Aktuality

Aktuality
O celkem 120 milionů korun na rekonstrukce veřejného osvětlení mohou obce letos požádat díky programům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci...
Aktuality
Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí dalšími prostředky z evropských fondů.
Aktuality
Vídáte při svých toulkách v přírodě veverky? Dejte nám o nich vědět pomocí aplikace BioLog.
Aktuality
Prvním cílem bylo Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, kterému nikdo neřekne jinak než Krtek. Architektonicky oceňovaná nenápadná budova je místem pro vzdělávání dětí a pro komunitní setkávání obyvatel z okolí. Krtka provozuje a spravuje Správa...
Aktuality
Poté co se pro velký zájem vyčerpaly evropské prostředky z Operačního programu Životní prostředí, uvolňuje rezort MŽP 2,5 miliardy korun na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod z Národního programu Životní prostředí. Elektronický příjem žádostí odstartuje...
Aktuality
Jak ekologicky topit, neplýtvat potravinami nebo nevytvářet odpady v běžném životě, to jsou jen některá z témat, jejichž aktivní komunikaci podpoří Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR
Aktuality
Úspory energií v nemocnici v Novém Městě na Moravě, rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nejdku nebo zateplení kulturního domu v Cetkovicích – to jsou příklady opatření v místech, kde díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí opraví veřejné budovy a sníží náklady...
Aktuality
Obě země, Norsko i Česko, se potýkají v oblasti ochrany životního prostředí s řadou výzev, které lze řešit ve vzájemné spolupráci. Ať je to klimatická změna, znečištění ovzduší, zatížení vodstva mikropolutanty či úbytek biodiverzity, vzájemná výměna a sdílení zkušeností...
Aktuality
Dotační program Dešťovka přispívá až 105 000 korun na efektivnější využívání dešťové a odpadní vody na zahradě i v domácnosti. Podívejte se, jaké tři základní varianty program nabízí.
Aktuality
„Naše propočty i očekávání se naplnily. Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je obrovský a nepochybně k tomu přispěl i náš nový program kotlíkových půjček pro domácnosti,“ oznámil ministr životního prostředí Richard Brabec. Kraj hlásí během několika...