Jenny Adlerová se věnuje ochraně floridských pramenů

/ Zahraničí a technologie
Floridský aquifer je unikátní systém podzemních vod a jejich nadzemních vývěrů. Má rozlohu zhruba 260 000 kilometrů čtverečních a rozkládá se pod celou Floridou, částmi Alabamy, Georgie, Mississippi a Jižní Karolíny. Je to jeden z nejvodnatějších aquiferů světa, který zásobuje pitnou vodou téměř 10 milionů lidí. Jenny Adlerová se ho snaží chránit svým vlastním, svérázným způsobem.

Jenny Adlerová je doktorandskou studentkou na katedře přírodních zdrojů a životního prostředí na Floridské univerzitě. Výzkum, který provádí pro svou dizertační práci, propojuje vědu, vzdělávání a komunikaci, jejímž prostřednictvím se mladá badatelka snaží vyzdvihnout důležitost ochrany floridských vodních pramenů. Její životní cesta byla stejně spletitá jako zákoutí floridského aquiferu, jejichž fotografování se věnuje. Cesta i aquifer ji zavedly k jejímu současnému cíli: k projektu, ve kterém tak přitažlivě propojuje ochranu životního prostředí, fotografii a osvětové vzdělávání. Cesta, po které ke svému projektu došla, byla klikatá také proto, že je inovativní a interdisciplinární.

Floridské prameny jí učarovaly svou průzračností

Jenny Adlerová přijela do na Floridu poprvé v roce 2011 kvůli zaměstnání. Náplní její práce pro Geologickou inspekci Spojených států bylo značkování jeseterů v rámci výzkumného projektu na řece Suwannee. Vždycky když měla po práci, neváhala a skočila se osvěžit do nějakého z kouzelných floridských potoků. „O víkendech jsem začala šnorchlovat a potápět se v místních pramenech,“ vzpomíná. „Fascinovaly mě,“ říká, „nikdy jsem nebyla nikde, kde by voda byla takhle průzračná.“

 Na začátku její cesty byli vodní šneci

Časem si vytyčila za cíl zaplavat si ve všech floridských vývěrech prvního stupně. Za takové jsou považovány ty, které vydávají více než 65 milionů galonů vody denně. Začala je také fotografovat, původně jen proto, aby se o jejich krásu mohla podělit se svou rodinou doma v Massachusetts.

Po dvou letech v Gainesville získala Jenny Adlerová práci přímo na univerzitě, kterou vystudovala. Její první výzkum se zabýval tím, jaký vliv na přijímání potravy má u vodních šneků kyslík rozpuštěný ve vodě. V čase, kdy se nevěnovala šnekům, přečetla snad všechny vědecké studie, které byly o floridském aquiferu napsány. „Svým způsobem jsem sama sebe přesvědčila, že chci studovat šneky,“ říká. „A vůbec toho nelituji, protože mít vědecké zázemí se na mé další cestě ukázalo jako velmi praktické, ba dokonce nezbytné.“

Díky své profesi měla Jenny Adlerová vhled do toho, jak svět a životní prostředí nahlíží věda, ale pochopila i rozdíl mezi tím, jak fakta vnímají na základě svých objevů vědci a co o nich ví laická veřejnost. Stojíc jednou nohou na akademické půdě a druhou v křišťálové vodě floridských potoků, nemohla už déle sama před sebou obhájit to, že by se ve své práci věnovala jen jedinému organismu. Uvědomila si totiž, že má jedinečnou možnost přiblížit celou „vědu“ floridských pramenů a vodních zdrojů široké veřejnosti.

Musíme změnit svůj přístup k vodě

Celá problematika floridského aquiferu se ukázala mít mnoho vrstev. Způsob, jakým vědci o vývěrech diskutovali, a obraz, jaký o nich byl veřejnosti předkládán v tisku, se velmi často neshodovaly. Vše, co se týkalo ochrany vývěrů, bylo v tisku v podstatě bez výjimky označováno za výsadní a výhradní problém floridské vlády. „Pokud máme skutečně změnit to, jak na Floridě nakládáme s vodou, musíme nejprve změnit přístup k vodě jako takový a především pochopit, v čem spočívá jádro celého našeho problému s vodou,“ vysvětluje Jenny Adlerová svůj postoj.

Vypracovala proto návrh projektu, který nazvala Vizuální ekologie. V jeho rámci se zabývá tím, jaké jsou možnosti využití fotografie coby vzdělávacího nástroje, aby studenty mohla poučit, jak je ochrana floridského aquiferu důležitá. Zkoumá obojí: přírodní vědu i to, jak ji veřejnost nahlíží, a pro své studenty vytvořila vzdělávací program nazvaný Procházka po vodě.

Společnost National Geographic zaujala promyšleností projektu

V roce 2016 obdržela Jenny Adlerová grant společnosti National Geographic, díky němuž připravila virtuální prohlídku pramenů. Tu nyní ukazuje studentům předtím, než je vezme do terénu, aby prameny zažili doslova na vlastní kůži. „Pouštím tuhle prohlídku dětem ve školách, abych jim ukázala aquifer a co je zač, a pak je beru do terénu, aby si fotografování aquiferu sami vyzkoušeli,“ říká. „Z vlastní zkušenosti vím, že fotografie dokáže změnit to, jak člověk prameny i celý přírodní svět vnímá.“

Luisa Amedová, programová ředitelka grantu z National Geographic, který Jenny Adlerová obdržela, vypráví, že časopis už v minulosti podporoval velké množství projektů na Floridě. Ve dvou případech šlo o dokumenty o floridských koridorech pro divokou zvěř, ale projekt Jenny Adlerové je jedním z prvních, které se zaměřují výlučně na systém floridského aquiferu. „Jennin projekt je úžasným spojením ochrany, fotografie a osvěty,“ říká. „Na komisi, která u nás uděluje granty, udělalo dojem, jak měla projekt promyšlený, i její vědecké zásluhy. Vzali jsme v potaz práci, kterou odvedla na svých předchozích projektech, a měli jsme pocit, že by mohla být úspěšná i v tomto.“

 Vše je o novém přístupu k věcem

Zkušenost Jenny Adlerové na poli vědy, ale i komunikace jí při vymýšlení projektů umožňuje vcelku jedinečný úhel pohledu na věc. Během práce na projektu oslovila velké množství výzkumníků a vědců. „Zúčastnila jsem se spousty seminářů a sešla se s mnoha různými lidmi, kteří se zabývají mnoha různými věcmi. Pak jsem musela přijít na to, jak to všechno skloubit v něco, co by dávalo smysl,“ směje se Jenny Adlerová. „Takže je to pořád ještě věda, ale hned potom je to především o novém přístupu ke vzdělávání a o novém pojetí žurnalistického bádání.“

Jak se projekt vyvíjí a jeho cíle jsou jasnější, obrací se na Jenny Adlerovou čím dál více lidí, kteří chtějí vědět, co mají udělat pro to, aby mohli dělat to co ona. Ona sama přiznává, že se na to stále ještě snaží přijít. Přes své pokusy a omyly se dobrala velmi jasné představy o tom, čeho chce dosáhnout tím, že ve svém projektu propojí fotografii, ochranu životního prostředí a environmentální vzdělávání. Ráda by lidem umožnila, aby v problematice floridských pramenů cítili stejné zanícení jako ona. „Není to jen o komunikaci s lidmi. Je to o tom, nechat je něco zažít, aby je to pak zajímalo, zamilovali si to a měli touhu to ochraňovat,“ říká.