Aktuality

Aktuality
Ve čtvrtém ročníku soutěže PASIVNÍ DŮM byly dne 7. února 2019 vyhlášeny vítězné moderní energeticky úsporné budovy v kategoriích Zelená novostavba a Zelená rekonstrukce roku 2018.
Aktuality
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které...
Aktuality
Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově jednodušší.
Aktuality
Od února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim.
Aktuality
Na mezinárodní konferenci se udělal další krok k posílení bilaterální spolupráce. Český program zaujal partnery.
Aktuality
Spouští novou dotační výzvu, která nabídne 30 milionů korun na sběr a následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, tzv. halonů. Halony jsou organické sloučeniny, které mají největší potenciál poškození ozonové vrstvy. Kromě jiných halogenů (chlóru,...
Aktuality
Města a obce mají novou šanci výhodně pořídit auta na alternativní pohon. Spolu s ekovozidly podpoří Ministerstvo životního prostředí nově i dobíjecí stanice.
Aktuality
Na tři desítky obcí po celé ČR se již brzy pustí do budování kanalizací a čistíren odpadních vod. Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil 105 úspěšných projektů v různých výzvách Národního programu Životní prostředí.
Aktuality
Spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací, které významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun, které zaplatí výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září...
Aktuality
Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na desátém, prosincovém zasedání zhodnotil průběžné čerpání dotací, projednal několik změn a strategické plány na další rok.