Reportáže

Reportáže
Díky informačním tabulím v ptačích oblastech Rožďalovické rybníky, Údolí Otavy a Vltavy a Žehuňský rybník – Obora Kněžičky se návštěvníci dozvídají více o nich samotných a o jejich obyvatelích. I to napomůže jejich ochraně.
Reportáže
Louky a pastviny do Beskyd patří. Jsou součástí krajiny, kterou po dlouhá staletí utvářel člověk. Bez pravidelné péče zarůstají a mění se v les nebo v neprůchodné křoví. Mění se složení rostlin. Ty, které jsou citlivější a potřebují světlo, mizí. Dříve běžné druhy...
Reportáže
Neživá příroda tvoří základ bohatství našich nejvyšších hor a některé formy tamějšího georeliéfu jsou unikátní i v celoevropském měřítku. Přestože se ve srovnání s živou přírodou na první pohled může její neživá složka zdát méně zranitelná, i ji je potřeba...
Reportáže
Perninské rašeliniště, kterému se někdy říká také Abertamské, leží mezi horskými obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji. Dlouhá léta patřilo toto místo těžařům. Rašelina se tu dobývala až do roku 2000, a jelikož se těžilo již od roku 1956, více než čtyřicet...
Reportáže
Rozsáhlý jeskynní systém Javoříčských jeskyní u obce Javoříčko na Litovelsku je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby. V jeho unikátní rozmanité a zachovalé krápníkové výzdobě najdeme encyklopedii krápníkových tvarů od jemných...
Reportáže
Návštěvnické centrum Srní, jehož hlavním tématem je vlk obecný, patří mezi nejnavštěvovanější střediska Národního parku Šumava. Vzniklo díky finanční podpoře z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a svým návštěvníkům tu už roky dělá velkou radost.
Reportáže
V Bartošovicích na Ostravsku funguje záchranná stanice pro volně žijící zvířata. Je to nejstarší taková stanice ve střední Evropě, živočichy v nesnázích zachraňuje už skoro čtyřicet let.
Reportáže
V roce 2002 postihly celou naši zemi povodně, které kromě materiálních škod významně ovlivnily i vodní toky. „Přes všechna negativa tyto povodně přinesly i něco pozitivního a tím byl vznik obrovského množství břehových nátrží, které k hnízdění potřebuje ohrožený druh...
Reportáže
Projevy změny klimatu se s různou intenzitou a závažností objevují v různých oblastech světa a to si plně uvědomují i v Uherském Hradišti. Ve svém okolí pozorovali a stále pozorují „zranitelné“ oblasti, kterých se změny klimatu mohou týkat. Jednou z těchto oblastí je Kněžpolský...
Reportáže
Země na jižním rozhraní Moravy a Slovenska se jmenuje Moravské Slovácko. Obec Vlčnov je pak po právu nazývána jeho perlou. Proslula starobylou tradicí - každoroční Jízdou králů, ale přesto tu nezapomínají jít s dobou a kromě jiného investovali i do opatření energetických úspor...