Zahraničí a technologie

Zahraničí a technologie
Sucho už není abstraktním mediálním strašákem, ale skutečností, se kterou se setkává každý z nás. Začínáme se ptát, co s námi bude, když na polích kvůli nedostatku vody nevyroste úroda. Řešením by alespoň zčásti mohly být takové plodiny, které sucho až tolik nezaskočí.  ...
Zahraničí a technologie
Dvě miliardy dětí v současnosti žijí ve městech, jejichž ovzduší nesplňuje limity určené Světovou zdravotnickou organizací coby zdravé a bezpečné. Tři sta milionů z nich žije dokonce na místech, kde jsou tyto limity překračovány více než šestinásobně. A jsou to právě...
Zahraničí a technologie
Každodenní život, tak jak ho vedeme, představuje velkou spotřebu energie. Naše domovy dnes potřebují o 37 procent energie více, než tomu bylo v roce 1980. Kdybychom k tomu nepoužívali úsporné technologie, bylo by to ještě mnohem více.
Zahraničí a technologie
Bombaj dostává každý rok bohatou dešťovou nadílku: průměrné množství dešťových srážek tu činí více než 2 457 milimetrů ročně. Kdyby se tu pořádně věnovali zachytávání této vody, nasbírali by jí zhruba 589 milionů litrů za rok, přičemž roční spotřeba města činí...
Zahraničí a technologie
Je nás na planetě čím dál tím více, a tak se prostory, které obýváme, více a více vertikalizují. Je pak přirozené, že to samé se děje i s přírodním světem, který je součástí toho obývaného námi.  
Zahraničí a technologie
„Když se obejdete bez papírových účtů, stvrzenek, novin, či dokonce knih, ušetříte životní prostředí,“ slýcháme často z nejrůznějších stran. Je tomu ale skutečně tak? Jsou elektronické transakce a elektronická komunikace k životnímu prostředí skutečně šetrné?
Zahraničí a technologie
Sikačialjanská rezervace je baštou ochrany tygra ussurijského už od svého založení v roce 1935 a dnes je domovem více než třiceti těchto majestátních šelem. Společnost na ochranu divokých zvířat Wildlife Conservation Society (původním jménem Hornocker Wildlife Institute) zahájila...
Zahraničí a technologie
Naše planeta má své přirozené jímky uhlíku. Patří k nim oceány, půda, lesy a další vegetace – a ty všechny v sobě zachycují a ukládají uhlík, který by se jinak uvolňoval do atmosféry. Vědci k nim čím dál častěji obracejí pozornost a upozorňují, že právě tyto přirozené...
Zahraničí a technologie
Svou roli tu hraje samotná poloha mongolského hlavního města. Ulánbátar leží v říčním údolí a okolní hory tu drží smog jako pod pokličkou. Dalším faktorem je počasí. Ulánbátar nejen že je nejznečištěnějším hlavním městem světa, ale je také městem nejchladnějším....
Zahraničí a technologie
Neúnavně pracují na tom, aby se změnil a zlepšil přístup k prostředí, ve kterém žijeme. Záběr jejich zájmu je široký, oblasti, jimž se věnují rozmanité: od vodních toků přes lesy, čistý vzduch, světový oceán a hory po křehkou a jedinečnou biotu, která tyto ekosystémy...