Reportáže

Reportáže
Městečko Klenčí pod Čerchovem se rozkládá u východního okraje Českého lesa a – jak název napovídá – pod vrcholkem hory Čerchov. A právě tady přišli s myšlenkou vybudovat Dům přírody Českého lesa. „Bývalý starosta městečka Karel Smutný řešil, jak zachránit chátrající...
Reportáže
Telč je město jako z pohádky. Její neopakovatelná atmosféra své návštěvníky chtě nechtě přenáší do dob renesance. Historie města ale sahá ještě daleko dál. Až do 12. století byla krajina v okolí dnešní Telče hlubokým hvozdem, který obývala pouze divoká zvěř. Na...
Reportáže
Tůně, tůňky a rybníčky v krajině se stávají domovem rozličných druhů živočichů. Je jich tu dnes mnohem méně, než jich bývalo dříve. Některé byly zavezeny, jiné vyschly kvůli nešetrnému hospodaření s vodou v krajině
Reportáže
Správa Národního parku Šumava realizuje velice širokou nabídku environmentálního vzdělávání. „V současné době je tato činnost organizována prioritně ve čtyřech střediscích environmentální výchovy,“ popisuje Martina Kučerová, vedoucí oddělení informačních středisek...
Reportáže
Dlouhodobým problémem ochrany přírody nejenom v Česku je péče o otevřenou krajinu mimo les.
Reportáže
V Agentuře pro rozvoj Broumovska hledali projekt, který by naplnil jejich představy o smysluplnosti a kompatibilnosti v krajině Broumovska ve spojení s klášterním prostředím a vzděláváním v oblasti environmentální výchovy, a tak vznikl projekt Broumovsko je učebnice – Malovaná...
Reportáže
V romantickém kaňonu říčky Kamenice u Hřenska kdysi vládlo nerušené ticho a lidé zdejší soutěsky navštěvovali zřídkakdy. Většinou sem zavítali lovci, dřevorubci a rybáři, kteří tu hledali něco jiného než přírodní krásy. Dnes je všechno jinak a cesty, prošlapané nohama...
Reportáže
Sovy to nemají vůbec jednoduché. Oproti některým jiným druhům dravých ptáků jsou jejich populace v důsledku působení a kumulace nejrůznějších antropogenních faktorů zranitelnější. Sovy žijící v zemědělské kulturní krajině pak více trpí důsledky lidské činnosti při...
Reportáže
Perlorodka říční je řazena mezi nejohroženější evropské druhy. Podle české legislativy je dokonce kriticky ohroženým druhem a má zpracován záchranný program. Teplá Vltava by se díky projektu „Soužití člověka a perlorodky říční ve Vltavském luhu“, financovaného z dotace OPŽP,...
Reportáže
Tajemné výpravy do historie lákají děti i dospělé. Když se řekne historie, většinou si představíme dobu vzdálenou maximálně pár stovek let. Na území národního geoparku Železné hory se však můžeme vydat za historií starou téměř 700 miliónů let – za historií naší planety...