Krátké zprávy

Ve Vendryni řeší nový vodovod
28. 02. 2024
Potíže s nedostatkem pitné vody trápí občany lokality pod Prašivou ve Vendryni. Obec podala koncem roku dvě žádosti o dotace na výstavbu vodovodu. Problémům s nedostatkem pitné vody dlouhodobě čelí zhruba padesát až sedmdesát obyvatel. Voda ze studní i z vrtu, kterou využívají, nemá požadovanou kvalitu, a navíc jí ani není dostatek. Problém by měla vyřešit výstavbu nového vodovodu, která podle předběžných odhadů vyjde přibližně na šest milionů korun. Obec má stavební povolení a vysoutěženého zhotovitele a podala dvě žádosti o dotace, jednu z nich do Operačního programu Životní prostředí. V březnu se obec rozhodne, jestli se do výstavby vodovodu pustí i v případě, že dotaci nezíská.
Mnichovo Hradiště připravuje modernizaci sportovní haly
21. 02. 2024
Rada města schválila zadání pro zpracování studie snížení energetické náročnosti a modernizace sportovní haly BIOS v Mnichově Hradišti. Tento sportovní areál, hojně využívaný jak základní školou, tak místními sportovními oddíly, by se tak měl výhledově dočkat zvelebení. Studii po jejím vypracování město využije při žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Cílem je získat finanční prostředky na energeticky úsporná opatření. Spolu se snížením energetické náročnosti klade město důraz i na obnovu dožilých konstrukcí a sítí či na možnost celoročního užívání sportovní haly.
Městský taxík dostane posilu na elektrický pohon
18. 02. 2024
Taxík Maxík jezdí ve městě Most. Do místních ulic vyjíždí již šest let. Službu financuje město Most a díky tomu ji mohou mostečtí senioři a hendikepovaní využívat za zvýhodněnou cenu. Na pořízení druhého vozu získá město finance z Národního programu Životní prostředí. Vozidlo, které bude na elektrický pohon, by mělo být dodáno v červnu 2024. Za šest let provozu najezdil Maxík zhruba 100 tisíc kilometrů a přepravil téměř 18 tisíc osob. Lidé jej nejčastěji využívají na cesty do nemocnice a zdravotních středisek. O službu je v Mostě velký zájem.
Opavské seniorcentrum má střešní zahradu
14. 02. 2024
Oprava terasy a revitalizace zimní zahrady. To byl základní záměr stavebních úprav na budově Seniorcentra v Rolnické ulici. Poté co byl u stávající střechy terasy posouzen stav jako nevyhovující, zrodil se nápad přeměnit místo na klidovou zónu s možností procházky či odpočinku klientů zařízení. Dominantou střešní zahrady, kterou tvoří půdorysné půlkolo, je extenzivní zelený záhon, uprostřed něhož je vybudován chodník z terasových prken navazující na velkoformátovou dlažbu u vstupů z budovy. Nově byly osázené květiny a skalničky, barevné květiny porostou v kamenných velkoobjemových truhlících a skalničky vytvoří zelený koberec přímo na střeše. Město využilo dotaci z Norských fondů.
Sedm let intenzivní péče o přírodu Pradědu
10. 02. 2024
V součtu 82 hektarů posečených a 25 hektarů obnovených jesenických horských trávníků, šest tisíc stromů vysazených, stovky nových oplocenek, tisíce oslovených návštěvníků. To jsou v číslech výsledky sedmiletého projektu na zlepšení stavu přírody v oblasti Pradědu, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Chtěli jsme obnovením pravidelného hospodaření podpořit a zachránit poslední zbytky jedinečných luk v oblasti Velké kotliny a nad Ovčárnou. Projekt jednoznačně prospěl takovým ohroženým rostlinám, jako je hořec jarní, sasanka narcisokvětá, violka sudetská, zvonečník hlavatý či hvozdík pyšný,“ vypočítá Radek Štencl z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí.  
