Krátké zprávy

Kroměříž bude chytat dešťovku
11. 09. 2023
Kroměřížská radnice nechala zpracovat investiční záměr na využívání dešťové vody v budovách města. Budovy města byly podle vhodnosti k získávání dešťové vody rozděleny do tří kategorií. Mezi těmi, u nichž by to bylo technicky možné, jsou Městský útulek Čápka, Základní škola Zámoraví a Mateřské školy Spáčilova, Mánesova, Kollárova a Gorkého. Další kategorií jsou budovy, které by byly využitelné částečně, například bytové domy nebo domovy Barborka a Strom života. Poslední skupinu tvoří objekty, které není možné pro projekt využít, a to většinou z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi nebo tu není možné umístit nádrž na vodu. Město bude usilovat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Zaměřili se na pitnou vodu a její čistotu
7. 09. 2023
Čistá voda není náhoda, takový byl název projektu, který realizoval Český svaz ochránců přírody Vlašim s finančním přispěním Norských fondů.  Projektem chtěli jeho autoři zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice znečišťování vod především farmaky a dalšími mikropolutanty. Také chtěli přispět osvětou v oblasti snižování dopadů lidské činnosti na kvalitu vod, proškolit odbornou veřejnost (učitele ZŠ, SŠ a lektory EVVO) v této problematice a metodicky je podpořit při výuce žáků. V průběhu projektu například doplnili expozici Vodního domu o virtuální realitu, vyrobili tři krátké filmy o výrobě pitné vody, natočili jsme sérii rozhlasových pořadů, uspořádali školení, workshopy a mnoho dalšího.
Český Krumlov dá na budovy solární panely
2. 09. 2023
O peníze na instalaci nových fotovoltaických panelů na městské budovy bude žádat město Český Krumlov. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli radní. Nové fotovoltaické panely by mohly být v brzké budoucnosti na MŠ Plešivec II, ZŠ Za Nádražím nebo na budově městského úřadu v Kaplické ulici. Radnice už zahájila přípravné práce nezbytné pro podání žádosti. Nechá si externě zajistit dotační management, zadá zpracování energetického a statického posudku budov a zpracování projektové dokumentace. Město chce využít dotační podporu z Modernizačního fondu.
Vznikla kniha o ekologii lesa
23. 08. 2023
Na knize „Ekologie lesa: Jak se les mění a funguje“ pracovalo třicet českých a slovenských vědců a akademiků. Publikace vnikla v rámci projektu „Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření“ podpořeném z Norských fondů. Odborná kniha je zdarma ke stažení na webu Mendelovy zemědělské univerzity v PDF formátu. Kniha představuje čtenáři les jako komplexní adaptivní systém. Oproti tradičnímu ekosystémovému pohledu jsou více zdůrazněny biotické interakce mezi členy této složité sítě. To se neobejde bez vysvětlení některých základních pojmů a fenoménů sítí vztahů v lesních ekosystémech, uvádí se v abstraktu publikace.
MŠ Žešov bude mít přírodní zahradu
22. 08. 2023
Prostějovští radní se zabývali projektem přírodní zahrady v MŠ Žešov ve stejnojmenné městské části. Schválili projekt, jehož cílem je úprava přírodní zahrady v areálu MŠ Žešov se zaměřením na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 1 430 čtverečních metrů. Radní schválili financování akce. Přírodní zahrada získala dotaci z Národního programu Životní prostředí. Školka tak může získat 85 % způsobilých výdajů. V zahradě vznikne expozice léčivých a aromatických bylin, záhony, broukoviště a další přírodní prvky.
Nemocnice v Písku má další elektromobil
15. 08. 2023
V areálu písecké nemocnice začíná jezdit další elektromobil. K několika vozidlům na elektrický pohon, která zajišťují svoz prádla a odpadu, údržbu areálu a další potřebné činnosti, přibyl ještě multifunkční nákladní elektromobil. Vůz za 2,3 miliony korun nahradil více než 30 let starou multikáru. Hlavním bonusem má být další ztišení vlastního areálu nemocnice a zlepšení prostředí. Na jeho nákup získala nemocnice dotaci ve výši šest set tisíc korun z Národního programu Životní prostředí. Ekologickým přístupem se písecká nemocnice řídí už řadu let. Vedle elektromobility se zaměřuje na třídění odpadu, sázení stromů v arboretu a energetické úspory.
Valašské Meziříčí zateplí základní školu
11. 08. 2023
Druhou největší školu ve Valašském Meziříčí navštěvovalo v uplynulém školním roce 472 žáků, které teď nejen ve třídách vystřídali zaměstnanci stavební firmy. „Letos jsme se rozhodli zateplit ZŠ Vyhlídka, díky čemuž dokončíme nejnákladnější investice do školských budov,“ řekl starosta Robert Stržínek s tím, že město počítá s náklady 33,5 milionu Kč. „Zároveň budeme žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 30 procent nákladů. Zateplením přitom projde všech pět pavilonů školy a necháme nainstalovat také novou vzduchotechniku.“ O příjemnější prostředí během výuky zejména v teplých slunečních dnech se pak postarají nové vnitřní a venkovní žaluzie.
