Úspěšné projekty

Úspěšné projekty
Sýček obecný je na tom bledě, počet těchto ptáků se stále snižuje. Pomoci mu má záchranný program, jehož část je financována z Norských fondů.
Úspěšné projekty
Obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice a Petrov nad Desnou a s Povodím Moravy dokončily stavbu přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné.
Úspěšné projekty
Obec Kozlany v Jihomoravském kraji úspěšně vrací vodu do krajiny. Revitalizace údolní nivy Rostěnického potoka je jejím dalším úspěšným projektem.
Úspěšné projekty
V Chorušovicích na Mělnicku se lidé mohou projít k nové vodní ploše. Kromě estetické funkce pomáhá retenční mokřad zadržovat dešťovou vodu v krajině.
Úspěšné projekty
Od nového školního roku už chodí děti z Jesenice u Prahy a okolí do nové školy. Ta vyrostla jako pasivní budova šetrná k životnímu prostředí. Potřebu nové školy si v Jesenici uvědomovali dlouho, pro desetitisícovou obec byla jediná škola opravdu málo. „Důvodem pro stavbu...
Úspěšné projekty
V Zaječově na Berounsku funguje nová úpravna vody. Místní se tak zbavili problémů s dodávkami i nízkou kvalitou pitné vody.
Úspěšné projekty
V současné době úpravna vody Želivka zásobuje přibližně 1,3 milionů obyvatel v Praze, ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina (tj. zásobuje přibližně každého sedmého obyvatele České republiky). Její nová instalovaná filtrace umožňuje odstranit z pitné vody a z koloběhu v...
Úspěšné projekty
V Tišnově dali dohromady park Pod kostelem. Od té doby slouží lidem a povedená revitalizace získala i odborné ocenění.
Úspěšné projekty
Dřevostavba v pasivním standardu uspěla v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku.  
Úspěšné projekty
V Humpolci minulý rok otevřeli nově opravený park Stromovka. Cílem bylo park zkulturnit, a dostat do něj více lidí i kultury.