O časopisu

Časopis Priorita vydává Státní fond životního prostředí České republiky již od roku 2008. Jeho cílem je informovat zástupce obcí a měst, veřejné instituce a další subjekty o dotační politice Evropské unie a České republiky v oblasti životního prostředí, přinášet zkušenosti s čerpáním dotací a prezentovat příklady dobré praxe.

Časopis vychází v nákladu 10 000 výtisků jedenáctkrát do roka a je distribuován bezplatně do schránek odběratelů. Zájemci se mohou přihlásit k odběru prostřednictvím elektronického formuláře. V elektronické podobě je časopis k dispozici ke stažení na webové stránce Archiv vydání.

Objednat bezplatně odběr >
Přečíst starší vydání >