Umístit zabavené šelmy bude snazší

/ Aktuality
Najít vhodné bydliště pro státem zabavené velké šelmy bude v blízké budoucnosti o něco jednodušší.

Ministerstvo životního prostředí uvolňuje 20 milionů korun z Národního programu Životní prostředí na rozšíření chovných kapacit pro zajištěné ohrožené druhy velkých šelem, jako jsou tygři, lvi, pumy, medvědi či vlci. Šelmy žijící v problematických podmínkách nebo nepovolených chovech tak brzy získají důstojné bydlení a zodpovědnou péči.

O příspěvek mohou požádat zoologické zahrady s licencí a záchranná centra CITES od 1. září 2020. Zvláště chráněné druhy živočichů či živočichů pod ochranou CITES, kam patří zejména velké šelmy, se v poslední době čím dál častěji kvůli riskantnímu chování svých majitelů porušujících zákony dostávají pod ochranu Ministerstva životního prostředí. „Děje se tak zpravidla poté, co se řeší případ nelegálního chovu, držení, nezajištění adekvátních podmínek či obchodování s těmito druhy živočichů,“ upozorňuje ministr Richard Brabec.

Pravomocně zabavená zvířata nachází v současné době dočasný azyl v záchranných stanicích a centrech CITES (většinou při zoologických zahradách), kde podle možnosti buď zůstávají v dlouhodobé péči, nebo jsou nabídnuta dalším zoologickým zahradám. Nicméně kapacity azylových center nejsou kvůli narůstajícím případům problematického chovu a nelegálního obchodu v poslední době dostačující.

„Podporu z aktuálního dotačního programu zaměřujeme právě na existující záchranná centra CITES a zoologické zahrady, které jsou schopné prakticky okamžitě zajistit podmínky a adekvátní péči o svěřené exempláře ohrožených volně žijících druhů živočichů. Na rozšíření stávajících prostor pro tato vzácná zvířata jim přispějeme až 90 procent výdajů na projekt. Přepokládáme, že navýšením kapacit vznikne prostor pro umístění zhruba dvou desítek velkých šelem, kterým bude možné poskytnout dočasný nebo i dlouhodobý azyl,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Z čerstvě vyhlášené dotační výzvy 02/2020 mohou záchranná centra získat příspěvek od 0,5 až do 10 milionů korun. Do nově vzniklých výběhů bude ministerstvo umísťovat k dlouhodobé péči zabavené vzácné velké šelmy, počínaje velkými kočkovitými šelmami (lev, tygr, levhart, jaguár …), přes malé kočkovité šelmy jako puma, rys a gepard až po medvěda hnědého či vlka obecného.

Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí od 1. 9. do 30. 10. 2020 prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 1. 2022.