Reportáže

Reportáže
Neživá příroda tvoří základ bohatství našich nejvyšších hor a některé formy tamějšího georeliéfu jsou unikátní i v celoevropském měřítku. Přestože se ve srovnání s živou přírodou na první pohled může její neživá složka zdát méně zranitelná, i ji je potřeba...
Reportáže
Perninské rašeliniště, kterému se někdy říká také Abertamské, leží mezi horskými obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji. Dlouhá léta patřilo toto místo těžařům. Rašelina se tu dobývala až do roku 2000, a jelikož se těžilo již od roku 1956, více než čtyřicet...
Reportáže
Rozsáhlý jeskynní systém Javoříčských jeskyní u obce Javoříčko na Litovelsku je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby. V jeho unikátní rozmanité a zachovalé krápníkové výzdobě najdeme encyklopedii krápníkových tvarů od jemných...
Reportáže
Návštěvnické centrum Srní, jehož hlavním tématem je vlk obecný, patří mezi nejnavštěvovanější střediska Národního parku Šumava. Vzniklo díky finanční podpoře z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a svým návštěvníkům tu už roky dělá velkou radost.
Reportáže
V Bartošovicích na Ostravsku funguje záchranná stanice pro volně žijící zvířata. Je to nejstarší taková stanice ve střední Evropě, živočichy v nesnázích zachraňuje už skoro čtyřicet let.
Reportáže
V roce 2002 postihly celou naši zemi povodně, které kromě materiálních škod významně ovlivnily i vodní toky. „Přes všechna negativa tyto povodně přinesly i něco pozitivního a tím byl vznik obrovského množství břehových nátrží, které k hnízdění potřebuje ohrožený druh...
Reportáže
Projevy změny klimatu se s různou intenzitou a závažností objevují v různých oblastech světa a to si plně uvědomují i v Uherském Hradišti. Ve svém okolí pozorovali a stále pozorují „zranitelné“ oblasti, kterých se změny klimatu mohou týkat. Jednou z těchto oblastí je Kněžpolský...
Reportáže
Země na jižním rozhraní Moravy a Slovenska se jmenuje Moravské Slovácko. Obec Vlčnov je pak po právu nazývána jeho perlou. Proslula starobylou tradicí - každoroční Jízdou králů, ale přesto tu nezapomínají jít s dobou a kromě jiného investovali i do opatření energetických úspor...
Reportáže
Z bývalé Jedárny je dnes místo pro kulturu Za hradním příkopem stojí zahradní domek s květinovou skalkou na střeše. Společně s kamennou zdí lemuje ze západní části hradní park. Jeho sklepní část zvaná Jedárna, kterou tvoří tři na sebe navazující kamenné klenuté podlouhlé...
Reportáže
Území Toulovcových maštalí leží asi deset kilometrů jihozápadně od Vysokého Mýta na rozmezí České tabule a zvlněných okrajů Českomoravské vrchoviny. Zřejmě nejzajímavější částí území jsou pískovcové skalní útvary Budislavických skal. Pískovcová plošina mezi Budislaví,...