Tachov instaluje polopodzemní kontejnery
7. 02. 2024
Tachov instaluje po městě jedenáct velkoobjemových podzemních zásobníků na směsný komunální odpad a na tříděný odpad. Hotov je zatím první na sídlišti Východ. Podle města budou mít kontejnery estetické i praktické dopady. Zvýší se objem uloženého odpadu a sníží se četnost vývozů, a tudíž budou nižší náklady na svoz. Na projekt za 11 milionů korun požádalo město o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, mělo by dostat 50 % nákladů. Pokud dotace nezíská, tak je schopno dělat dvě tři „hnízda“ ročně za vlastní prostředky. S dotací vybuduje všechna najednou, uvedli zástupci města. První kontejner byl instalován v lednu v ulici Zárečná.
Péči o přírodní památku Na požárech ocenila řada rostlin a živočichů
2. 02. 2024
Tam, kde louku pokrývaly porosty travin a náletových dřevin, teď rostou koberce všivce lesního, klikvy bahenní, prstnatce májového, mochny bahenní a dalších vzácných rostlin. Osluněná stanoviště prospěla i fauně. Ke vzácným obyvatelům – mravenci rašelinnému nebo perleťovci severnímu – nově přibyl střevlík Ménétriésův. To jsou výsledky šestiletého projektu velkoplošného obnovního managementu vyřezávek náletů a kosení v národní přírodní památce a evropsky významné lokalitě Na požárech v chráněné krajinné oblasti Český les. „O národní přírodní památku pečujeme od roku 2006. Když byla zařazena mezi evropsky významné lokality, znamenalo to rozšíření péče na mnohem větší plochu. Během rozsáhlého projektu obnovy hrazeného z Operačního programu Životní prostředí odtud byly odvezeny stovky tun posekané travní a dřevní hmoty,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Dům pro seniory bude úspornější
29. 01. 2024
Už 26 let poskytuje budova Penzionu pro důchodce v Žižkově ulici bydlení pro soběstačné seniory a hendikepované. V březnu se dočká rekonstrukce. Součástí projektu je výměna oken a dveří, zateplení fasády a stropů, nové okapy a skleněné výplně u hlavního schodiště. Spolu s rekonstrukcí, jejímž hlavním cílem je snížení energetické náročnosti budovy minimálně o jednu čtvrtinu, proběhne i přepis odběrů elektrické energie z nájemníků na město, což zajistí další úsporu. Náklady na rekonstrukci by z části měla pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí. Penzion pro důchodce není jedinou budovou, která prošla či v brzké době projde podobnou rekonstrukcí. Hustopeče se dlouhodobě snaží snižovat energetickou náročnost svých budov. V letošním roce dojde i k realizaci projektu EPC na budově Základní školy Komenského, v jehož rámci budou pořízeny fotovoltaické panely a nové kotle a bude vyměněno bude asi tři sta světel.
Kopřivnice rozšiřuje re-use centrum
22. 01. 2024
Po více než roce fungování se kopřivnické re-use centrum v areálu sběrného dvora dočkalo rozšíření. Místo, kde použité věci dostávají druhou šanci, se rozrostlo o dvě unimobuňky na ukládání cennějších věcí. Ty zde budou chráněny před prašností a lidé si je budou moci lépe prohlédnout. „O služby re-use centra je veliký zájem. Doposud byly všechny nabízené věci skladovány v jednom velkém prostoru, který již pomalu přestával kapacitně stačit, a navíc se v něm dost prášilo,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí. Společnost Slumeko, která centrum provozuje, získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dotace byla kromě rozšíření re-use centra využita také k nákupu velkoobjemových van a kontejnerů.
Domažlice rozšířily varovný systém
17. 01. 2024
Na více než trojnásobek vzrostl počet stanovišť místního rozhlasu v Domažlicích a Havlovicích. Původně fungoval v analogovém systému, nyní je digitální. ,,V minulém volebním období jsme získali dotaci, na jejímž základě jsme mohli moderní varovný informační systém obyvatelstva pořídit,“ zmínil starosta Stanislav Antoš. ,,Je ovládán z pracoviště městské policie z detašovaného pracoviště v Havlovicích a může ho ovládat i předseda bezpečnostní rady města, tedy starosta,“ popsal Antoš. Díky tomuto systému může být při mimořádné události, třeba při povodni, bez prodlení vyhlášen poplach. Výhodou systému je, že ho lze zapojit třeba jen v jednotlivých částech města, kterých se dané oznámení bude týkat. Obec získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Svitavy chtějí odbahnit Rosničku
9. 01. 2024
Svitavy chtějí v příštích dvou letech odbahnit rybník Rosnička. Tato vodní nádrž trpí několik let přemnožením sinic a dalších vodních organismů. Rybník by se měl začít vypouštět na podzim tohoto roku. Město chce na odbahnění získat dotaci z Národního programu Životní prostředí. Podle starosty Davida Šimka jsou předpokládané náklady mezi 40 a 45 miliony korun a dotace by se mohla pohybovat okolo 35 milionů korun. Sediment by se měl odtěžit v zimě na přelomu let 2024 a 2025. Bahno, jehož množství se odhaduje na 60 000 metrů krychlových, se rozveze na 80 hektarů okolních pozemků, na něž bude uložena vrstva silná osm centimetrů. Předtím se provedou testy nezávadnosti sedimentu.
