Úspěšné projekty

Úspěšné projekty
V přilehlých městských částech Plachty a Klůček přibývá zeleň a vzniká biokoridor. Město využilo dotační podpory Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory, která v rámci výzvy zaměřené na výsadbu dřevin v extravilánu...
Úspěšné projekty
Na bleskovou povodeň, která prolétla Kojčicemi u Pelhřimova, v obci asi nikdo nezapomene. Přestože už od události uběhlo patnáct let.
Úspěšné projekty
V Pačejově na Klatovsku opravili školku. Ze staré omšelé budovy udělali reprezentativní stavbu, která patří mezi nejhezčí v obci. A funguje ekologicky.
Úspěšné projekty
Historická budova střední školy v České Lípě zavedla energeticky úsporná opatření. Kromě méně spotřebované energie přinesl projekt i lepší vzduch do školních tříd.
Úspěšné projekty
Smyslem je návrat k původnímu hospodaření a pestré krajině. „Moje rodina žije v Horním Benešově tři generace. Děda a otec v území, kde se provádí revitalizace, vykonávali myslivost už ve 40. letech minulého století. Pamatují si, jak tady krajina vypadala 70 let zpátky. Vlivem...
Úspěšné projekty
O školu se v Psárech snažili mnoho let. Počet obyvatel v blízkém okolí obce, která je nedaleko hlavního města, stoupal a s tím i potřeby občanské vybavenosti. Žáci byli při výuce „rozstrkáni“ na různá místa a potřeba nové budovy byla naléhavá. V obci se rozhodli jít...
Úspěšné projekty
Spolehlivé zásobování Turnova a okolních obcí kvalitní pitnou vodou zajišťuje nový vodojem v Ohrazenicích. Stavba nezvyklého tvaru se stala novou dominantou krajiny.
Úspěšné projekty
Lokální distribuční síť s prvky smart grid, tedy s inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby, je unikátním řešením. Zajistí výrobu elektřiny a tepla za výrazně lepších ekonomických podmínek a s nízkou ekologickou zátěží. „Velmi významným efektem jsou minimální...
Úspěšné projekty
Čistírna odpadních vod ve Slaném, místní části Blahotice, už ne­stačila potřebám rostoucího města. Proto radnice před dvěma lety začala s její zásadní přestavbou. Náročná akce probíhala od lis­topadu 2017 do července letošního roku. „Jsem rád, že se do úspěšného...
Úspěšné projekty
Před dvěma roky v létě předával ministr životního prostředí Richard Brabec starostovi Starkoče Janu Jiskrovi rozhodnutí na poskytnutí dotace. Letos v srpnu obec slavnostně zkolaudovala jednačtyřicet DČOV. V České republice tak patří mezi první obce, kde se tak rozsáhlá síť...