Reportáže

Reportáže
Občanské sdružení Vespolek, které se zabývá ekologickou výchovou dětí a nabízí ekovýchovné programy školkám a školám, před lety díky dotaci z OPŽP zrekonstruovalo zchátralý mlýn u řeky Nežárky na jihu Čech. Dnes v něm nabízí jednodenní i pobytové programy, jejichž...
Reportáže
Máchovo jezero a jeho okolí je ikonickým obrazem české romantické krajiny. Obklopují ho hluboké lesy, na hřebenech nad vodní hladinou se rýsují siluety hradních zřícenin. Písečné pláže na březích jezera svádějí ke koupání. To ale po dlouhá léta každoročně komplikovaly...
Reportáže
V Oskořínku na Nymbursku udělali zdánlivě jednoduchou věc. Vysadili alej a založili sad. Takový krok je důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Stačí si uvědomit, jakým přínosem pro krajinu aleje vždycky byly, jsou a budou. A totéž platí pro staré, obnovované i...
Reportáže
Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny vznikla v roce 1999 sloučením národních přírodních rezervací Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Tišina a Paličník. Typická jsou pro tuto krajinu hluboce zaříznutá údolí a skalnaté výběžky,...
Reportáže
Přírodní rezervace U Sedmi rybníků leží nedaleko Františkových Lázní. Pro svou výjimečnost je toto území nejen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rezervaci revitalizovala, aby tu zůstaly zachovány...
Reportáže
V severočeském Frýdlantu stojí na říčce Smědé u zámku jez umístěný kolmo k ose toku. Jez je pevný a kamenný a byl pro ryby, které tudy potřebují volně migrovat, neprůchodný. To se změnilo, když státní podnik Povodí Labe za podpory dotace OPŽP v loňském roce vybudoval u...
Reportáže
Mechorosty tvoří v horských biotopech významnou složku ekosystémů. Ceněny jsou především pro svou schopnost zadržovat vodu. Podrobná znalost jejich výskytu je proto předpokladem úspěšné ochrany a péče o fytogenofond všude tam, kde se vyskytují. Nejinak je tomu v Krkonošském...
Reportáže
Živé i odumřelé, velké i malé, úsporné i rozložité – takové jsou šumavské dřeviny. Rostou ve společenstvích na půdách lesních i nelesních, osamoceně v krajině, na stavbách, na prastarých snosech nebo zavěšeny v trhlinách nad propastmi. Některé vyrostly samy, jiné někdo...
Reportáže
Hranický kras patří svým vývojem mezi světové unikáty. Podobně jako většina krasových oblastí na Moravě je tvořen mocnými vrstvami vápenců středně až svrchně devonského stáří 350–380 milionů let. Vápencová tělesa Hranicka však byla v pozdějších obdobích přetvářena...
Reportáže
Návrat vlka do české krajiny je kontroverzní téma. Na jedné straně stojí ochránci přírody a veřejnost, na straně druhé chovatelé ovcí, koz a skotu. První mají radost, že divoká příroda znovu dobývá svá ztracená území, druzí volají po řešení situace, která je pro ně...