Úspěšné projekty

Úspěšné projekty
Pro lidi v nouzi bývá poslední záchranou. Díky potravinové bance se jídlo dostává k těm, kteří si sami obživu zajišťují jen velmi těžko. Potraviny tak zbytečně nekončí v kontejnerech.
Úspěšné projekty
Dříve to byla stará požární nádrž, která vypadala nevábně a zapáchala. Obec přizvala architekty a teď se kolem nového jezírka točí společenský život.
Úspěšné projekty
Na Zlínsku funguje nová hasičská stanice. Je postavena v pasivním energetickém standardu.
Úspěšné projekty
V přilehlých městských částech Plachty a Klůček přibývá zeleň a vzniká biokoridor. Město využilo dotační podpory Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory, která v rámci výzvy zaměřené na výsadbu dřevin v extravilánu...
Úspěšné projekty
Na bleskovou povodeň, která prolétla Kojčicemi u Pelhřimova, v obci asi nikdo nezapomene. Přestože už od události uběhlo patnáct let.
Úspěšné projekty
V Pačejově na Klatovsku opravili školku. Ze staré omšelé budovy udělali reprezentativní stavbu, která patří mezi nejhezčí v obci. A funguje ekologicky.
Úspěšné projekty
Historická budova střední školy v České Lípě zavedla energeticky úsporná opatření. Kromě méně spotřebované energie přinesl projekt i lepší vzduch do školních tříd.
Úspěšné projekty
Smyslem je návrat k původnímu hospodaření a pestré krajině. „Moje rodina žije v Horním Benešově tři generace. Děda a otec v území, kde se provádí revitalizace, vykonávali myslivost už ve 40. letech minulého století. Pamatují si, jak tady krajina vypadala 70 let zpátky. Vlivem...
Úspěšné projekty
O školu se v Psárech snažili mnoho let. Počet obyvatel v blízkém okolí obce, která je nedaleko hlavního města, stoupal a s tím i potřeby občanské vybavenosti. Žáci byli při výuce „rozstrkáni“ na různá místa a potřeba nové budovy byla naléhavá. V obci se rozhodli jít...
Úspěšné projekty
Spolehlivé zásobování Turnova a okolních obcí kvalitní pitnou vodou zajišťuje nový vodojem v Ohrazenicích. Stavba nezvyklého tvaru se stala novou dominantou krajiny.