Strašečtí strážníci mají nový elektromobil
2. 01. 2024
Městská policie v Novém Strašecí má nový elektromobil. V tomto autě jezdí strážníci při hlídkách po městě. Nový služební vůz nahradil dosluhující vozidlo, které bylo více než deset let staré a kromě toho, že mělo vysoký nájezd, vyžadovalo časté a nákladné opravy. Město obdrželo dotaci 300 tisíc korun z Národního programu Životní prostředí, dalších 30 tisíc obdrželo na dobíjecí stanici (wallbox). Ta je umístěna přímo u budovy policie. Výhod elektromobilu je hned několik. Kromě ekologického provozu se očekává větší úspora v nákladech na pohon a servis. Vůz je ekologický, nezatěžuje ovzduší zplodinami a má tichý provoz, což může být výhodou při nočních kontrolách.
Na parkovacím domě budou solární panely
1. 12. 2023
Kraj Vysočina chce vybudovat parkovací dům pro Nemocnici Třebíč. Kraj Vysočina v Třebíči staví čtyřpodlažní objekt, který nabídne 216 parkovacích míst, 5 stání pro motocykly a 49 stání pro jízdní kola. Projekt je připraven tak, aby mohla být v budoucnu podle potřeby dostavěna střecha, na kterou bude možné umístit další zdroj energie. Nyní se počítá s tím, že fotovoltaické panely budou zavěšeny na stěnách objektu. Fotovoltaika přijde Kraj Vysočina na jeden milion korun s tím, že zhruba polovinu nákladů kraj uhradí z evropské dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí. Parkovací dům bude součástí nemocničního komplexu, vznikne na místě dočasného parkoviště, které se nacházelo v okrajové části areálu.
Na Smrku jsou dřevěné stezky
30. 11. 2023
První říjnovou sobotu se tvrdě pracovalo na druhé nejvyšší hoře Beskyd Smrku. Necelé dvě desítky dobrovolníků tam vybudovaly téměř 90 metrů poválkových chodníků přes bahnitá a zamokřená místa na vrcholové plošině hory. Veškerý materiál bylo potřeba nahoru vynést, což obnášelo cca 90 vynášek v délce 1 km s převýšením 100–130 m. Podařilo se to nejen díky nadšení dobrovolníků, kteří přijeli z celého regionu, ale i díky řadě náhodně kolemjdoucích turistů, kteří neváhali a s vynáškou těžkých smrkových fošen a modřínových trámků pomohli. „S návrhem na design lávek přišli pracovníci Správy CHKO Beskydy, které inspirovaly podobné chodníčky ve Skandinávii,“ popsal Martin Hlaváč, dobrovolný strážce CHKO Beskydy.
Pardubice zefektivnily chráněnou budovu školy
28. 11. 2023
Po několika měsících skončila oprava významné pardubické budovy: střední školy navržené architektem Ladislavem Machoněm. „Jde o památkově chráněnou budovu, která byla postavena před téměř sto lety, takže jsme nemohli řešit kompletní renovaci fasády, ale pouze některých částí. Stejně tak byl zateplen strop tělocvičny, obvodové zdi, podlaha půdy nebo střechy. Součástí bylo také zajištění odvlhčení, zateplení a výměna oken se žaluziemi. Díky tomu se konečně nebude prohánět vítr z netěsnících starých oken po chodbách a třídách. Došlo také k modernizaci střechy, okapů a hromosvodů. Celkové náklady činí 66 milionů korun, z toho jsme necelých 20 milionů korun získali z evropského Operačního programu Životní prostředí,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek.