Sokolí rekord v Jeseníkách
8. 08. 2023
Letos opustilo hnízda v Jeseníkách nejvíce sokolích mláďat v novodobé historii. Hnízdilo tam 23 párů sokolů a vylétlo 42 mláďat. Je to o dva hnízdící páry a jedno mládě více než v doposud nejúspěšnějším roce 2021. Počet vyvedených mláďat meziročně kolísá, například vloni jich hnízda opustilo 28. Z pohledu stability populace je ale důležitější počet hnízdících párů.  „Pozitivní v letošním sokolím roce je, že počet mláďat je tak vysoký přesto, že více než jedna třetina hnízdění nebyla v závěru úspěšná,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V Jeseníkách se první hnízdění v novodobé historii datuje do roku 2001. Od té doby tu sokoli vyvedli téměř čtyři stovky mláďat.
Vzácný rdest oživí jezero Most
1. 08. 2023
Na konci července proběhla unikátní akce na záchranu kriticky ohroženého rdestu dlouholistého. Zhruba 160 vzrostlých lodyh této vzácné vodní rostliny, která přežívá v České republice pouze na jediné lokalitě poblíž Hradce Králové, bylo vysazeno do jezera Most. Rostliny se spouštěly z nafukovacího člunu do hloubky 1,5-2 m v balících po deseti.  Akci koordinovala AOPK ČR ve spolupráci s Botanickým Ústavem Akademie věd ČR v Třeboni, který zajišťuje záchrannou kultivaci druhu.  Rdest dlouholistý dříve rostl v proudících i stojatých čistých chladnějších vodách na různých místech České republiky, ale v důsledku eutrofizace vody na většině svých původních lokalit vyhynul.
Opraví stezku na Svatý kopeček
26. 07. 2023
Svatý kopeček v Mikulově je nejnavštěvovanější rezervací v CHKO Pálava a ročně na něj zavítá asi 200 tisíc návštěvníků. Právě stále zvyšující se zatížení stezky způsobilo zhoršení jejího povrchu, takže stezka je rok od roku hůře schůdná. Většina z návštěvníků vystoupí na vrchol z města po křížové cestě. „Chtěli bychom připravit projekt komplexní opravy stezky formou, která by byla trvalá, odolala vysokému zatížení a zároveň byla v souladu s charakterem území. Abychom vybrali vhodnou technologii, potřebujeme si práci otestovat na modelových úsecích,“ uvedl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která o přírodní rezervaci pečuje.
Ostrava-Jih buduje zásobníky na dešťovku u škol
12. 07. 2023
Situace ohledně probíhající změny klimatu a s ní související boj proti suchu se dotýká rovněž zastavěných území, tedy měst a obcí, Ostravu-Jih nevyjímaje. První projekt, jehož cílem je zlepšit hospodaření se srážkovou vodou na území tohoto městského obvodu, se týká instalace podzemních zásobníků na dešťovou vodu. V rámci projektu budou pořízeny a instalovány podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod u patnácti mateřských a základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih. Zachycená voda bude využita na zálivku ve školních zahradách. Část nákladů bude hrazena dotací z Národního plánu obnovy.
Firma využije střechy hal na fotovoltaiku
6. 07. 2023
Aisan Industry Czech, globální dodavatel komponent pro automobilový průmysl, posílí svou energetickou nezávislost, ušetří za elektřinu a ulehčí životnímu prostředí. V Lounech využije část střech výrobních hal o ploše dvou fotbalových hřišť ke stavbě fotovoltaických elektráren o výkonech 718 kW a 894 kW. První (na hale C) už je hotová, druhou (na objektu L) energetici zkompletují během června a obě začnou dodávat bezemisní elektřinu nejpozději v září. Instalaci zajišťuje ČEZ ESCO, největší český hráč na trhu komplexních energetických řešení. Firma získala více než čtvrtinu ze 40milionových nákladů z dotace z Národního plánu obnovy.
Někdo zabil mořskou orlici s mládětem
29. 06. 2023
Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Slavkovský les, řeší případ zabité samice ohroženého orla mořského, podezření je na otravu. Pár orlů již pečoval o několik týdnů staré mládě, které zahynulo přímo na hnízdě. Případ šetří kriminální policie jako trestný čin. V celém Karlovarském kraji hnízdí odhadem pouze do pěti párů orlů mořských a ztráta každého dospělého ptáka i mláděte je citelná. Česká společnost ornitologická za letošní rok eviduje už osmnáct otrávených dravců, z toho deset orlů mořských. Mrtvou samici orla mořského našli v lese na Toužimsku kolemjdoucí, kteří přivolali pracovníky ochrany přírody.
