Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

30. 03. 2020
Státní fond životního prostředí ČR prodlužuje všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka termíny pro doručení podkladů k žádostem do 30. června 2020. Tato změna se týká podkladů doručovaných při podání žádosti, při dokládání realizace či na základě výzvy k doplnění. Příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí a Norských fondů mohou v případě nutnosti individuálně požádat o prodloužení lhůty (např. prodloužení termínu pro dodání podkladů k uzavření smlouvy či vydání změnového rozhodnutí). Žádost je nutné podat elektronicky na svého projektového manažera.