Tématem pro soutěž mladých architektů je udržitelná městská krajina

/ Aktuality
V Praze byl oficiálně zahájen 12. ročník architektonické soutěžní přehlídky Young Architect Award pro studenty a architekty do 33 let. Tématem letošního ročníku je Architektura a krajina ve městě.

Současná architektura a plánování měst musí reagovat na proměňující se potřeby společnosti, ale zároveň být ohleduplné k limitům krajiny v místním i globálním měřítku. Architekti si kladou otázky, jestli dokážou řešit otázky související s environmentálními aspekty plánování měst, jakými jsou oteplování planety, tepelné ostrovy rostoucích měst, hrozící nedostatek pitné vody, využívání čistých zdrojů energií a zbytečné rozrůstání měst do volné krajiny. Do navrhovaných oblastí řešení patří například udržitelné plánování měst, architektura v kontextu města, společnosti, kultury, ekonomie a přírody, architektura s důrazem na životní cyklus stavby nebo třeba hospodaření s energiemi a vodou.

Při vyhlášení soutěže proběhla panelová diskuze, které se zúčastnil i ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „V architektuře se odráží soudobé trendy a tento obor vždy reagoval na změnu lidského přístupu a v souvislosti s ní se měnil. Udržitelnost a environmentální odpovědnost je rozhodně jedním ze současných trendů. Architektura by měla mezi prvními přinášet a zavádět inovace a šetrný přístup k životnímu prostředí. A myslím, že se to tak děje. Zaznamenal jsem například deklaraci udržitelnosti, kde architekti vyzývají ke změně přístupu ve stavitelství,“ říká Petr Valdman.

Cílem mezinárodní architektonické soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých, začínajících architektů, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru či přiblížit architekturu široké veřejnosti. Uzavírka přihlášek je 26. června 2020, více informací je možné nalézt na www.yaa.cz.