Aktuality

Aktuality
V boji se smogem pomohou Česku miliony korun z Norských fondů. Státní fond životního prostředí ČR otvírá v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaném z Norských fondů novou dotační výzvu „Tromso“. V ní je pro města, obce a další žadatele připraveno...
Aktuality
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Dotační podpora je určena konkrétně pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která dlouhodobě...
Aktuality
Již druhý ročník soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, pokročil do další fáze.
Aktuality
Česku hrozí další suchý rok. Dostatek kvalitní pitné vody pro obyvatele obcí pomůže zajistit 870 milionů z Národního programu Životní prostředí. Ministr Richard Brabec schválil nově podporu 67 dotačním projektům. Převážná část peněz míří do malých obcí, které se pustí...
Aktuality
Vznikl v rámci projektu, který byl podpořen z Národního programu Životní prostředí. „V dokumentu jsme se pokusili zachytit co nejvíce příkladů klimatických opatření s velkým důrazem na to, aby pocházela z různých částí Česka a jejich iniciátorem byly různé subjekty. Také...
Aktuality
Sucho v Česku pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty od nás navíc odtékají do okolních států.
Aktuality
Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují deficit vody v půdě i v tocích. Po další mírné zimě je situace již téměř kritická. Česko se na sucho musí i nadále adaptovat. Určitě pomáhají projekty řešící návrat vody...
Aktuality
První výzva se týká výsadby letošní Aleje svobody. Každý podzim vysazuje Nadace Partnerství nejméně 100 stromů na oslavu svobody a demokracie. Výsadba Aleje svobody je příležitostí pro obce, jak posílit místní komunitu a spolupráci. A pro místní jak si vyzkoušet sázet stromy...
Aktuality
Proč je důležitý komplexní přístup k přípravě projektů V Česku bylo již zrenovováno mnoho veřejných budov, přesto je potenciál renovací stále velmi vysoký. Kromě rekonstrukcí je v plánu výstavba nových budov, škol, sportovních hal, akvacenter a dalších objektů. Společným...
Aktuality
Zadavatelům veřejných zakázek, kterým byla přiznána podpora z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), nemusí být následně vyplaceny statisíce korun z přiznané dotace kvůli porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.