Chilská cesta k energetické soběstačnosti

/ Zahraničí a technologie
V chilském hlavním městě investují nemalé částky do zvýšení energetické efektivity a získávání energie z obnovitelných zdrojů pro veřejné budovy a věří, že se jim díky tomu podaří snížit uhlíkové emise i toxické množství smogu, který město zahaluje. Zbytek země se zatím vydal na cestu k energetické soběstačnosti.

Město Santiago de Chile je schopné vyrobit pouze 43 % elektřiny, které pro svůj každodenní provoz potřebuje. Co se týče více než poloviny potřebné elektřiny, je závislé na dovážené naftě a plynu. Vedení města se proto rozhodlo pro zásadní kroky, které tuto nemilou situaci změní. Rádi by zvýšili výrobu místní čisté energie a energetickou efektivitu stávajících budov. Jsou přesvědčeni, že se jim tak podaří snížit uhlíkové emise, obyvatelé města budou dýchat čistší vzduch a sníží se závislost města na dovážených palivech.

Jak vypadají takové kroky v praxi? Město ve velkém investuje do projektů obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické soběstačnosti na školách, nemocnicích a dalších veřejných budovách. Mezi lety 2015 a 2018 tu investovali téměř 5 milionů dolarů do střešních solárních elektráren a dalších opatření na úsporu energií a výsledky se dostavily: městem vlastněným budovám, na nichž se tyto projekty realizovaly, se snížily účty za energetické výdaje i výstupy uhlíkových emisí vzniklých jejich provozem.

Solární systémy nainstalované na patnácti střechách veřejných budov městu ušetří ročně 140 tisíc amerických dolarů na energiích, zatímco zavedená opatření a zařízení na úsporu energií dokonce 1,2 milionu dolarů ročně. Snížením používání fosilních paliv dosáhli například v nemocnicích lepší regulace teploty, úrovně hluku, vlhkosti a kvality vzduchu jak pro pacienty a zaměstnance, tak pro návštěvníky.

Hlavní město zrcadlí dění ve zbytku země

Dění v hlavním města vlastně zrcadlí to, co se v ještě větším měřítku odehrává po celé zemi: mezi roky 2013 a 2016 Chile zdvojnásobilo množství energie získávané z obnovitelných zdrojů.

Díky pokrokům, které tu učinili v oblasti energetických úspor a získávání energie z obnovitelných zdrojů, se z Chile stává velmi přitažlivý cíl pro developerské záměry cílené na využívání solární, větrné a geotermální energie, tedy technologií, jejichž zavádění bylo ještě relativně nedávno výsadou uskutečnitelnou pouze v bohatých zemích. Jak se ale jejich pořizovací i provozní náklady snižovaly, bez váhání po nich sáhly i méně movité země.

Chile, Indie a Jordánsko jsou ve využívání obnovitelné energie na prvních třech místech na světě. Pro každou zemi tento krok představoval svébytnou výzvu, cesta k zelené energii nebyla ani pro jednu z nich jednoduchá a fosilní paliva zatím stále ještě představují nezanedbatelný objem jejich energetických potřeb. Přesto a právě proto jsou všechny tři velkou inspirací pro zbytek světa.

Investice do obnovitelných zdrojů se vyplatí

Studie a výzkumy ukazují, že potřebujeme – a to velmi urgentně – změnit způsob získávání energie a své návyky, co se jejího spotřebovávání týče, abychom zažehnali alespoň ty nejhorší dopady klimatických změn: stoupání hladiny světového oceánu a extrémní změny počasí. Vychází také jasně najevo, že nejvíce ohrožené jsou těmito dopady právě rozvojové země, a to kvůli své poloze a nižší schopnosti se přizpůsobit situaci.

Ale jak zdůrazňují odborníci, čistá energie nedělá dobře jen životnímu prostředí. Investováním do obnovitelných zdrojů země investuje do své budoucnosti. Obnovitelné zdroje mají potenciál vytvářet pracovní místa a zajistit energetickou suverenitu. Stále více zemí si uvědomuje, že nadále používat technologie, které nejenže škodí životnímu prostředí, ale nejsou v důsledku ani ekonomicky výnosné, nemá příliš velkou hodnotu.

Chile, Jordánsku a Indii se tak dostává světového ohlasu za snahy o dosažení co největší energetické soběstačnosti – a to do velmi nedávné doby byly všechny tři těžce závislé na fosilních palivech. Chilská cesta k obnovitelným zdrojům energie byla nezvykle rychlá. Po většinu dvacátého století získávala tato hornatá jihoamerická země většinu své energie z obřích vodních přehrad a dováženého argentinského plynu. Velké sucho a nedostatek plynu ale uvrhly v roce 2004 Chile do velké energetické krize. Tehdy se chilská vláda začala poohlížet po soběstačnějších způsobech, jak získat energii. „Nemohli jsme být závislí na ropě, kterou jsme neměli, nebo na dešti, když u nás nikdy nevíte, jestli a kdy zaprší,“ říká Aldo Madariaga, vědec z Centra pro výzkum sociálních konfliktů a soudržnosti v Santiagu de Chile.

Využitím sluncem rozpálené pouště a pobřežních větrů zvýšilo Chile množství energie získávané z obnovitelných zdrojů z 5 na 18 procent během pěti let. Nyní chilská vláda cílí na 70 procent do roku 2050. Je to cíl, o němž mnozí tvrdí, že ho Chile dosáhne spíše dříve než později.