, nedošlo v naší čtvrti k žádným záplavám,“ uvádí se ve zprávě policejního ředitelství. „A to přesto, že Naigaon leží v nízko položené oblasti a pravděpodobnost výskytu záplav je tu velmi vysoká; bylo to poprvé, co jsme tu viděli, že se dešťová voda vsakuje do země,“ říká dojatě jeden z policistů. Díky jejich úspěchu se do podobných projektů pouštějí navzdory nevstřícné politice BMC i v dalších částech města.

Sběr dešťové vody je pro ostrovní město zásadní

Podle odborníků z CERE je zachytávání dešťové vody v bombajské metropoli klíčovým řešením na zabránění záplavám. „Tím, že znovu naplníme vyčerpané zásobníky podzemní vody, také zabráníme prosakování mořské vody do nich, a to je pro ostrovní města, jako je Bombaj, zásadní,“ stojí si za svým Rashnesh Pardiwala a dodává, že naigaonský projekt je prototypem toho, jak se komunita může stát soběstačnou a nezávislou, a ještě k tomu přispět ke zlepšení životního prostředí ve městě. „Našeho příkladu teď následují další rezidenční komunity, kancelářské komplexy i univerzitní koleje. Všichni to dělají proto, aby pomohli svému městu,“ uzavírá příběh úspěšného projektu Rashnesh Pardiwala.