Miliarda podpoří dešťovku v obcích

/ Aktuality
Na hospodaření s vodou se zaměřuje aktuálně vypsaná nová dotační výzva. Obce, kraje a další subjekty získají peníze na projekty proti suchu a extrémním projevům počasí, zejména povodním.

Ministerstvo životního prostředí na ochranu obyvatel vyčlenilo miliardu korun z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR do 13. ledna 2020. „V aktuálně otevřené výzvě nabízíme až 85procentní dotaci na nákladnější projekty nad 200 tisíc korun, které podpoří lepší využívání srážkové vody a umožní eliminovat riziko povodní,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

V zastavěných částech stále většina dešťové vody odtéká do kanalizace, místo aby se vsákla do země nebo se dále efektivně využila. Přitom ji lze zachytávat v nádržích a používat k zavlažování obecní zeleně či chlazení ulic v době letních veder nebo jen nechat postupně zasakovat a tím dotovat zdroje podzemní vody. „Šetří se tím pitná voda, chrání vodní zdroje před znečištěním a zároveň spoří energie i finance obecních rozpočtů,“ vypočítává přínosy ministr Brabec.

Finanční prostředky má rezort životního prostředí připraveny i na zelené střechy u veřejných budov a výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy.

Příspěvek je však možné získat i na celou škálu dalších opatření. Mezi ně patří úpravy, které podporují plošné zasakování dešťové vody do půdy a počítá se i s příspěvky na odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů.

S dotací lze zvýšit kapacitu a členitost potoků a řek protékajících obcemi nebo například vybudovat stále populárnější povodňové parky. Ty pak umožňují rozliv vody při vyšších průtocích a často tvoří atraktivní prostor pro rekreaci obyvatel.

Všechny podporované projekty mají jednoho společného jmenovatele: řeší šetření vodou a ochranu proti povodním primárně na zastavěných územích měst a obcí.

„Pokud radnice uvažují o projektech proti suchu a povodním, neměly by váhat. Dopady klimatické změny jsou stále citelnější a aktuálně nabízená finanční podpora z EU fondů může budoucí rizika významně eliminovat,“ uzavírá ministr Brabec.

Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete v textu 119. výzvy OPŽP na stránkách programu www.opzp.cz.