Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektroauta i lampy

/ Aktuality
Ministr životního prostředí schválil investice v obcích v souhrnné výši 366 milionů korun 174 novým projektům z Národního programu Životní prostředí. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes sedmdesát obcí ležících na území národních parků. Významná finanční pomoc poputuje také na rekonstrukci veřejného osvětlení a pořízení ekologických vozů, ale i na řadu dalších projektů, které zlepší život obyvatel v obcích.

Díky nově schváleným dotacím z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR se na mnoha místech mohou pustit do připravovaných projektů. V ulicích desítek obcí se rozsvítí nové, šetrné veřejné osvětlení. Výměnou starých lamp za účinnější a zdravější světla obce sníží znečištění světelným smogem a zároveň ušetří za jejich provoz. Na více než dvaceti lokalitách po celém Česku se zlepší zásobování pitnou vodou, třeba v Sedleci-Prčicích dobudují vodárenskou soustavu, v Kateřinicích posílí zdroj pitné vody. Velmi oblíbené jsou i dotace na ekomobilitu, s jejichž pomocí si obce a města pořizují elektromobily nebo auta s alternativním pohonem. Svoji vozovou flotilu nově rozšíří například chomutovský zoopark, Technické služby Tábor nebo hlavní město Praha. S dotační podporou svých investic může počítat i 73 obcí ležících na území národních parků, které se tak budou moci pustit do nové výstavby nebo opravy turistických stezek, cest i chodníků, úpravy veřejných prostranství a modernizace obecní infrastruktury.

„Smyslem Národního programu Životní prostředí, je pomoci především menším obcím s realizací projektů, na které by ve svých rozpočtech jen velmi těžko hledaly volné prostředky. Zároveň je program koncipován tak, že peníze jdou opravdu do těch oblastí, kde je to nejvíce potřeba, tedy například na boj se suchem nebo na zlepšení kvality ovzduší či vod. Těší mě, že obce mají o program zájem, investují a zlepšují tím životní prostředí i životní podmínky pro své obyvatele,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministr rovněž rozhodl o poskytnutí podpory na dva projekty v rámci tzv. inovativních finančních nástrojů, kdy je kombinována evropská půjčka z Operačního programu Životní prostředí s dotací ze SFŽP ČR. Města Kroměříž a Humpolec obdrží celkem více než 60milionovou podporu na rekonstrukci chlazení zimních stadionů. Rekonstrukcí se významně sníží množství nebezpečných látek (především čpavku) využívaných v provozu zimních stadionů a tím se snížení riziko vzniku havárie.

V rozdělování dotací bude ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR pokračovat i v letošním roce. „Počítáme s vyhlášením sedmnácti dotačních výzev, ve kterých budou k dispozici téměř 4 miliardy korun,“ informuje dále ministr Richard Brabec.

Ještě v dubnu se otevřou dvě nové výzvy. První, s číslem 1/2019, se zaměřuje na ochranu nejcennějších koutů naší přírody a je v ní pro správy národních parků a AOPK ČR připraveno 40 milionů korun na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. V druhé výzvě (č. 2/2019) podpoří rezort celkovou částkou 5 milionů korun projekty zlepšující životní prostředí spjaté se zapojením měst a obcí do iniciativy Pakt starostů, například zpracování akčních plánů pro udržitelnou energii a klima.

V dalších výzvách plánovaných na letošek budou moci obce žádat například o dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod, čistší ovzduší v sídlech, snížení světelného znečištění, ozdravné pobyty a další projekty.

Dlouhodobější výhled, jaké výzvy se chystají nejen v letošním roce, ale i v průběhu dalších dvou let, najdou žadatelé v nově aktualizovaném tříletém rámci Národního programu Životní prostředí na adrese www.narodniprogramzp.cz. Díky němu mají obce šanci si své projekty lépe naplánovat, navíc budou mít k dispozici větší balík peněz.

„Stále je možné připravovat projekty a podávat žádosti do otevřených výzev, např. na zdroje pitné vody či domovní čistírny odpadních vod, domácnosti se mohou hlásit o Dešťovku. Všechny tyto výzvy jsou průběžné, žádosti jsou schvalovány postupně tak, jak přichází k nám na Fond. Aktualizovaný rámec Národního programu Životní prostředí nabídne ještě zhruba o půl miliardy korun více a žadatelé se mohou těšit i na širší nabídku dotací,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává, že nově přidané výzvy se budou týkat především podpory udržitelné dopravy či snížení světelného znečištění.