Krátké zprávy

Uherské Hradiště zvelebí zpevněnou plochu mezi domy
29. 05. 2024
Od konce dubna do druhé poloviny srpna probíhají stavební práce v ulici Okružní v Mařaticích. Dotknou se zejména stávající zpevněné plochy mezi domy na konci ulice, kde budou vyměněny současné povrchy za vodopropustné. Bude zde vybudována komunikace, parkovací stání a odpadové hospodářství a dojde i k úpravě vjezdů a vstupů k okolním nemovitostem. Stávající plocha bude zúžena na komunikaci po obvodu a ve středu plochy budou kolmá pakovací stání a zvýšené zatravněné ostrůvky. Na zbylé části bude vybudován vjezd a vstup k okolním nemovitostem. Součástí stavby je i nové kontejnerové stání. Projekt je podpořen z dotačního programu Operační program Životní prostředí, celková cena veřejné zakázky je 4,785 milionu korun.
Potravinová banka v Karlovarském kraji má nový sklad
22. 05. 2024
Nový sklad Potravinové banky se nachází v Královském Poříčí na Sokolovsku. Je větší než ten, který dosud banka využívala. Nové skladovací prostory vznikly v objektu bývalé jídelny střední školy. Budovu banka koupila od města, rekonstrukce trvala tři roky. S financováním pomohla dotace z Operačního programu Životní prostředí. První zboží do nových prostor zaměstnanci zaváželi už při jarní potravinové sbírce. Potravinové banky hrají dnes stále důležitější roli v předcházení vzniku odpadů, neboť distribuují potraviny, které by často skončily v popelnicích.
Nový Jičín revitalizuje bytový dům
17. 05. 2024
Město Nový Jičín začalo s revitalizací bytového domu na ulici Hřbitovní. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost budovy, dosáhnout finanční úspory za odběr tepelné energie, ale také zhodnotit budovu, zvýšit komfort bydlení a zlepšit její vizuální vzhled, což naplňuje strategický plán rozvoje města. Stavební práce by měly trvat nejdéle do září letošního roku. Město se zapojilo do programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Výsledkem je přijetí žádosti o dotaci na realizaci projektu Energetické úspory bytového domu.
Vohančice mají protierozní val
12. 05. 2024
Ve Vohančicích v Jihomoravském kraji dokončili protierozní val pod označením Val II. Obec tak navázala na předchozí práce, kdy nechala vybudovat dva jiné valy. Terénní a vegetační úpravy povedou ke zmírnění půdní eroze a ke zlepšení retenční schopnosti krajiny. Dalším přínosem je obnova a vytvoření nových přírodních společenstev. Na území jsou kvůli výrazně teplému klimatu a nedostatku srážek odnášeny svrchní úrodné vrstvy ornice a srážková voda odtéká z území v přívalech. „I malá obec dokáže bojovat se změnou klimatu a zadržet alespoň trochu vody v krajině,“ uvedl starosta obce Petr Blahák. Val II byl podpořen z Norských fondů.
Obec pořídí fotovoltaické panely
9. 05. 2024
Ve Žďárné chtějí fotovoltaiku umístit na střeše základní školy. Získali na ni dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Panely chtějí instalovat ještě letos. Obec si od instalace slibuje zhruba čtyřicetiprocentní úsporu nákladů. Podobně budou postupovat také ve Velkých Opatovicích, kde připravují projekt za přibližně 7 milionů korun, rovněž podpořený z dotace. Solární panely by se mohly objevit na více městských budovách, například na bývalém učilišti. S realizací se počítá ještě letos, nejspíš ale až v zimních měsících.
