Obce postižené tornádem dostanou další peníze na likvidaci odpadu

/ Aktuality
Po červnovém ničivém tornádu zůstaly na mnoha místech hromady odpadu, na jehož ekologickou likvidaci nebylo možné čerpat prostředky z výzvy na odstranění dočasných skládek, ze které již Jihomoravský kraj obdržel 285 milionů korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Obcím nyní s likvidací odpadu pomohou nové dotace z Národního programu Životní prostředí.

Po živelné katastrofě ministerstvo poskytlo postiženým regionům dotace na obnovu poničené infrastruktury. Nyní tuto podporu dále rozšířilo i na zlikvidování tun především stavebního odpadu, který vznikly při odklízení následků tornáda.

Do již existující dotační výzvy přibyla možnost využít peníze na odvoz, zpracování a následné využití odpadů, včetně sanace ploch. „Současně jsme prodloužili dobu, dokdy je možné podávat žádosti, a to o tři měsíce do 31. března 2022. A rovněž jsme navýšili maximální částku na jeden projekt z deseti na dvanáct milionů korun,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

O podporu na likvidaci odpadu mohou žádat pouze obce. Výzva ale nadále zůstává otevřená i pro projekty obnovy poničené vodohospodářské a odpadové infrastruktury, kde se o dotaci mohou ucházet i ostatní vlastníci infrastruktur.

Vedle peněz na obnovu infrastruktury a likvidaci odpadu je pro postižené regiony k dispozici také podpora na obnovu veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Další miliony korun šly na odstranění dočasných skládek odpadu vzniklých při úklidu po tornádu.