V Lubině se buduje protipovodňová hráz
21. 06. 2023
V Lubině Na Holotě začaly stavební práce. Jejich výsledkem budou dlouho očekávaná protipovodňová opatření, která zabrání pravidelnému zaplavování zdejších domů a zahrad. Lokalita Na Holotě bývá zaplavována při každém intenzivnějším či déle trvajícím dešti. Pozemky v tomto území mají vysokou hladinu podzemních vod. Aby se snížilo riziko povodní, bude na místě vybudována 484 metrů dlouhá a 0,6–1,5 metru vysoká protipovodňová hrázka se svodným příkopem a dešťovou kanalizací, která zachycené a nevsáknuté vody odvede do koryta řeky Lubiny, mimo zastavěné území. Předpokládané náklady projektu jsou kolem 12 milionů korun. Většinu potřebné částky pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Karviná s Českým Těšínem vyhlásily válku jmelí
21. 06. 2023
Cílem společného projektu podpořeného Norskými fondy je zvýšení čisticí schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí na území Karviné a Českého Těšína. Projekt je zaměřen na celkové zajištění provozní bezpečnosti stávajících stromů, které ohrožují majetek a zdraví osob. Zároveň je jeho cílem prodloužení životnosti stromů na vybraných místech a tím uchování stávajících mikrohabitatů a uchování biologické rozmanitosti druhů na ně vázaných. Jmelí je rod poloparazitických keříkovitých rostlin. Není schopno získat vodu, takže parazituje na stromu tím, že strom posílá svými kořeny do větví vodu a živiny.
Domov mládeže v Přelouči má novou fasádu i interiéry
14. 06. 2023
Žákům gymnázia a odborné školy v Přelouči se už na internátu bydlí lépe. Za téměř 65 milionů korun byl domov mládeže v ulici Jaselská kompletně zrekonstruován. Kromě nových interiérů a celkového zateplení budovy se podařilo zvýšit také kapacitu ubytování z padesáti na celkem šedesát lůžek nebo vybudovat odborné učebny pro výuku grafických oborů. Rekonstrukce byla hrazena především z krajského rozpočtu. Na projekt zateplení získal kraj dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši zhruba devíti milionů korun. Pardubický kraj investoval do přeloučské školy v posledních letech pravidelně, rekonstrukce domova mládeže však byla více než potřebná.
Revize standardu k likvidaci vybraných invazních druhů rostlin
7. 06. 2023
Aktualizace reaguje na změnu legislativy a na nové poznatky v zásadách regulace. Doplnil se také seznam dotčených druhů. První verze standardu SPPK D02 007 – Likvidace vybraných invazních druhů rostlin byla publikována už v roce 2015. Aktualizace reaguje na změnu národní legislativy, konkrétně na novelizační zákon č. 364/2021 Sb., kterým došlo k začlenění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 do českého právního řádu. Zároveň se standard doplňuje o nové poznatky v zásadách regulace a rozšiřuje se i seznam dotčených druhů. Další novinkou je detailní popis managementu pro klejichu hedvábnou. Podrobněji také standard popisuje postup cílené aplikace herbicidů.
Jablonec odstranil historickou skládku
3. 06. 2023
Půlmilionovou dotaci z Národního programu Životní prostředí získalo město Jablonec nad Nisou na likvidaci černé skládky. Pozemek vyčistilo v dubnu a pak jej oplotilo, aby zabránilo nové skládce. Práce se vyšplhaly na téměř 900 tisíc korun. Vyžádaly si téměř 900 tisíc korun, z toho 500 tisíc korun čítala dotace z Ministerstva životního prostředí. Nelegální skládka odpadu na pozemku o velikosti 260 m2 vznikla zhruba v devadesátých letech minulého století, město ji zlikvidovalo letos v dubnu. Pozemek je kompletně uklizený a zbavený odpadu, poté jej pracovníci dočistili a uhrabali. Nakonec jej celý oplotili, aby zde nevznikla skládka nová.
Svazek obcí na Třebíčsku postaví úpravnu vody
31. 05. 2023
Na úpravnu pitné vody bude napojeno významné heraltické prameniště a vrty, které zatím nejsou využívány. Svazek počítá s náklady ve výši 280 milionů, chtěl by získat dotaci z evropského Operačního programu Životní prostředí. Stavební firmy už má dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč vybrané. Úpravna bude stát na území obce Pokojovice blízko Heraltic, termín stavby bude upřesněn. Úpravna umožní zvýšit dodávky pitné vody z podzemních pramenů do Třebíče a jeho okolí na úkor vody z vodárenských nádrží.
Svitavy revitalizují plavecký bazén
22. 05. 2023
Radnice plánuje od ledna příštího roku rozsáhlou modernizaci svého bazénu. Město již kontroluje upravenou projektovou dokumentaci a chce v druhé polovině května vyhlásit soutěž na dodavatele. Náklady na modernizaci by mohly dosáhnout 150 až 200 milionů korun. Projekt se zaměří hlavně na energetické úspory a výměnu dožívajících technologií. Město se snaží získat dotace od Národní sportovní agentury, z Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti a z Národního plánu obnovy. Město dalo projekční kanceláři zadání na zateplení objektu, vyřešení problému s průvanem i toboganem a vytvoření velké vířivky, parních komor i atrakcí pro děti.