Vítkov si pořídil svozové vozidlo
1. 05. 2024
Město Vítkov na Opavsku pořídilo z dotace získané z Operačního programu Životní prostředí vozidlo na svoz separovaných odpadů. Vedle toho zakoupilo nádoby na tříděný odpad – papír, plast a bioodpad. Spádovou oblastí projektu je město Vítkov a jeho místní části. Pořízené nádoby budou umístěny u rodinných nebo bytových domů. Nové malé vozidlo je potřebné pro svoz odpadů z míst nedostupných pro velkou svozovou techniku městských technických služeb. Cílem projektu je snížit množství separovaného odpadu ve směsném odpadu, který je ukládán na skládce nebo ve spalovnách, a zvýšit tím materiálové využití odpadů.
Most plánuje nové hřiště
30. 04. 2024
U skateparku na Šibeníku v severočeském Mostě letos vznikne multifunkční hřiště pro míčové sporty. Oplocený areál o rozloze 40 × 20 metrů má stát zhruba 7 milionů korun. Na jeho výstavbu se město pokusí získat dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace. Dostat by mohlo přes 5 milionů korun. „Peníze na hřiště v rozpočtu máme, takže ho postavíme, i kdybychom dotaci nezískali,“ řekl primátor Marek Hrvol. Hřiště se bude přes noc zamykat jako sousední skatepark. Vedle toho děti v Mostě dostanou novou atrakci, kde se zabaví a zároveň poznají fyziku v praxi. Město vyhlásilo veřejnou zakázku na výrobu, montáž a stavbu vodního hřiště. Bude na písečné pláži u rekreačního jezera Benedikt, kde zabere plochu přes sto metrů čtverečních.
Chlumec vybuduje v Žandově kanalizaci
23. 04. 2024
Městu Chlumec v Ústeckém kraji se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výstavbu kanalizace v městské části Žandov. Dotace je ve výši přes 30 milionů korun, celkové náklady by měly být přes 40 milionů korun. Na podzim letošního roku by se mělo začít stavět, pokračovat se bude celý rok 2025 a dokončení se plánuje počátkem roku 2026. Samotná výstavba bude pro obyvatele Žandova znamenat omezení: páteřní komunikace je úzká a na některých úsecích dojde k úplné uzavírce. Chlumec se pokusí zajistit co nejvíce možných řešení a objízdných cest. Současně bude probíhat také rekonstrukce vodovodu. Nakonec dostanou všechny komunikace zbrusu nový povrch.
Česká pošta modernizuje vozový park
23. 04. 2024
Modernizace vozového parku České pošty pokračuje. V letošním roce má v plánu pořídit 1 954 nových vozidel, přičemž 120 z nich budou moderní elektromobily. Kromě toho má státní podnik Česká pošta v plánu rozšířit dobíjecí infrastrukturu o 80 nových dobíjecích stanic, které budou financovány z dotací Národního programu Životní prostředí. Investice do elektromobilů znamená důležitý krok k modernizaci a ekologickému provozu České pošty. Nákup nových vozidel má za důsledek vyřazení starých vozů, konkrétně dodávek Ford Transit z roku 2008, Renault Kangoo Expres z roku 2007 a osobní vozy Škoda z let 2009 a 2010. Průměrné stáří vozového parku České pošty se díky této obměně sníží na méně než tři roky.
Vznik energetického společenství Jindřichův Hradec
15. 04. 2024
Město podalo žádost o poskytnutí podpory na založení Energetického společenství Jindřichův Hradec. „Základní motivací vzniku energetického společenství města Jindřichův Hradec je záměr snižování energetické náročnosti a snížení nákladů na energie, přičemž se počítá s dosud nevyužitým potenciálem ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů energie,“ řekl starosta města Michal Kozár. Do předkládaného záměru energetického společenství je začleněno celkem šestnáct subjektů. Jedná se o žadatele a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnost. Společně s městem vstupuje do tohoto projektu Nemocnice Jindřichův Hradec, která připravuje projekt fotovoltaické elektrárny o výkonu 130 kWp a dále místní škola, která dlouhodobě užívá objekt ve vlastnictví města, na kterém je navrhnuta FVE o výkonu 41,4 kWp s uvažovanou výrobou pro ostatní objekty zapojené do společenství. Do projektu je zapojeno celkem 36 objektů s 44 odběrnými a výrobními místy, které bude sdílet vyrobenou elektrickou energii.
