Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards

/ Aktuality
Sucho, přehřívání měst i přívalové srážky letos potrápily značnou část naší republiky a do budoucna se pravděpodobně budou objevovat častěji. S nadcházejícím podzimem přichází topná sezóna, do níž se promítne energetická krize a zdražování. Existují ale místa, kde jsou na budoucnost připraveni. Najdeme je mezi 18 finálovými projekty celostátní soutěže Adapterra Awards, které se právě snaží získat hlasy tuzemské veřejnosti. Soutěž pořádá Nadace Partnerství a Integra Consulting pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodují porotci, Cena sympatie však zůstává v rukou veřejnosti. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října a podpořit je možné až dva české finálové projekty. Vítěze všech kategorií soutěže vyhlásí Nadace Partnerství během slavnostního večera 2. listopadu 2022 v Praze.

Před sedmi lety na pozemky města Židlochovice, do lokality zvané Líchy, přijely bagry. Hrábly do zemědělské půdy, objevila se voda a spolu s ní se sem postupně vrátily rostliny i zvířata. Krok za krokem zde vznikal lužní les a více než půlhektarový mokřad. Na původně obrovský lán pole pak přibyly ještě další prvky – lesíky, remízky, ovocné sady, stromořadí a květnaté louky. „Lesopark Líchy představuje jeden z adaptačních projektů, kterými se obce snaží reagovat na důsledky intenzivního zemědělství. Velké plochy, chybějící zeleň a drobné vodní prvky, nesprávné osevní postupy, těžká zemědělská technika v kombinaci s extrémy počasí, jako je sucho nebo nárazové lijáky, jim způsobují komplikace. Obvykle je trápí prašnost z polí v suchých obdobích nebo splach orné půdy (bahna) do obce při přívalových srážkách,“ říká organizátorka soutěže Andrea Křivánková z Nadace Partnerství. V soutěži letos najdeme hned 7 projektů, které reprezentují adaptační opatření v krajině.

Sucho ale netrápí pouze krajinu. V letních měsících se města přehřívají a trpí suchem, což ovlivňuje stav stromů. Ty pak vadnou a předčasně jim opadávají listy. „Vzrostlé stromy jsou ve městech zásadní, protože v horkých dnech poskytují stín a ochlazují své okolí vypařováním vody z listů. Musíme je chránit a poskytnout jim dobré podmínky pro růst. Inspiraci přináší inovativní výsadby do strukturálního substrátu v Jihlavě nebo speciální úpravy dlažby při obnově Čelakovského sadů u Národního muzea v Praze, jejichž cílem bylo zvětšit stromům prokořenitelný prostor a zajistit jim dostatek vody a vzduchu,“ popisuje Andrea Křivánková.

Soutěž Adapterra Awards se kromě krajiny a měst soustředí také na udržitelné domy a pracovní prostředí. Mezi finalisty soutěže nalezneme 9 soukromých i veřejných budov, které se pyšní například pasivním standardem, zelenými střechami, využitím fotovoltaických elektráren, solárními kolektory na ohřev vody, využitím dešťové vody ke splachování či zálivce zeleně či chytrými technologiemi snižujícími náklady na energie. Jednou z nich je i přestavěné kulturní centrum v Klášterci nad Ohří. „Nová budova je pasivní, dobře zateplená, využívá teplo z návštěvníků i slunečních paprsků, které do budovy pronikají velkými okny. Navíc je energeticky nenáročná a část energie pro ni vyrábí fotovoltaické panely umístěné na střeše. Spočítali jsme si, že za šest měsíců provozu kulturního centra jsme díky tomu ušetřili 2,7 tun uhlí, 3,35 tun CO₂ a 5 pokácených stromů,“ shrnuje Vlastimil Dokoupil, vedoucí odboru výstavby a rozvoje města, který měl projekt na starosti.