Úspěšné projekty

Úspěšné projekty
V Tomíkovicích na Jesenicku vybudovali lokální biocentrum. Jeho součástí je také nová vodní plocha.
Úspěšné projekty
Když se vyprahlé betonové nádvoří školy promění v přírodní biotop s dešťovou vodou, je to malý zázrak. Učit se hrou, vše si osahat a vyzkoušet v terénu, zkoumat, pozorovat. Vidět děti nadšené a zaujaté pro probíranou látku – to je přání asi každého učitele.
Úspěšné projekty
Je koncipována jako devítiletá s celkovou kapacitou 540 žáků a zřizuje ji Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí. Škola je unikátní svou architektonickou koncepcí, vybavením a rozsahem odborných učeben. Nachází se v ní osm odborných učeben: polytechnická...
Úspěšné projekty
Rybník Lužný je součástí vodárenské soustavy, která v Jihlavě funguje přes 120 let. Díky rekonstrukci udrží stoletou vodu a zpomalí tisíciletou vodu.
Úspěšné projekty
Významnou proměnou prošla ústřední budova Českého statistického úřadu v Praze. Za plného provozu došlo ke kompletní obměně pláště budovy, k inovacím v systému vytápění a větrání a zavedení úsporných technologií, které sníží spotřebu energií minimálně o třicet procent....
Úspěšné projekty
Stará Boleslav postavila pro děti novou mateřskou školu. Děti chodí do budovy, která vyrostla v pasivním standardu.
Úspěšné projekty
Máte doma věci, které už nevyužijete? Jsou v dobrém stavu a je vám líto vyhodit je do odpadu? V Poděbradech mají řešení. Nepotřebné věci je možné přinést do re-use centra. Zde je pak objeví ti, kterým se naopak budou hodit.
Úspěšné projekty
Společnost Veolia Energie ve Frýdku-Místku pokročila v kompletní ekologizaci zdejší teplárny. Jejím cílem je ukončení spalování uhlí a přechod na čistší paliva. Po dokončení projektu bude hlavním palivem ve Frýdku-Místku biomasa jako ekologický a lokálně dostupný obnovitelný...
Úspěšné projekty
V této lokalitě pod vlastní správou aplikují multioborový přístup, který se svým rozsahem od detailního sběru dat po úpravu hospodaření stává modelovým příkladem globálního významu. „Náprava dřívějších postupů v intenzivním zemědělství, které hlavně co nejrychleji...
Úspěšné projekty
Společnost C-Energy vyrábí z různých zdrojů elektřinu a teplo v závodech v Plané nad Lužnicí a v Táboře v jižních Čechách. Následně zajišťuje jejich distribuci vlastní distribuční soustavou. Firma se rozhodla modernizovat dva uhelné kotle, projekt nazvala Konec uhlí v Plané....