Úspěšné projekty

Úspěšné projekty
To byl hlavní důvod, proč se v Žulové na Jesenicku pustil do velkého projektu stavby kanalizace a čistírny odpadních vod. „Povrchové i podzemní vody je málo, tak proč si ji ještě znečišťovat,“ říká starosta města Radek Trsťan. Do celého projektu se obec pustila po minulých...
Úspěšné projekty
V Moravském Písku rekonstruovali náměstí. Při jeho opravě mysleli i na dešťovou vodu, která není odváděna do kanalizace, ale vsakuje se na místě.
Úspěšné projekty
V Mírově je kanalizace a čistírna odpadních vod, ale v jedné z částí bylo efektivnější vybudovat malé čistírny vod přímo u rodinných domů. V této obci se názorně ukazuje, že dotace nejsou pouze o velkých projektech, ale také o mnoha menších.
Úspěšné projekty
V Pohořelicích na Brněnsku vzali separaci odpadů od podlahy. Každá domácnost, která měla zájem, dostala kontejnery na tříděný odpad. Ty město pořídilo i díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Úspěšné projekty
V Kunovicích na Valašsku obnovili historickou alej podél zánovní cyklostezky. Zlepšili tak vzhled krajiny a zároveň zvýšili bezpečnost pro projíždějící cyklisty.
Úspěšné projekty
Ve Stonavě v Moravskoslezském kraji se rozhodli pustit do regenerace obecní zeleně.