Krajské plány proti suchu podpoří stát příspěvkem

/ Aktuality
Kraje mají povinnost vypracovat plány proti suchu. Na jejich vyhotovení přispěje samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí.

Loni poslanci schválili novelu vodního zákona, díky které bude Česko lépe zvládat kritické stavy sucha. Sucho spolu s povodněmi jsou důsledkem probíhající klimatické změny, na níž je třeba se adaptovat a z pozice státu operativně reagovat.

Změna zákona umožňuje mimo jiné vytvoření komisí v jednotlivých krajích, které na základě nově pořízených plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody budou moci vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a uplatnit určitá omezení pro užívání vody, například pro zalévání nebo napouštění bazénů. Základním operativním dokumentem pro zvládání sucha jsou Plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, které na úrovni všech krajů zpracovávají krajské úřady a na úrovni celé České republiky společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

Na podporu vytvoření „plánů pro sucho“ vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí novou dotační výzvu v Národním programu Životní prostředí. Pro kraje, které jako jediné mohou o peníze žádat, je připraveno 9,1 milionu korun. „Maximální výše podpory na jeden projekt je 650 tisíc korun a představuje maximálně 30 procent z celkových způsobilých výdajů,“ popisuje náležitosti výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Jedná se o pilotní výzvu, která je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Žádosti je možné podávat od 28. června do 29. října 2021. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. ledna 2023.

Veškeré informace naleznete v dokumentech na stránce Výzva č. 3/2021: Plány pro sucho