Termitiště inspirovalo stavbu obchodního centra v Zimbabwe

/ Zahraničí a technologie
Biomimetika je čím dál tím populárnější napříč obory i zeměmi světa. Příroda je pro nejrůznější oblasti bezednou studnicí inspirace. Důkazem toho je i „zelené“ Eastgate Centre v zimbabwském hlavním městě Harare.

K životnímu prostředí šetrná budova představuje dokonalé skloubení zelené architektury a citu i vnímavosti vůči okolí. Způsob, jakým zde architekt Mick Pearce zapojil biomimetické principy, činí ze zimbabwského největšího kancelářského i nákupního centra architektonický zázrak. V budově nebyla nainstalována žádná konvenční klimatizace, a přesto se v ní daří udržovat po celý rok příjemné klima, a to při výrazně menší spotřebě energie, než je tomu v provozu běžných budov v okolí. Jak je to možné? Při její stavbě se totiž architekt inspiroval domorodým zimbabwským zednictvím a termitími věžemi, které se prostřednictvím důmyslného ventilačního systému samy ochlazují.

Termiti využívají důmyslný větrací systém

Termiti v Zimbabwe staví své gigantické věže a v jejich útrobách pak pěstují houby, které jsou hlavním zdrojem jejich potravy. Tyto houby potřebují ke zdárnému růstu přesně 30,5 °C, venkovní teplota ale kolísá od 1 °C v noci po 40 °C ve dne. Termiti dokážou uvnitř termitiště udržet stálou teplotu díky tomu, že během dne neustále otevírají a zavírají ventilační šachty, kterými termitiště už při stavbě protkali. Termití věž ve své spodní části nasává vzduch do labyrintu stěn postavených z bláta a ten pak stoupá kanálem vzhůru na vrchol věže. Přičinliví termiti neustále budují nové a nové větrací šachty a staré ucpávají, aby uvnitř termitiště zachovali potřebnou stálou teplotu.

Vzduch putuje skrz budovu větracími šachtami

Eastgate Centre, postavené z větší části z betonu, má větrací systém, který pracuje velmi podobně. Venkovní vzduch, který je nasáván dovnitř, je buď ochlazován, nebo ohříván betonovou masou v závislosti na tom, co je teplejší – budova, či vzduch. Poté vzduch proudí v prostorách budovy, aby ji nakonec opustil komíny na jejím vrcholu. Nezanedbatelné je také to, že komplex sestává ze dvou budov stojících vedle, mezi nimiž je volné prostranství, otevřené vanutí lokálních větrů. Vzduch z tohoto prostranství je nepřetržitě nasáván větráky umístěnými na prvním podlaží. Poté je rozváděn prostřednictvím soustavy potrubí vedoucí středem každé z budov. Čerstvý vzduch tak nahrazuje vydýchaný vzduch, který stoupá vzhůru skrze otvory ve stropech každého podlaží. Nakonec doputuje až nazpátek do středové části budovy a opustí ji ventilačními komíny.

Africká termitiště poodkrývají důležitá tajemství

Podle nejnovějších výzkumů – a Eastgate Centre je toho důkazem – by nám termitiště mohla poodkrýt, v čem spočívá tajemství pasivní regulace teploty. Tým vědců zkoumal africké termití věže, aby zjistili, jak termiti ochlazují své domovy stojící na prudkém slunci, aniž by ztratili stálou koncentraci oxidu uhličitého. Výzkumníci už v minulosti zkoumali termitiště v jižní Asii, ale ta velmi často stojí ve stínu. Jsou proto přesvědčeni, že právě africká termitiště skrývají principy, z nichž by se při stavbě energeticky efektivních budov mohlo vycházet.