Reportáže

Reportáže
V letošním roce byla dokončena generální údržba Zámeckého rybníka v Lednici. Vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1811 a je součástí národní kulturní památky, tak byla díky prostředkům z OPŽP po více než 210 letech revitalizována.
Reportáže
Studie vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma představuje jeden ze základních dokumentů pro rozhodování Správy KRNAP jakožto orgánu ochrany přírody. První studie vznikla v letech 2003–2005, před dvěma lety pak byla vypracována...
Reportáže
Celou třetinu území Národního parku Šumava tvoří mokřady, přičemž asi 10 % jeho plochy pokrývají unikátní rašeliniště. V minulosti byly téměř dvě třetiny rašelinišť poškozeny odvodněním, přitom jde o velmi důležitý ekosystém a zásadní součást prostředí, ve kterém...
Reportáže
Relativně pestrá geologická stavba a její dlouhý vývoj daly v Česku vzniknout pestré škále přírodních podzemních dutin, jeskyní a propastí. Většina z nich má mimořádný význam, neboť obsahují nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale jsou...
Reportáže
Rákosiny tvoří v Poodří významnou část předmětu ochrany nejen chráněné krajinné oblasti, ale i ptačí oblasti. Jsou klíčovým biotopem pro hnízdění vodních a mokřadních druhů ptáků. Tvoří je především porosty rákosu obecného a orobinců vázané na zdejší četné rybníky....
Reportáže
Krkonošská tundra je jedním z hlavních důvodů, proč byl založen Krkonošský národní park, a dodnes je jedním z nejvýznamnějších předmětů ochrany parku a zároveň i jeho nejcitlivější částí. Její území, včetně míst nacházejících se nad horní hranicí lesa, významně...
Reportáže
Příběh revitalizace jizbické pískovny je příběhem o tom, jak se z negativní věci může zrodit něco pěkného a přínosného. Na začátku všeho stálo udání. O několik málo let později mají středočeské Jizbice revitalizovanou pískovnu, která je domovem vzácných druhů obojživelníků...
Reportáže
Křídlatka patří mezi nejnebezpečnější invazní rostliny Evropy. Velmi rychle se šíří a obsazuje nová území, kde vytváří rozsáhlé neproniknutelné porosty. V Orlických horách a na dalších místech naší země se proto za finanční podpory OPŽP přistupuje k její likvidaci....
Reportáže
Potravinová banka Jihočeského kraje, z. s., byla založena 19. ledna 2016. První sklad tu slavnostně otevřeli až o několik měsíců později, v září 2016. Od té doby její zaměstnanci brázdí Jihočeský kraj a sváží potraviny, které by jinak obchodní řetězce, výrobci a zemědělci...
Reportáže
Před čtyřmi lety zahájila Správa Krkonošského národního parku s pomocí dotace z OPŽP projekt Revitalizace mokřadů na vybraných plochách KRNAP. Realizace projektu bude trvat až do letoška a jeho účelem je zlepšit stav původních vysychajících mokřadů.