U Štepánova dají Moravě přírodní koryto

/ Aktuality
V jižní části chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví se pustili do revitalizace části toku řeky Moravy.

Koryto sice mělo přirozenou trasu, ale břehy byly po dlouhé desítky let opevněny kamenným záhozem, který bránil přirozenému vývoji meandrujícího koryta a snižoval ekologickou hodnotu řeky i lužních lesů v jejím okolí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Povodím Moravy a ve spolupráci s občanským sdružením Unie pro řeku Moravu v prvním kroku vykoupily příbřežní pozemky, aby řeka měla dostatek prostoru pro budoucí pohyb koryta do stran.

Druhým krokem byla příprava projektové dokumentace a samotná opatření. Princip zvoleného řešení je jednoduchý. Těžký kamenný zához v nárazových březích odebírají kráčející bagry, velké kameny jsou vytříděny a přímo v místě použity pro tvorbu ostrůvků, výhonů a dnových pasů. Cílem akce je zamezení hloubkové eroze, podpoření boční eroze, rozpohybování koryta do stran a iniciace meandrování řeky. Samotné technické provedení revitalizační akce je relativně levné, rychlé a velmi šetrné k přírodě.

Řeka v revitalizovaném úseku ožije, za vyšších průtoků bude postupně měnit svou trasu i charakter břehů. Na stovkách metrů už přibyly kolmé hlinité břehy, kde mohou na jaře začít hnízdit ledňáčci či břehule. Nové štěrkové lavice a výhony nabízí nové hnízdní příležitosti kulíkům a pisíkům. Největším přínosem celé akce je však celkové oživení největší moravské řeky, které spočívá v osvobození koryta od opevnění a v nastartování korytotvorných procesů v celkové délce bezmála 4,5 kilometru.

Projekt s názvem Revitalizace Moravy u Štepánova začal v září letošního roku. Ukončena by měla být na jaře příštího roku. Projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí.