Krátké zprávy

Jablonec získal dotaci na revitalizaci Novoveské nádrže
20. 04. 2019
Chátrající a léta zanedbávané přírodní koupaliště chce město proměnit v biotop, který by se stal útočištěm pro chráněné rostliny a živočichy. Na projekt za 5 milionů korun získalo polovinu z Operačního programu Životní prostředí. Radnice nyní připravuje veřejnou soutěž na dodavatele. Bývalé koupaliště ležící při soutoku Černostudničního a Novoveského potoka zažilo nápor rekreantů naposledy v devadesátých letech, kdy se čistila a rekonstruovala jablonecká přehrada Mšeno. V posledních letech ale nádrž jen chátrá. Práce na revitalizaci nádrže by měly začít letos v září, hotovo má být do října příštího roku. Nádrž by měla být rozdělena na dvě části. Mělčí část se stane biotopem poskytujícím útočiště zvláště chráněným živočichům, konkrétně obojživelníkům, jako je skokan ostronosý a skřehotavý, čolek horský či mlok obecný, nebo některým druhům hmyzu, například vážkám. V hlubší části nádrže se pak počítá s malým chovem ryb.
V Moravském Krumlově rozdávají nádoby na bioodpad
19. 04. 2019
Nádoby na bioodpad z domácností mohou zdarma získat obyvatelé Moravského Krumlova. Město využilo dotačního titulu z Operačního programu Životní prostředí a nakoupilo nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů. Každá domácnost v zástavbě rodinných domů, která projeví o bionádobu zájem, ji dostane zdarma do zápůjčky. Svoz uhradí radnice z místního poplatku za komunální odpad. Vytříděný bioodpad odvezou pracovníci svozové firmy přímo od domu jednou za dva týdny v létě, v zimě jednou za měsíc.
Zateplí stacionář v Kamýku
18. 04. 2019
Nalžovický zámek je poskytovatelem sociálních služeb, jeho pobočka v Kamýku nad Vltavou nabízí služby týdenního stacionáře a odlehčovací služby. Do července roku 2020 by měla budova této pobočky získat nové zateplení, jehož cílem je výrazné snížení energetické náročnosti. Náklady na realizaci projektu přesáhnou 2,5 milionu korun. Dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí u tohoto projektu činí 40 procent způsobilých nákladů, což v tomto případě představuje 982 tisíc korun. Zbytek bude uhrazen z rozpočtu zřizovatele, jímž je Středočeský kraj.
Nové památné stromy v CHKO Brdy
18. 04. 2019
V uplynulém pololetí vyhlásila Agentura v CHKO Brdy tři nové památné stromy: javor klen na Hrachovišti a dva duby zimní na bývalé Přední Záběhlé. Památný strom Klen na Hrachovišti o obvodu kmene 505 cm roste, jak název napovídá, u bývalé obce Hrachoviště u přístupové cesty do obce od jihu. Strom je nejenom v rámci Brd svým vzrůstem i stářím výjimečný, přestože jeho stáří můžeme pouze odhadovat (asi 200–250 let). Dva památné duby zimní (dub dvoják na Záběhlé 1 a dub na Záběhlé 2) rostou u bývalé Přední Záběhlé. Známější z nich, dub dvoják, patří k symbolům Brd. V době vyhlášení měřil v obvodu 726 cm a na výšku 16 metrů. V průběhu roku budou všechny nově vyhlašované památné stromy označeny cedulemi.
Další liberecká škola získá novou fasádu
17. 04. 2019
Na začátku března bylo předáno staveniště objektu Základní školy Liberec v Broumovské ulici stavební firmě. Cílem rekonstrukce je snížit energetickou náročnost provozu školy. Během úprav dojde k zateplení plášťů budov, bude provedena výměna oken, dveří a také řada dalších opatření, která v objektu školy zajistí řízené větrání s rekuperací tepla. Celková cena díla včetně DPH je 21 milionů korun. Rekonstrukce základní školy je realizována v rámci dvou projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.
