Na Maledivách zachraňují korály

/ Zahraničí a technologie
Maledivy, ostrovní republika v Indickém oceánu, jsou domovem více než tisícovky korálových útesů. Tyto životem překypující a křehké ekosystémy poskytují útočiště rozmanitým zástupcům podmořské rostlinné i živočišné říše.

Korálové útesy šestadvaceti maledivských atolů nabízejí dychtivým návštěvníkům přepestrou přehlídku až nepochopitelně barevných rybek a prapodivně vyhlížejících rostlin a živočichů. V posledních letech ale téměř všechny postihlo takzvané bělání korálů, jež je znakem jejich vymírání. Odhalilo to nesmírnou zranitelnost korálových atolů a jejich neschopnost čelit současným klimatickým změnám.

Místní nezisková organizace Save The Beach Maledives se vehementně zasazuje o ochranu maledivských korálových útesů před zničením, v jejímž rámci vede již od roku 2012 program na jejich obnovu. Začali tehdy na ostrově Vilingili. Ve spolupráci s ekoturistickou společností Secret Paradise Maledives nabízí organizace Save The Beach svým hostům, aby se na záchraně zdejších korálových útesů aktivně podíleli tím, že se vydají na jejich organizovanou prohlídku. Během ní se setkají s místním ochráncem korálových biotopů Beybem a dozvědí se, jak takový biotop vypadá a jak, kdo a co v něm žije, jaké výzvy představuje jeho ochrana a jaké jsou její možné způsoby a jak to všechno souvisí s rozvojem a životem lidských komunit na pobřeží a také s nakládáním s odpadem.

Beybe

Celá prohlídka začíná tím, že se návštěvníci seznámí s Beybem. Je to pozoruhodný muž, pro něhož je záchrana oceánů životní vášní. Na Maledivách vyrostl a pamatuje si doby, kdy zdejší korálové útesy skutečně překypovaly životem. V roce 2014 bohužel klimatický cyklus El Niño spustil vůbec nejhorší korálové bělání v současné historii světových oceánů. O dva roky později udeřil El Niño znovu. „K bělání korálů dochází, když se voda příliš oteplí. Tehdy začnou koráli vypuzovat řasy, které jinak běžně žijí v jejich tkáních, ze sebe ven a tím ztrácejí barvu a bělají,“ vysvětluje Beybe. „Když k tomu dojde, korál má mnohem menší šanci na přežití a jeho smrt představuje nenahraditelnou ztrátu obydlí a zdroje potravy pro velkou část podmořského života.“

Nemůže za to jen El Niño

El Niño ale není jediným viníkem. Skleníkový efekt, zapříčiněný rostoucím lidským konzumerismem, zahřívá oceány na nejvyšší únosnou mez. Save The Beach Maledives byla založena proto, aby v místních ostrovních komunitách šířila povědomí o tom, jak moc je ochrana oceánů důležitá. To, co začalo coby nadšenecké hnutí pár mladých lidí, kterým záleželo na ochraně pláží na Vilingili, je dnes národním programem, jenž se stará o obnovu korálů, nakládání s odpadem, menší používání plastů, úklid pláží i výzkumný vědecký program zkoumající maledivské ekosystémy.

Ostrov odpadků

Beybe provádí návštěvníky i po pláži Vilingili. Pláž zabírá malý kousek mořského břehu přímo naproti maledivskému hlavnímu městu Malé na jednom z nejhustěji osídlených ostrovů na světě. Beybe ukazuje na ostrov sousedící s Malé. Je to ostrov odpadků, domov maledivské skládky. Z hor odpadků tam do vzduchu stoupá dým a v něm i drsné chemikálie, jako je kyselina chlorovodíková a oxid siřičitý. Je to ironie: pálení odpadků značně přispívá k probíhajícím klimatickým změnám, ale na odlehlých ostrovech nemají jinou možnost, jak se odpadků zbavovat. V Save The Beach si vytyčili za cíl, aby další generace, které na ostrovech vyrůstají, už s odpadem nakládaly jinak než ty současné, a připravili proto osvětové programy pro školy na Vilingili i na dalších maledivských ostrovech. Zasazují se také o ochranu ostrovních pláží.

Korálová zahrádka

A pak se jde do vody. Návštěvníci se buď mohou s Beybem potápět do hloubky, ovšem bez přístroje, anebo mohou zůstat šnorchlovat na hladině a do hloubky pod sebou jen nahlížet. Mořské dno je tu pokryté jakousi mříží tvořenou kovovými trubkami a na nich jsou přichyceny kousky korálů, jeden vedle druhého, jedna řada vedle druhé. Jedny vypadají trochu jako mozeček, jiné připomínají větvičky stromů. Oceánské dno tu vypadá jako velmi zvláštní zeleninová zahrádka.

Beybe je pod vodou pečlivě kontroluje a sem tam z nich i něco smetá. „Je důležité je pravidelně čistit,“ vysvětluje pak zpátky na souši. Prvních třicet dnů poté, co je zasazen, je korál nejzranitelnější. Když tato doba uplyne, je potřeba korálovou školku dál kontrolovat, ale už jen každé tři nebo čtyři dny. Beybe vede tým dobrovolníků, kteří mu pomáhají tyto umělé útesy či líhně nových korálů pravidelně kontrolovat a vést záznamy o jejich růstu. Pro většinu návštěvníků je seznámení s Beybeho prací velkým překvapením. Mnozí z nich do té doby neměli tušení, jak důležitou roli koráli v oceánu hrají ani že je možné je zasadit podobně jako stromy. Vášeň, kterou Beybe chová ke své práci a se kterou s ní seznamuje i návštěvníky, je tou nejlepší osvětou. Je skutečná, a proto tak uvěřitelná.

„O klimatických změnách se můžete dozvědět mnoho, když se budete zabývat zkušeností zranitelných ostrovních států, jako jsou Maledivy. To, o co se společně se Save The Beach zasazujeme, je pro budoucnost našich oceánů zásadní. Polovina kyslíku, který dýcháme, pochází právě z nich,“ říká maledivský nadšenec a vizionář.