Reportáže

Reportáže
Tetřívek obecný je v České republice zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožených. Většina nejvýznamnějších lokalit jeho výskytu leží ve zvláště chráněných územích a jako jeden z předmětů ochrany je uveden v pěti ptačích oblastech. Kromě...
Reportáže
Na počátku jara obojživelníci opouštějí svá zimoviště a míří k vodním plochám, kde se rozmnožují. V cestě jim často stojí více či méně frekventované silnice, kde pod koly automobilů každý rok skončí tisíce z nich. V Písku U Vodáka situaci vyřešili trvalými zábranami...
Reportáže
Projekt unikátního oživení slepých ramen řeky Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště bude významným přínosem pro současné i budoucí obyvatele města. Poskytne jim totiž atraktivní odpočinkovou lokalitu v podobě nádherné zachráněné přírody.
Reportáže
Před třemi lety proběhla celková obnova zámeckého parku v Moravském Krumlově. Z parku je dnes díky tomu atraktivní příměstská lokalita, kde lidé rádi tráví volný čas, a když je to zrovna možné, konají se tu nejrůznější společenské a kulturní akce.
Reportáže
Vstup naší země do Evropské unie s sebou přinesl také povinnost vytvořit soustavu chráněných území, takzvaných ptačích oblastí. Ty jsou určeny pro ochranu druhů ohrožených vyhynutím nebo citlivých vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhů, jejichž populace...
Reportáže
Louky a pastviny do Beskyd patří. Jsou součástí krajiny, kterou po dlouhá staletí utvářel člověk. Bez pravidelné péče zarůstají a mění se v les nebo v neprůchodné křoví. Mění se složení rostlin. Ty, které jsou citlivější a potřebují světlo, mizí. Dříve běžné druhy...
Reportáže
Neživá příroda tvoří základ bohatství našich nejvyšších hor a některé formy tamějšího georeliéfu jsou unikátní i v celoevropském měřítku. Přestože se ve srovnání s živou přírodou na první pohled může její neživá složka zdát méně zranitelná, i ji je potřeba...
Reportáže
Perninské rašeliniště, kterému se někdy říká také Abertamské, leží mezi horskými obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji. Dlouhá léta patřilo toto místo těžařům. Rašelina se tu dobývala až do roku 2000, a jelikož se těžilo již od roku 1956, více než čtyřicet...
Reportáže
Rozsáhlý jeskynní systém Javoříčských jeskyní u obce Javoříčko na Litovelsku je výjimečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby. V jeho unikátní rozmanité a zachovalé krápníkové výzdobě najdeme encyklopedii krápníkových tvarů od jemných...
Reportáže
Návštěvnické centrum Srní, jehož hlavním tématem je vlk obecný, patří mezi nejnavštěvovanější střediska Národního parku Šumava. Vzniklo díky finanční podpoře z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a svým návštěvníkům tu už roky dělá velkou radost.