Podpora proti energetické chudobě

/ Aktuality
Česká republika řeší aktuálně mnoho naléhavých problémů. Jedním z nejpalčivějších je energetická nezávislost a snížení spotřeby fosilních paliv z ruských zdrojů. Dalším je růst cen energií s jeho sociálními dopady.

Proto vláda musí podporovat jak energetické úspory, tak i sociálně slabé obyvatele, na které ceny energií dopadají nejvýrazněji.
Omezení fosilních paliv s sebou přináší pozitivní dopady nejen v boji s klimatickou změnou, ale i ve zlepšení kvality ovzduší. Nastartování projektů energetických renovací budov je také klíčové z pohledu zvýšení nezávislosti domácností na spotřebě ruského zemního plynu. Dnes se proto sešla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), aby představili společné kroky k řešení energetické krize. MŽP v nejbližší době plánuje rozšířit nabídku dotací na úspory energií pro české domácnosti prostřednictvím rychlých a jednodušších opatření v novém programu NZÚ Light a pokračovat v podpoře obnovitelných zdrojů energie a transformace s důrazem na budování obnovitelných zdrojů a energetických komunit.

Na dnešní společné tiskové konferenci představilo MŽP a MPSV společný projekt podpory propagace kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

„Až 95 % dotační podpora na výměnu neekologických kotlů je velkou motivací a příležitostí pro nízkopříjmové domácnosti k přechodu na energeticky smysluplné zdroje. Naší snahou je, aby se tato dobrá zpráva dostala k lidem cíleně a co nejrychleji a nejblíže. MPSV proto s Úřadem práce ČR vytipovalo na 12 tisíc potenciálních příjemců dotací. Mnohým z nich jsme již zaslali emailovou zprávu o možnosti výměny kotle, další ještě oslovíme prostřednictvím Úřadu práce ČR. Cílenou kampaň ještě doprovodíme roll-upy a plakáty, umístěnými na 100 pobočkách po celé České republice a zapojíme i sociální sítě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kromě kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a dotační nabídky na úsporu energií prostřednictvím Nové zelené úspory nebo podpory komunitní energetiky přes Modernizační fond plánuje Ministerstvo životního prostředí další významný krok ke zvýšení domácích úspor energií.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková vysvětluje: „Chceme občany ještě více motivovat k realizaci úsporných opatření a samozřejmě si i uvědomujeme, že se aktuálně potýkáme i se ztíženou dostupností odborných firem. Připravujeme proto program cílený na drobná opatření, která nezapadají do klasického programu NZÚ. Představme si třeba zateplení střechy nebo půdy, zateplení vybraných obvodových stěn, výměnu části oken a dveří. Program by tak neměl narážet na naplněné odborné kapacity a k tomu cílit přesně na domácnosti například starobních důchodců, které ani při vysokém procentu dotace nevyužijí opatření v NZÚ a jsou zároveň přímo postiženy energetickou chudobou. Na pilotní výzvu počítáme s alokací asi 1 miliardy korun, díky nimž se může realizovat až 15 000 dílčích renovací.“

Nová NZÚ Light by měla zároveň fungovat i jako podpůrná záložna, financovaná z výnosů emisních povolenek. Domácnostem s nižšími příjmy, které na realizaci energeticky úsporných opatření nedosáhnou kvůli nedostatku finančních prostředků na předfinancování, nabídne podle typu plánovaných opatření možnost plateb i na dodavatelům neuhrazené faktury.