V Petrovicích staví kanalizaci
31. 03. 2019
<span style="font-family: Calibri;"><span style="color: #000000;">Po odkanalizování Rokytna přijde na řadu výstavba kanalizace v další z místních částí Nového Města na Moravě, v Petrovicích. Svazku obcí se na stavbu podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní</span><span style="color: #000000;"> prostředí. Stavební práce v Petrovicích začnou v dubnu letošního roku. Termín dokončení je v druhé polovině příštího roku. Novoměstská radnice má v plánu vystavět kanalizace ve třech ze svých devíti místních částí – v Rokytně, Petrovicích a v Hliném. </span></span> &nbsp;
Suché poldry pomohou při přívalových deštích
29. 03. 2019
<span style="font-family: Calibri;"><span style="color: #000000;">Přítrž zatopeným sklepům a zahradám, které trápily obyvatele Kozmic na Opavsku za přívalových dešťů, by měly učinit suché nádrže. V obci díky dotaci vznikají dvě. Dva poldry, tedy suché nádrže k zachycení vody, se nyní budují v lokalitě Nad rybníčkem. Nádrže na sebe budou navazovat, přičemž by měly být schopné v případě přívalových dešťů zadržet vodu, jejíž tok do obecní kanalizace půjde regulovat. Podle starosty Kozmic Petra Kozáka při velkých deštích voda často tekla přímo prostředkem Kozmic a zaplavovala sklepy. Projekt je spolufinancován z fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní</span><span style="color: #000000;"> prostředí.</span></span> &nbsp;
Fotosoutěž na téma udržitelných potravin, energie a mobility
27. 03. 2019
<span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá Evropany k účasti v nové fotografické soutěži Sustainably Yours. Tématem soutěže je zachycování výzev a příležitostí, které s sebou nesou naše rozhodnutí v oblasti výroby potravin, energie a mobility. To, jak vyrábíme a spotřebováváme potraviny a energii a to, jak se přemisťuje populace a zboží, má dopad na naše životní prostředí, klima i zdraví. Cílem fotosoutěže agentury EEA je proto přimět evropské občany, aby se nad těmito dopady zamysleli. Fotosoutěž tak nabízí možnost ukázat svůj fotografický talent a vyjádřit svůj názor v rámci společenské debaty o tom, jak změnit společnost, aby byla udržitelnější. Soutěžní fotografie můžete zasílat do 15. května 2019. Týkat by se měly jednoho z následujících témat - Udržitelné potraviny, Udržitelná energie a Udržitelná mobilita. Více informací o tom, jak se do soutěže přihlásit přihlásit, a její pravidla naleznete na stránkách fotosoutěže Sustainably Yours.</span> &nbsp;
Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší
27. 03. 2019
<span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad (ČSÚ) v roce 2019 významně omezí administrativní zátěž obcí při vykazování údajů o odpadech. Obce v současnosti zasílají údaje jak ministerstvu, podle zákona o odpadech, tak i ČSÚ podle vyhlášky o programu statistických zjišťování. Bylo rozhodnuto, že ČSÚ bude přímo přebírat informace ohlášené obcemi na MŽP. Shoda dat byla velmi vysoká, což umožňuje, aby ČSÚ v případě obcí započal s přebíráním dat ze systémů ministerstva a omezil tak primární sběr na úrovni obcí. Analýza prokázala, že data poskytovaná ministerstvem jsou využitelná jako opora pro statistiku komunálního odpadu. ČSÚ proto již v roce 2019 provede omezení svého statistického zjišťování u obcí tak, že sníží počet jednotek ve výběrovém souboru o více než 60 %. Předpokládaný počet obcí, které budou nadále zasílat data o odpadech ČSÚ, by měl klesnout ze zhruba 1400 pod 500. </span> &nbsp;
Nechoďte k medvědům, jsou to šelmy
23. 03. 2019
<span style="color: #000000; font-family: Calibri;">V reakci zveřejněné video medvěda útočícího na prase divoké, které natočil kameraman z nebezpečné blízkosti, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyzývá všechny návštěvníky Beskyd, aby se při spatření medvěda klidným krokem vzdálili pryč. Bezpečná úniková vzdálenost medvěda od člověka činí alespoň 50 metrů. Pokud se člověk přiblíží více, zvíře se snaží uniknout, dostává se do stresu, cítí se ohroženo a může i zaútočit. Oproti tomu autor zveřejněného videa záběry natočil z pouhých 10 – 20 metrů, únikovou vzdálenost zvířete nerespektoval, k medvědovi se záměrně přibližoval a vystavoval jej tak stresu. Ten se na videu projevuje například tím, že se medvěd snaží odtáhnout loveného divočáka pryč z dohledu kameramana. Ve většině podobných případů blízkého setkání (v našich podmínkách dosud hlavně na Slovensku) má medvěd snahu člověka odehnat. Bohužel jakékoliv strčení či plácnutí medvědem může člověka vážně poranit. Ohrožen byl i medvěd. Pokud by zvíře člověka napadlo, zcela jistě by se objevily požadavky na jeho odlov. </span> &nbsp;
