Jak čistý je provoz největšího zaoceánského výletního parníku?

/ Zahraničí a technologie
Na svou první plavbu vyplula vloni koncem ledna nová největší výletní loď na světě Icon of the Seas. Je pětkrát větší než Titanic, vejde se na ni 7600 pasažérů, o které pečuje přes 2000 zaměstnanců. Její provoz by měl být díky motorům poháněným zkapalněným zemním plynem, ohřevu vody teplem lodních motorů a možnostem napájení elektřinou v přístavech šetrný k životnímu prostředí. Je to vůbec možné?

Jak uhlíkově náročná plavba na takové lodi vlastně je? Podle Mezinárodního institutu pro čistou dopravu (ICCT) vyprodukuje i nejefektivnější výletní loď 250 g oxidu uhličitého na jednoho pasažéra a kilometr. Podle stejné metodologie výpočtu vznikne při středně krátkém letu 110 g emisí. Při srovnání pětidenní dva tisíce kilometrů dlouhé plavby na nejúspornější zaoceánské lodi a stejně dlouhého pobytu v hotelu včetně zpáteční letenky vyprodukuje pasažér na lodi zhruba dvojnásobné množství skleníkových plynů než ten, kdo si zaletí na dovolenou do hotelu. A to vůbec nebylo bráno v potaz, že mnozí hosté zaoceánských parníků přiletí do přístavu, ze kterého loď vyplouvá, také letadlem.

Každých deset let se zaoceánské výletní lodě zvětšují o zhruba 10 000 tun. Znamená to, že větší lodě budou mít přirozeně větší negativní dopad na životní prostředí?

Vstup Icon od the Seas, na sociálních sítích nelichotivě přezdívané „lidská lasagne“, na zaoceánskou výletní scénu přichází v době, kdy se mnoho evropských zemí rozhodlo vyřešit vzrůstající znečištění v přístavech přísnějšími pravidly právě pro stále větší množství větších a větších výletních plavidel. Například v norských přístavech budou od roku 2026 moci kotvit jen lodě poháněná alternativními palivy. Norská vláda se tak snaží předejít dalšímu zaneřádění svých úchvatných fjordů námořní naftou, na kterou pluje většina výletních parníků. „Zaoceánské výletní lodě mají na svědomí největší množství emisí v přepočtu na pasažéra a cestovní kilometr,“ prohlásil Espen Barth Eide, norský ministr zahraničních věcí.

Benátky, Barcelona a Amsterdam jsou dalšími městy, jež se rozhodly vstup obřích zaoceánských parníků do svých přístavů zakázat či výrazně omezit.

Jsou alternativní paliva řešením?

Nejnovější zaoceánské výletní lodi dnes z velké části plují na zkapalněný přírodní plyn právě kvůli snížení produkce uhlíkových emisí. Spalování LNG uvolňuje méně oxidů uhlíku, oxidů síry i pevných částic než tradiční paliva, což je znečištění, které světové přístavy trápí nejpalčivěji. Lodím v nich totiž běží motory naprázdno po celé hodiny, zatímco jejich pasažéři obdivují památky nebo nakupují na pevnině, kam byli dopraveni v dalších motorových plavidlech. Vzhledem k tomu, že při použití LNG jsou emise oxidu uhličitého oproti jiným palivům o 25 % nižší, označují provozovatelé lodí s tímto druhem pohonu o svá plavidla jako „šetrná k životnímu prostředí“.

Icon of the Seas je jen jednou z nových lodí s duálními motory, které mohou být poháněny jak námořní naftou, tak LNG. Pro jejího provozovatele Royal Carribean’s jde o první takovou loď. Jde ale o způsob provozu, který vyvolává určité environmentální obavy, především v souvislosti s únikem metanu z motorů. Negativní klimatické dopady tohoto extrémně potentního skleníkového plynu se oproti oxidu uhličitému za posledních dvacet let zvýšily osmdesátkrát. Plavidla poháněná LNG tedy možná vylučují méně oxidu uhličitého než tradiční námořní paliva, avšak jsou poměrně významně neefektivní v jeho spalování. Téměř 80 % lodí plujících na LNG vypouští 3,1 % tohoto neviditelného paliva, obsahujícího právě metan, do atmosféry. Podle některých názorů je to v krátkodobém výhledu o mnoho horší než spalování tradičních paliv.

Představitelé Royal Carribean’s, provozovatele Icon of the Seas, prohlašují, že když byla před deseti lety navrhována její výstavba, bylo LNG pro její provoz nejvhodnějším palivem. V příštím roce společnost chystá představit Celebrity Xcel, exkluzivní zaoceánský výletní parník pro 3248 pasažérů, který bude disponovat motory, jež bude možné pohánět třemi různými palivy: námořní naftou, LNG a metanolem. Tvrdí, že i Icon of the Seas byla postavena tak, aby mohla být v budoucnosti poháněna dalšími palivy včetně metanolu.

Nařčení z greenwashingu, kterému čelí, se společnost brání. Prohlašuje, že Icon of the Seas byla postavena tak, aby ke svému provozu mohla využívat palivové články. Ty ale nakonec nebyly kvůli problémům s dodavateli nainstalovány.

Dalším „zeleným“ příspěvkem k čistému provozu plavidla je podle Royal Carribean’s možnost napájení elektřinou, kterou bude možné dobíjet při kotvení v přístavech, tedy alespoň v těch, které tak velkým lodím, jako je Icon of the Seas, vůbec umožní vplout.

„Stavbou takových megalodí a používáním LNG se zaoceánský výletní průmysl ubírá zcela špatným směrem,“ říká Marcie Keeverová z organizace Friends of the Earth US. „Čím větší loď, tím větší požadavky na infrastrukturu přístavů a také větší škody napáchané na útesech a ekosystémech při kotvení,“ má jasno v tom, zda velké lodě do naší vize čistšího klimatu na planetě patří, či ne.