Reportáže

Reportáže
V CHKO Poodří dochází k nevídané degradaci porostů dřevin. Příčinou je invaze jmelí bílého a hromadné hynutí jasanů napadených houbou chalara fraxinea. Ochranáři ze ZO ČSOP Studénka se s touto hrozbou pokusili vyrovnat, i když jen na lokální úrovni.
Reportáže
Rašeliniště a rašelinné lesy představují jeden z nejohroženějších biotopů naší země. Jejich degradaci způsobila zejména průmyslová těžba a odvodnění melioračními kanály, což se stalo i rašeliništím v Hrdlořezech na Jindřichohradecku. Část území tu těžbě unikla,...
Reportáže
Jmelí na stromech v Moravskoslezském kraji se rozšířilo natolik, že se podobně jako u kůrovce dá hovořit o kalamitním stavu. Výskyt jmelí je tu nejvyšší v zemi: dřeviny jsou napadeny na téměř 70 % území a řadu stromů už ani není možné zachránit. V Opavě se proto s podporou...
Reportáže
Nečistoty v ovzduší patří k základním ekologickým problémům, které viditelně ovlivňují zdraví a životy lidí. Množství škodlivin, které se v ovzduší nalézá, je způsobeno především činností člověka, přičemž k největším změnám došlo v průběhu dvacátého století. Znečištění...
Reportáže
Koněpruské jeskyně, které se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Český kras, jsou naším největším jeskynním systémem s bohatou krápníkovou výzdobou. Takový klenot si novou vstupní budovu po právu zasloužil, a tak se v příštím roce chystá její otevření v podobě...
Reportáže
V letošním roce byla dokončena generální údržba Zámeckého rybníka v Lednici. Vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1811 a je součástí národní kulturní památky, tak byla díky prostředkům z OPŽP po více než 210 letech revitalizována.
Reportáže
Studie vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma představuje jeden ze základních dokumentů pro rozhodování Správy KRNAP jakožto orgánu ochrany přírody. První studie vznikla v letech 2003–2005, před dvěma lety pak byla vypracována...
Reportáže
Celou třetinu území Národního parku Šumava tvoří mokřady, přičemž asi 10 % jeho plochy pokrývají unikátní rašeliniště. V minulosti byly téměř dvě třetiny rašelinišť poškozeny odvodněním, přitom jde o velmi důležitý ekosystém a zásadní součást prostředí, ve kterém...
Reportáže
Relativně pestrá geologická stavba a její dlouhý vývoj daly v Česku vzniknout pestré škále přírodních podzemních dutin, jeskyní a propastí. Většina z nich má mimořádný význam, neboť obsahují nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou...
Reportáže
Rákosiny tvoří v Poodří významnou část předmětu ochrany nejen chráněné krajinné oblasti, ale i ptačí oblasti. Jsou klíčovým biotopem pro hnízdění vodních a mokřadních druhů ptáků. Tvoří je především porosty rákosu obecného a orobinců vázané na zdejší četné rybníky....