Raky ve Velkém Pařezitém rybníku vylovil norek americký
23. 03. 2019
Vyplývá to z průzkumu jejich zbytků, který provedli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny přímo na místě. <em>„Kolem 150 raků říčních jsme vysbírali během výlovu a přemístili je do náhradních vodních ploch, po opětovném napuštění budou do Velkého Pařezitého rybníka opět vráceni. Malou část se odchytit nepodařilo a zvířata zůstala v lovišti pod požerákem. Proto jsme ihned po výlovu zajistili opětovné částečné napuštění. Vznikla tak malá laguna, odkud norek americký vylovil zhruba dvacet zvířat. Jejich zbytky – nohy, klepeta a hlavová část krunýře – byly na fotografii, která se objevila na sociálních sítích. Na tom, že se predátoři živí jinými živočichy, není nic divného,“</em> vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Při předchozím výlovu v rybníce raci zaznamenáni nebyli, jedná se tedy pravděpodobně o umělé vysazení během posledních let. Po dokončení oprav budou raci do rybníka opět vypuštěni, populace tedy není ohrožena. &nbsp;
Zdravotnickou školu v Přerově čeká zateplení
20. 03. 2019
Budova na náměstí Přerovského povstání, která ještě v minulém roce sloužila studentům Střední zdravotnické školy, dostane novou fasádu. Přerovští radní nechali vypracovat projekt na její zateplení. Od září roku 2020 by budova měla fungovat jako Vyšší odborná škola zdravotnická. Projekt má řešit zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu oken a dveří, případně také zateplení stropů mezi suterénem a prvním patrem, a další termoregulační opatření, která vyplynou z doporučení energetického posudku. Přerovská radnice bude sledovat vypsané dotační tituly a je možné, že část nákladů by mohla být uhrazena z Operačního programu Životního prostředí.
Co si myslíte o ochraně životního prostředí? Ministerstvo očekává podněty
18. 03. 2019
Ministerstvo životního prostředí zahájilo v roce 2019 práce na přípravě nové verze Státní politiky životního prostředí ČR. Tento dokument je národní strategií s dlouhodobým plánem a konkrétními kroky k efektivní ochraně životního prostředí. Platnost stávající politiky končí v roce 2020, proto ministerstvo zahájilo přípravu návrhu její nové verze. V rámci přípravy podkladových materiálů pro aktualizaci státní politiky uvítá MŽP podněty z řad odborné i laické veřejnosti zaslané formou krátkého dotazníku, který najdete na webových stránkách ministerstva. Formulář je možné vyplnit do 31. března 2019.
V olomouckých parcích přibydou stromy
18. 03. 2019
Přes šest desítek nových stromů a více než čtyři a půl tisíce stálezelených keřů vysázejí zahradníci do konce dubna v olomouckých parcích. Zdobit je budou také nové jehličnany a stovky kvetoucích rododendronů. Projekt na obnovu historických parků probíhá od podzimu loňského roku, pokračuje se v něm i v letošním roce. V parcích už byly v podzimních měsících obnoveny historické kompozice, vzrostlým stromům se dostalo odborného ošetření a přibyla nová zeleň. Na jaře budou v parcích podle projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí probíhat další výsadby jehličnanů, keřů a stálezelených rostlin. Do konce dubna přibude v historických parcích 63 nových jehličnatých stromů a 4 600 keřů, ve velké míře se jedná o rododendrony. &nbsp;
Brno chystá dva sběrné dvory
17. 03. 2019
Brno chce za 22 milionů korun postavit nové sběrné středisko odpadů v Lazaretní ulici v městské části Židenice a zbourat starý sběrný dvůr v Sochorově ulici v Žabovřeskách a postavit nový. Město bude usilovat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Radní už schválili podání žádosti o dotace. V Židenicích žádné sběrné středisko odpadů není, proto se plánuje jeho výstavba za 12,1 milionu korun, Brno chce získat dotaci kolem 10 milionů korun. V Sochorově ulici funguje provizorní sběrný dvůr, který ale neodpovídá standardům. Brněnští jej chtějí zbourat a na jeho místě postavit nový. Náklady jsou odhadovány na 10 milionů korun, dotace by mohla pokrýt kolem 8 milionů.
