Zahraničí a technologie

Zahraničí a technologie
Naše planeta má své přirozené jímky uhlíku. Patří k nim oceány, půda, lesy a další vegetace – a ty všechny v sobě zachycují a ukládají uhlík, který by se jinak uvolňoval do atmosféry. Vědci k nim čím dál častěji obracejí pozornost a upozorňují, že právě tyto přirozené...
Zahraničí a technologie
Svou roli tu hraje samotná poloha mongolského hlavního města. Ulánbátar leží v říčním údolí a okolní hory tu drží smog jako pod pokličkou. Dalším faktorem je počasí. Ulánbátar nejen že je nejznečištěnějším hlavním městem světa, ale je také městem nejchladnějším....
Zahraničí a technologie
Neúnavně pracují na tom, aby se změnil a zlepšil přístup k prostředí, ve kterém žijeme. Záběr jejich zájmu je široký, oblasti, jimž se věnují rozmanité: od vodních toků přes lesy, čistý vzduch, světový oceán a hory po křehkou a jedinečnou biotu, která tyto ekosystémy...
Zahraničí a technologie
Myslet při výstavbě jakýchkoliv objektů lidské potřeby na šetrnost vůči životnímu prostředí je jistě záslužné, ale pokud hotové budovy nedokážou odolat přírodním katastrofám, vyvstává otázka, k čemu to všechno je. A právě tady se otevírá prostor pro odolný design....
Zahraničí a technologie
Nejeden z nás se již určitě zamýšlel nad tím, jestli je chov našich milovaných domácích mazlíčků vlastně šetrný k prostředí, ve kterém žijeme, a jaké na tomto poli existují zelené alternativy.
Zahraničí a technologie
Floridský aquifer je unikátní systém podzemních vod a jejich nadzemních vývěrů. Má rozlohu zhruba 260 000 kilometrů čtverečních a rozkládá se pod celou Floridou, částmi Alabamy, Georgie, Mississippi a Jižní Karolíny. Je to jeden z nejvodnatějších aquiferů světa, který zásobuje...
Zahraničí a technologie
Trvalá udržitelnost v architektuře dnes už neznamená jen pečlivý výběr vhodných, k životnímu prostředí šetrných materiálů. I proto anebo právě proto se i letos můžeme těšit na to, co si pro nás zelené stavitelství na celém světě přichystalo.
Zahraničí a technologie
Podle studie z roku 2015 skončí ve světovém oceánu každý rok přibližně 8 miliónů tun plastového odpadu. Dopady přítomnosti těchto plastů na prostředí a život v mořích jsou nezměrné a tragické. Je velkou výzvou, jak s tímto „novým“ odpadem naložit. Existují společnosti,...
Zahraničí a technologie
Od okamžiku, kdy byl změřen a potvrzen coby nejvyšší hora světa, vyvolává Mount Everest v člověku touhu ho pokořit. Na jeho vrcholu stály už stovky nejrůznějších dobyvatelů, od ostřílených lezců po amatéry, kteří s horolezectvím neměli do té doby téměř žádnou zkušenost....
Zahraničí a technologie
Biomimetika je čím dál tím populárnější napříč obory i zeměmi světa. Příroda je pro nejrůznější oblasti bezednou studnicí inspirace. Důkazem toho je i „zelené“ Eastgate Centre v zimbabwském hlavním městě Harare.