Reportáže

Reportáže
Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Čelí neustálému tlaku a postupně z krajiny mizí. Každému, kdo vybuduje nový mokřad, tak jako to udělali v jihomoravských Rakvicích, bychom měli být vděční.
Reportáže
Skalní město Tiské stěny patří k nejstarším turistickým oblastem chráněné krajinné oblasti Labské pískovce v západních Čechách. Tradičně sem míří také horolezci za pískovcovým lezením. Vysoká atraktivnost místa si časem začala vybírat svou daň a bylo zapotřebí zamezit...
Reportáže
Městečko Klenčí pod Čerchovem se rozkládá u východního okraje Českého lesa a – jak název napovídá – pod vrcholkem hory Čerchov. A právě tady přišli s myšlenkou vybudovat Dům přírody Českého lesa. „Bývalý starosta městečka Karel Smutný řešil, jak zachránit chátrající...
Reportáže
Telč je město jako z pohádky. Její neopakovatelná atmosféra své návštěvníky chtě nechtě přenáší do dob renesance. Historie města ale sahá ještě daleko dál. Až do 12. století byla krajina v okolí dnešní Telče hlubokým hvozdem, který obývala pouze divoká zvěř. Na...
Reportáže
Tůně, tůňky a rybníčky v krajině se stávají domovem rozličných druhů živočichů. Je jich tu dnes mnohem méně, než jich bývalo dříve. Některé byly zavezeny, jiné vyschly kvůli nešetrnému hospodaření s vodou v krajině
Reportáže
Správa Národního parku Šumava realizuje velice širokou nabídku environmentálního vzdělávání. „V současné době je tato činnost organizována prioritně ve čtyřech střediscích environmentální výchovy,“ popisuje Martina Kučerová, vedoucí oddělení informačních středisek...
Reportáže
Dlouhodobým problémem ochrany přírody nejenom v Česku je péče o otevřenou krajinu mimo les.
Reportáže
V Agentuře pro rozvoj Broumovska hledali projekt, který by naplnil jejich představy o smysluplnosti a kompatibilnosti v krajině Broumovska ve spojení s klášterním prostředím a vzděláváním v oblasti environmentální výchovy, a tak vznikl projekt Broumovsko je učebnice – Malovaná...
Reportáže
V romantickém kaňonu říčky Kamenice u Hřenska kdysi vládlo nerušené ticho a lidé zdejší soutěsky navštěvovali zřídkakdy. Většinou sem zavítali lovci, dřevorubci a rybáři, kteří tu hledali něco jiného než přírodní krásy. Dnes je všechno jinak a cesty, prošlapané nohama...
Reportáže
Sovy to nemají vůbec jednoduché. Oproti některým jiným druhům dravých ptáků jsou jejich populace v důsledku působení a kumulace nejrůznějších antropogenních faktorů zranitelnější. Sovy žijící v zemědělské kulturní krajině pak více trpí důsledky lidské činnosti při...