Druhé kolo výzvy na inovace je otevřeno

/ Aktuality
Státní fond životního prostředí ČR dnes zahájil příjem žádostí do druhého kola výzvy Call-1 Rago, která se zaměřuje na podporu inovativních postupů, realizaci výsledků vědecko-výzkumných projektů a přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Do druhého kola postoupilo 19 projektových námětů, které mohou získat podporu od 5,2 do 26 milionů korun na aktivity, jejichž cílem je posílení odolnosti ekosystémů a ochrana biodiverzity. Pro žadatele je z prostředků programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu připraveno více než 150 milionů korun.

„Výzva „Rago“ zaznamenala u žadatelů velký ohlas. V prvním kole jsme obdrželi 31 projektových námětů za 388 milionů korun, tedy za dvojnásobek alokace Hned několik projektových námětů jsme obdrželi od českých univerzit, se svými projektovými náměty uspěly také výzkumné instituce, významné neziskové organizace i soukromé společnosti. Všichni tito úspěšní žadatelé se nyní utkají ve druhém kole, ve kterém mohou na realizaci svých projektových námětů získat až 26 milionů korun,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Cílem výzvy Call-1 Rago, která byla vyhlášena v dubnu letošního roku, je podpora opatření pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Podporovány jsou zejména pilotní a demonstrační projekty, které navazují na ukončený výzkum, či končící víceleté projekty zapsané v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prostředky je však možné získat také na implementaci zahraničních příkladů dobré praxe nebo inovativních prvků, které nemohou být podpořeny z Operačního programu Životní prostředí.

„Zatímco v prvním kole výzvy byla hodnocena především odborná stránka projektu z pohledu jeho obsahu a souladu s výzvou, teď se při hodnocení zaměříme na ekonomickou stránku projektu, spolupráci se zahraničními či českými partnery i charakter území, na kterém bude projekt realizován,“ popisuje mechanismus hodnocení Petr Valdman. Seznam projektových námětů, které postoupily do druhého kola výzvy, je uveden na webu programu.

Žádosti o podporu budou přijímány přes Agendový informační systém (AIS SFŽP ČR) v termínu od 11. října do 13. prosince 2021.