Kontakty

Adresa redakce:

Státní fond životního prostředí ČR

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

E-mail: priorita@sfzp.cz

Telefon: +420 736 756 028

Redakce: šéfredaktor Jan Rödling; redaktorka Barbora Scheinherrová; grafička Eva Štanglová