Přinese olivový olej trvalejší udržitelnost řeckému turismu?

/ Zahraničí a technologie
Slunce se tu snoubí s mořem i horami v nekonečných myriádách odstínů bílé, modré a zlaté. Historie země je jedinečná, velkolepá a hrdinská, jídlo lahodné a ceny příznivé. Turistický rozkvět Řecka začal v sedmdesátých letech minulého století a od té doby se rozvíjí. Hlavní tahouni řeckého turismu ale věří, že tolik vyhledávaná dovolená v jejich zemi nemusí být postavena výhradně na filozofii „slunce, moře, pláž“. V rukávu mají jedno velké eso – olivový olej.

Slunce, moře, pláž – takové bylo motto turistických destinací řecké pevniny i ostrovů v uplynulých desetiletích. „Tomuto modelu se všechno přizpůsobovalo, určoval koncept veškerých letovisek v zemi,“ říká Alexandros Passalis, odborník na turismus a manažer dovolenkového komplexu Alex Beach Hotel & Bungalows na ostrově Rhodos. „V dnešní době už to ale nestačí,“ tvrdí přesvědčeně. „Globální turistický trh začal v posledních letech hrát podle nových pravidel. Pro Řecko to představuje výzvu i možnost, jak se stát úspěšným hráčem na poli trvale udržitelného turistického ruchu. Vzrůstající poptávka po speciálních turistických aktivitách, které se týkají kromě jiného i zemědělství a jídla, může pro řecké dovolenkové destinace znamenat příležitost k tomu, aby svou nabídku pozvedly na zcela jinou úroveň,“ míní.

Olivový olej se může stát silným marketingovým nástrojem

Do své diplomové práce na Univerzitě turistického ruchu v Bournemouthu, která se posléze stala kapitolou v knize Turismus a nová média začlenil Alexandros Passalis několik studií z Itálie a Řecka, které naznačují, že olivový olej – stejně jako specifické, k turistickému ruchu se vztahující zdroje, jako jsou gastroturismus a místní gastronomické produkty – má obrovský potenciál při marketingu řeckých turistických destinací a může být využit coby nástroj trvale udržitelného rozvoje a cesta z ekonomické a sociální krize jeho rodné země.

Ale co vlastně přesně znamená trvale udržitelný rozvoj v turistickém ruchu? Aby byl turismus trvale udržitelný, je nutné, aby byl provozován v určitých ekonomických, sociálních a environmentálních mantinelech. V kostce se to dá shrnout tak, že by měl respektovat lokální ekosystémy a optimálně využívat zdroje životního prostředí. Odpovídající část příjmů, které trvale udržitelný ruch vygeneruje, by měla být investována do lokálních ekonomik a celkově by měl být provozován takovým způsobem, který přináší nějakou formu prospěchu a užitku všem zúčastněným. Musí respektovat kulturní dědictví a tradiční hodnoty původních komunit a přitom podporovat interkulturní porozumění a toleranci.

„A ze všech těchto důvodů se právě olivový olej může stát silným marketingovým nástrojem a zabezpečit trvalou udržitelnost našeho turistického ruchu – a vymanit ho jednou provždy ze zajetého klišé ,slunce, moře, plážʻ,“ rozvíjí svou filozofii Alexandros Passalis. Sám se ve svém výzkumu zaměřuje na způsoby, jakými lze prostřednictvím produkce olivového oleje pozvednout celkovou nabídku řeckého turistického ruchu.

Alexandros Passalis provedl podrobný výzkum

V rámci výzkumu se Alexandros Passalis při dlouhých a podrobných rozhovorech tváří v tvář setkává s dalšími profesionály řeckého turistického ruchu. Majitelé i manažeři hotelů a restaurací, kteří se jeho výzkumu účastní, dostali za úkol popsat vlastní zkušenost s tím, co se dělo, když zkoušeli olivovému oleji „dělat reklamu“, co na tom jejich klienti považovali za zajímavé. Kromě toho je Alexandros Passalis požádal o názor, jakým způsobem by olivový olej (a jeho produkce) mohl být pro řecký turistický ruch přínosem. Všechny zúčastněné požádal, aby se pokusili popsat, s jakými překážkami se ve snaze propojovat olivový olej s turistickými aktivitami setkali, a aby vypracovali vlastní analýzy způsobů, jejichž prostřednictvím by se olivový olej mohl stát přitažlivým a funkčním nástrojem trvale udržitelného rozvoje v turistickém ruchu.

Klíčem úspěchu je lokální gastronomie

Důkladně provedený výzkum Alexandrose Passalise utvrdil v tom, že nezbytným základem moderního turismu je lokální gastronomie. Současný cestovatel v ní vidí možnost a způsob, jak objevovat nové kultury, a proto by každá moderní turistická destinace měla přijít se „skutečnou“, originální chutí svého regionu, a to zcela v duchu trvale udržitelného rozvoje. Ukázalo se, že když mají veškeré aspekty produkce olivového oleje – jako je třeba samotná sklizeň oliv, která probíhá od října do ledna – správný marketing, je po jindy nevyhledávaných turistických destinacích poptávka i mimo sezónu. A co víc – dodává to cestovatelským zážitkům zcela jinou, jaksi hlubší hodnotu.

Ze studie také jasně vyplynulo, že by mělo být jasněji definováno, jakou roli by v ustanovení olivového oleje coby nástroje trvale udržitelného turismu měla hrát vláda i místní úřady, aby bylo zabezpečeno vytvoření rovnováhy mezi turistickým sektorem a zájmy místních komunit v turistických destinacích i v jejich životním prostředí a aby byly v co největší míře ošetřeny ekologické, ekonomické a kulturní aspekty tohoto nového směru, jímž se turismus v Řecku vydává.

Mnozí ze zúčastněných navrhovali vytvoření „olivových cest“, tak jak je známe z Itálie, jako další způsob, jak popularizovat olivový olej coby nástroj turistického ruchu. Návštěvníci by se na těchto stezkách dozvěděli, jakým způsobem se olivový olej získává, a poučili by se o jeho kvalitě a kulturní důležitosti.

Výzkum přinesl výsledek, ve který Alexandros Passalis doufal. Potvrdil jeho domněnky, že mezi olivovým olejem a turistickým ruchem může být vytvořeno propojení, které bez problémů uspokojí všechny úrovně trvale udržitelného turistického ruchu: ekologickou, ekonomickou i kulturní.