Reportáže

Reportáže
Krkonošská tundra je jedním z hlavních důvodů, proč byl založen Krkonošský národní park, a dodnes je jedním z nejvýznamnějších předmětů ochrany parku a zároveň i jeho nejcitlivější částí. Její území, včetně míst nacházejících se nad horní hranicí lesa, významně...
Reportáže
Příběh revitalizace jizbické pískovny je příběhem o tom, jak se z negativní věci může zrodit něco pěkného a přínosného. Na začátku všeho stálo udání. O několik málo let později mají středočeské Jizbice revitalizovanou pískovnu, která je domovem vzácných druhů obojživelníků...
Reportáže
Křídlatka patří mezi nejnebezpečnější invazní rostliny Evropy. Velmi rychle se šíří a obsazuje nová území, kde vytváří rozsáhlé neproniknutelné porosty. V Orlických horách a na dalších místech naší země se proto za finanční podpory OPŽP přistupuje k její likvidaci....
Reportáže
Potravinová banka Jihočeského kraje, z. s., byla založena 19. ledna 2016. První sklad tu slavnostně otevřeli až o několik měsíců později, v září 2016. Od té doby její zaměstnanci brázdí Jihočeský kraj a sváží potraviny, které by jinak obchodní řetězce, výrobci a zemědělci...
Reportáže
Před čtyřmi lety zahájila Správa Krkonošského národního parku s pomocí dotace z OPŽP projekt Revitalizace mokřadů na vybraných plochách KRNAP. Realizace projektu bude trvat až do letoška a jeho účelem je zlepšit stav původních vysychajících mokřadů.
Reportáže
Měření vertikálního směru a rychlosti větru je nedílnou součástí monitoringu meteorologických prvků a parametrů atmosféry ve vazbě na znečištění ovzduší, který má Český hydrometeorologický ústav kromě jiného na starosti. Před dvěma lety vyměnili v rámci projektu financovaného...
Reportáže
Na české straně Krkonoš tvoří původní smrky se svým specifickým uspořádáním větví již pouze jedno procento lesů. Zachování původních populací, které lépe odolávají podmínkám v dané lokalitě, je přitom jednou z cest, jak reagovat na aktuální klimatické změny. A tak...
Reportáže
Pod záštitou Správy Národního parku Šumava tu spolupracují odborníci a týmy vědeckých institucí s cílem zachránit perlorodku říční před vyhynutím na našem území. Jedna z hlavních a také posledních lokalit jejího výskytu je v Teplé Vltavě nedaleko odsud. Kdysi neurčitě...
Reportáže
V rámci ochrany přírody realizoval státní podnik Lesy ČR před deseti lety ve Slavické oboře v Železných horách soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého. Výsledky a pozitivní ohlasy tohoto projektu byly jednoznačnou motivací pro jeho další pokračování.
Reportáže
Občanské sdružení Vespolek, které se zabývá ekologickou výchovou dětí a nabízí ekovýchovné programy školkám a školám, před lety díky dotaci z OPŽP zrekonstruovalo zchátralý mlýn u řeky Nežárky na jihu Čech. Dnes v něm nabízí jednodenní i pobytové programy, jejichž...