Koniklec kvete i v klecích
9. 04. 2024
Koniklec otevřený kvete od konce března, ale už jen na zhruba na dvacítce míst, především v severních a severozápadních Čechách. Aby z naší přírody úplně nezmizel, připravila pro něj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záchranný program. V posledních desetiletích konikleců ubylo natolik, že se na některých místech chrání i jednotlivé rostliny. „V praxi jsme si ověřili, že kromě zarůstání krajiny koniklece čelí i dalšímu nebezpečí. Zvláště zjara, kdy jsou koniklece jedny z prvních chutných rostlin, bývají jejich květy i listy často doslova spásány srnami a daňky či uštipovány bažanty. Právě proto je na některých místech opatřujeme klíckami, které tomu mají zabránit. Takové klícky jsou nyní vidění i v Českém středohoří,“ popisuje Kateřina Tremlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Evropským stromem roku je polský buk
1. 04. 2024
Polský buk Srdce zahrady z regionu Niemcza ovládl soutěž Evropský strom roku. Polsko tak potvrdilo roli favorita a čestný titul získalo již třetí rok v řadě. Na druhém místě se umístil další buk: Plačící buk z Bayeux z francouzské Normandie. Třetí místo patří Tisíciletému olivovníku z Luras z italské Sardinie. Česká Hruška v širém poli v napínavém únorovém zápase obsadila nakonec páté místo s podporou přes 10 tisíc hlasů. Vítězové si ocenění přebrali z rukou organizátorů z Nadace Partnerství a Ministerstva životního prostředí na slavnostním předávání v Evropském parlamentu v Bruselu. Finální pořadí nabízí web www.evropskystromroku.cz. Nominace pro český Strom roku 2024 se otevřely v úterý 2. dubna.
Obnovuje se bezlesí na Kolvíně
29. 03. 2024
Zarostlé, neprostupné a zanedbané plochy se po kácení otvírají pro mizející druhy rostlin a živočichů extenzivně udržovaných ploch bezlesí. Bezlesí vytvořená lidmi v místech bývalých vesnic jsou v Brdech jedním z důležitých stanovišť pro vzácné druhy rostlin i živočichů. Je nutné zabránit tomu, aby se otevřená krajina změnila v les. Plocha bývalých políček a luk u zaniklé obce a později plocha bývalé střelnice je cenná druhovou pestrostí, která zarůstáním mizí a střídá ji společenstvo lesa. To je v tomto případě nežádoucí. Toto opatření je podpořeno z Národního plánu obnovy.
Frýdek-Místek dodělal kanalizaci
19. 03. 2024
Kanalizace v okrajových částech Frýdku-Místku je hotová a zkolaudovaná. Stála téměř 300 milionů korun. Na odkanalizování místních částí Skalice, Zelinkovice, Lysůvky a Chlebovice se městu podařilo získat dotaci z Národního programu Životní prostředí. Nyní čeká stavebníky další etapa, kdy se dobudují přípojky a napojí se vlastníci rodinných domů. Město pomůže lidem s vyřízením územních souhlasů, obyvatele podpoří také finančně. Každý z občanů, kteří se napojí, dostane na přípojku dotaci od města ve výši 30 tisíc korun na každou přípojku. Lidi, kteří se na kanalizaci nenapojí, čekají podle radnice důkladné kontroly likvidace odpadních vod.
Bartovice budou mít zelené zastávky MHD
15. 03. 2024
Městský obvod Radvanice a Bartovice bude mít zelené zastávky MHD. Předmětem projektu je přestavba konstrukcí střech jedenácti autobusových čekáren na střechy s akumulační (vegetační) schopností. V městském obvodě je šestnáct starých zděných čekáren, osm plechových a sedm již nových skleněných čekáren dle jednotného vzoru města a ještě přes deset čekáren bez přístřešku. Projekt řeší problém stávajících přístřešků zastávek MHD, kterým je okamžitý a bezúčelový povrchový odtok srážkových vod bez přímého vsakování. Na projekt byla schválena dotace z Národního programu Životní prostředí.