Prostějovský dopravní inspektorát dostává novou fasádu
14. 03. 2019
Dopravní inspektorát Policie ČR v Havlíčkově ulici obklopuje lešení, dělníci pracují na nové fasádě. Cílem akce je snížení energetické náročnosti budovy spočívající v zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem a zateplení stropu nad nejvyšším podlažím. Součástí projektu je také výměna střešního pláště a sanace spodní stavby objektu kvůli zvýšené vlhkosti ve sklepní části objektu. Celkové náklady na rekonstrukci jsou téměř 7 milionů korun, zateplení je podpořeno z Operačního programu Životní prostředí.
Více než sto starých oken na vsetínském zámku čeká modernizace
25. 02. 2019
Investiční záměr řešící repasi oken na vsetínském zámku, kde sídlí Muzeum regionu Valašsko, schválila krajská rada. Projekt se zaměří na 108 dřevěných oken. Skrze okna dochází na zámku k největším tepelným ztrátám. Jejich modernizací dosáhne kraj snížení nákladů na vytápění a efektivnějšího využívání zdrojů energie. Zámek Vsetín prošel v letech 2014 a 2015 rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí ovšem nebyla okna na obvodovém plášti, která pocházejí z šedesátých let minulého století. V průběhu repase dojde ke zlepšení jejich technických vlastností, funkčnosti a účinnosti proti úniku tepla, a to zejména instalací kvalitního těsnění a vložením izolačních dvojskel. Na tuto akci podá kraj žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
K měřičům kvality ovzduší přibudou dvě nové stanice
23. 02. 2019
Dvě nová monitorovací zařízení, jež budou sledovat hlavně koncentrace polétavého prachu (částic PM<sub>10</sub>) a benzo[<em>a</em>]pyrenu, pořídil Středočeský kraj díky příspěvku z Operačního programu Životní prostředí. Z něj se podařilo získat 85 procent ceny sekvenčních vzorkovačů, jejichž nákup přišel na téměř 1,2 milionu korun. Jejich fungování zajistí odborná firma tak, aby s výsledky bylo možno dále pracovat v rámci databáze Informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.
Nejšetrnější je nákupní taška z polyesteru
21. 02. 2019
Nákupní taška může představovat docela velkou zátěž pro životní prostředí. Pokud rodina sází na jednorázové plastové tašky, může za rok nastřádat úctyhodných 143 kusů. Jaká taška na nákup je tedy z pohledu životního prostředí nejlepší? Podle studie Vysoké školy chemicko-technologické, kterou si zadalo MŽP, je to opakovaně použitelná taška z polyesteru. Nicméně každá taška, která vydrží co nejdéle, je lepší než jednorázová verze, a to bez ohledu na materiál, ze kterého je vyrobena. Studie se zaměřila na šest druhů tašek: na tašky z lehkého plastu (HDPE) a z pevného plastu (LDPE), papírovou tašku s páskovým uchem, textilní polyesterovou tašku (PES/PET) a dvě varianty textilní tašky, tedy z obyčejné a z organické bavlny. Vítězem se stala polyesterová taška, která se podle stanovených pravidel testu používala jeden rok.
Vrcholí přípravy nové zonace v národních parcích
20. 02. 2019
V národních parcích vrcholí po osmnácti měsících proces přípravy a schvalování nové zonace, vyplývající z novely zákona o ochraně přírody a krajiny schválené zákonodárci v květnu 2017. V případě NP Šumava a KRNAP je nyní připravena nová podoba zonace navržená jednotlivými správami národních parků, která byla po posouzení souladu jednotlivých návrhů se zákonem o ochraně přírody a krajiny a metodikou Ministerstva životního prostředí ministerstvem již odsouhlasena, a může tak zamířit mimo rezort k oficiálnímu projednávání s partnery v regionech. V případě NP Podyjí a NP České Švýcarsko již došlo ke zdárnému projednání zonace v jednotlivých radách národních parků a nyní je jejich zonace, připravená ve formě vyhlášek, těsně před vstupem do mezirezortního připomínkového řízení.