Zlínský kraj měří čistotu vzduchu na dalších sedmnácti místech
15. 11. 2023
Hejtmanství spustilo dva nové projekty na měření čistoty ovzduší ve Zlínském kraji. Sledovat budou vliv lokálních topenišť na kvalitu vzduchu na celkem sedmnácti místech v regionu. První z projektů soustavně měří koncentraci znečišťujících látek v obcích do dvou tisíc obyvatel s odlišným charakterem vytápění a provětrávání, ve kterých se předpokládá vyšší míra znečištění. Konkrétně jde o obce Salaš, Kunovice, Vyškovec, Prlov a Růžďka. Druhý z projektů má za cíl proměřit plošně celé území Zlínského kraje, a to ve dvanácti lokalitách. Každé místo bude podrobeno třem sériím 14denních měření: v topné sezoně, v přechodné sezoně a mimo topnou sezonu. Na oba projekty získal Zlínský kraj dotaci z Norských fondů.
Zákon lépe ochrání biotopy ohrožených druhů
9. 11. 2023
V souladu s programovým prohlášením vlády připravuje Ministerstvo životního prostředí změnu zákona o ochraně přírody. Má zajistit účinnější ochranu druhů, rozšířit možnosti aktivní péče o nejohroženější druhy a přinést další potřebné změny v oblasti ochrany rostlin a živočichů. Novelou se MŽP snaží odstranit i nedostatky zjištěné při aplikaci zákona, omezit administrativní náročnost a umožnit vyšší elektronizaci procesů. Návrh změn nyní ministerstvo konzultuje s odborníky, zástupci hospodařících subjektů i dotčenými resorty a v průběhu podzimních měsíců zahájí oficiální projednávání tak, aby návrh změn mohl být předložen vládě a následně Poslanecké sněmovně v prvním pololetí 2024.
Aš chce nastartovat lokální ekonomiku
2. 11. 2023
Město Aš podalo žádost o dotaci do výzvy Strategické projekty Karlovarského kraje Operačního programu Spravedlivá transformace, a to na strategický projekt Vl:Aštovka. Jeho záměrem je ekonomicky pozvednout region a postupně transformovat ekonomiku, kterou ovlivnila těžba hnědého uhlí v kraji. Cílem projektu Vl:Aštovka je vybudování inovační infrastruktury, která pomůže nastartovat lokální ekonomiku a podpoří mikropodnikání, výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou. Do regionu by měl přilákat odborníky a zapojit je do tvorby hodnotového řetězce místních firem. Projekt cílí také na obyvatele regionu, a to prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Grand Prix EKOFILMU získal francouzský film
26. 10. 2023
Nejstarší evropský filmový festival o přírodě EKOFILM zná letošní vítěze. Cenu ministra životního prostředí Grand Prix si nakonec odnesl film francouzského režiséra Nicolase Van Ingena, který se věnuje nelegálnímu rybolovu v západoafrických vodách. V dalších kategoriích uspěl například krátký snímek o světluškách nebo o dokument o boji za záchranu největší jeskynní chodby na světě. „Pro porotu byl výběr vítězných snímků nesmírně náročný. Všechny totiž splňují opravdu náročná filmařská kritéria. Proto jsme v nich hledali něco navíc – nové přístupy, důležité vzkazy, leitmotiv, který by nám pomohl rozhodnout se,“ říká prezident festivalu Ladislav Miko.
Obyvatelé v Kateřinkách se dočkali doplňkového zdroje pitné vody
26. 10. 2023
V roce 2019 začalo město Liberec za základě žádosti místních občanů řešit stále se opakující nedostatek pitné vody pro obyvatele v místní části Kateřinky. Lidé jsou v této oblasti často odkázáni pouze na individuální zdroje zásobování vodou, tedy na vlastní, mnohdy již zastaralé studny, které jsou stále méně spolehlivé. Byla zvolena varianta „komunitního“ odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města Liberce. Celé akci předcházel hydrogeologický průzkum, následně byl proveden průzkumný vrt pro potvrzení vydatnosti zdroje a kvality vody, přičemž se začalo pracovat na projektu kontejnerové úpravny vody a odběrného místa vody a na procesu povolení celého záměru. Liberec získal dotaci z Národního programu Životní prostředí.