Národní park vykupoval pozemky
13. 03. 2024
Správa Národního parku Podyjí pokračovala v roce 2023 ve výkupech pozemků na území národního parku do vlastnictví státu z důvodu ochrany přírody a krajiny. Celkem bylo vykoupeno 2,7 ha plochy území národního parku v lokalitách Havranického vřesoviště, Lipinské louky a podařilo se také vykoupit několik drobných lesních pozemků v katastrálním území Podmolí a Konice u Znojma. Celková výše finančních prostředků vynaložených na výkupy pozemků v roce 2023 byla 940 430 Kč. Tato částka byla hrazena z projektu Výkupy pozemků na území Národního parku Podyjí, podpořeného z Národního programu Životní prostředí.
Město a nemocnice vytvoří energetické společenství
8. 03. 2024
Společný projekt města Jindřichův Hradec a Nemocnice Jindřichův Hradec „Vznik energetického společenství Jindřichův Hradec“ se uchází o získání dotace z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Základní motivací vzniku energetického společenství je snižování energetické náročnosti a snížení nákladů na energie, přičemž se počítá s dosud nevyužitým potenciálem ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Jedním z hlavních cílů je pak zvýšení energetické nezávislosti města. V případě vytvoření pilotního příkladu komunitní energetiky by mohli ostatní zájemci čerpat zkušenosti a inspiraci pro své projektové záměry.
Přerov vylepší Městský dům
4. 03. 2024
Přerovský Městský dům by se měl dočkat nové vzduchotechniky a vytápění. „Stávající systém je už na hraně své životnosti. Předpokládaná cena pořízení nového systému činí 17 milionů 350 tisíc korun, ale skutečná cena vzejde až z veřejné zakázky, která bude následně vyhlášena. Na akci chceme získat dotaci z Modernizačního fondu,“ informoval náměstek primátora Vladimír Lichnovský. Moderní systém by měl zahrnovat vzduchotechniku s jednotkami s rekuperací. V objektu, který je kulturní památkou, bude provedena i kompletní rekonstrukce stávajícího systému vytápění včetně náhrady stávající otopné plochy, úpravy napojovacího uzlu a osazení regulační techniky.
Ve Vendryni řeší nový vodovod
28. 02. 2024
Potíže s nedostatkem pitné vody trápí občany lokality pod Prašivou ve Vendryni. Obec podala koncem roku dvě žádosti o dotace na výstavbu vodovodu. Problémům s nedostatkem pitné vody dlouhodobě čelí zhruba padesát až sedmdesát obyvatel. Voda ze studní i z vrtu, kterou využívají, nemá požadovanou kvalitu, a navíc jí ani není dostatek. Problém by měla vyřešit výstavbu nového vodovodu, která podle předběžných odhadů vyjde přibližně na šest milionů korun. Obec má stavební povolení a vysoutěženého zhotovitele a podala dvě žádosti o dotace, jednu z nich do Operačního programu Životní prostředí. V březnu se obec rozhodne, jestli se do výstavby vodovodu pustí i v případě, že dotaci nezíská.
Mnichovo Hradiště připravuje modernizaci sportovní haly
21. 02. 2024
Rada města schválila zadání pro zpracování studie snížení energetické náročnosti a modernizace sportovní haly BIOS v Mnichově Hradišti. Tento sportovní areál, hojně využívaný jak základní školou, tak místními sportovními oddíly, by se tak měl výhledově dočkat zvelebení. Studii po jejím vypracování město využije při žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Cílem je získat finanční prostředky na energeticky úsporná opatření. Spolu se snížením energetické náročnosti klade město důraz i na obnovu dožilých konstrukcí a sítí či na možnost celoročního užívání sportovní haly.