Krátké zprávy

Revize standardu k likvidaci vybraných invazních druhů rostlin
7. 06. 2023
Aktualizace reaguje na změnu legislativy a na nové poznatky v zásadách regulace. Doplnil se také seznam dotčených druhů. První verze standardu SPPK D02 007 – Likvidace vybraných invazních druhů rostlin byla publikována už v roce 2015. Aktualizace reaguje na změnu národní legislativy, konkrétně na novelizační zákon č. 364/2021 Sb., kterým došlo k začlenění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 do českého právního řádu. Zároveň se standard doplňuje o nové poznatky v zásadách regulace a rozšiřuje se i seznam dotčených druhů. Další novinkou je detailní popis managementu pro klejichu hedvábnou. Podrobněji také standard popisuje postup cílené aplikace herbicidů.
Jablonec odstranil historickou skládku
3. 06. 2023
Půlmilionovou dotaci z Národního programu Životní prostředí získalo město Jablonec nad Nisou na likvidaci černé skládky. Pozemek vyčistilo v dubnu a pak jej oplotilo, aby zabránilo nové skládce. Práce se vyšplhaly na téměř 900 tisíc korun. Vyžádaly si téměř 900 tisíc korun, z toho 500 tisíc korun čítala dotace z Ministerstva životního prostředí. Nelegální skládka odpadu na pozemku o velikosti 260 m2 vznikla zhruba v devadesátých letech minulého století, město ji zlikvidovalo letos v dubnu. Pozemek je kompletně uklizený a zbavený odpadu, poté jej pracovníci dočistili a uhrabali. Nakonec jej celý oplotili, aby zde nevznikla skládka nová.
Svazek obcí na Třebíčsku postaví úpravnu vody
31. 05. 2023
Na úpravnu pitné vody bude napojeno významné heraltické prameniště a vrty, které zatím nejsou využívány. Svazek počítá s náklady ve výši 280 milionů, chtěl by získat dotaci z evropského Operačního programu Životní prostředí. Stavební firmy už má dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč vybrané. Úpravna bude stát na území obce Pokojovice blízko Heraltic, termín stavby bude upřesněn. Úpravna umožní zvýšit dodávky pitné vody z podzemních pramenů do Třebíče a jeho okolí na úkor vody z vodárenských nádrží.
Svitavy revitalizují plavecký bazén
22. 05. 2023
Radnice plánuje od ledna příštího roku rozsáhlou modernizaci svého bazénu. Město již kontroluje upravenou projektovou dokumentaci a chce v druhé polovině května vyhlásit soutěž na dodavatele. Náklady na modernizaci by mohly dosáhnout 150 až 200 milionů korun. Projekt se zaměří hlavně na energetické úspory a výměnu dožívajících technologií. Město se snaží získat dotace od Národní sportovní agentury, z Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické náročnosti a z Národního plánu obnovy. Město dalo projekční kanceláři zadání na zateplení objektu, vyřešení problému s průvanem i toboganem a vytvoření velké vířivky, parních komor i atrakcí pro děti.
V Železných horách se daří navracet do krajiny vodu
20. 05. 2023
Více než čtyřicet odborníků na vodní ekosystémy z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí se během terénního výjezdu přesvědčilo, jak zásadní pro návrat vody do krajiny je odstraňování starých melioračních děl a revitalizace vodních toků. Seznámili se s revitalizací bývalé střelnice lidových milicí u Kochánovic v evropsky významné lokalitě Kochánovické rybníky a tůně a s revitalizací pramenné části přítoku Dlouhého potoka v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Maršálka, kde se právě pracuje na zrušení odvodňovací funkce systematické meliorační drenáže. Obě akce jsou podpořeny z Operačního programu Životní prostředí.
Zlínský zámek má za sebou první etapu oprav
18. 05. 2023
Zlínský zámek, nejstarší budova ve městě, má za sebou první část rozsáhlé rekonstrukce. Zahajovací etapa, jež skončila nedávno a trvala od poloviny loňského července, se dotkla výměny okenních a dveřních výplní. Ve čtyřech etážích historické a památkově chráněné budovy je více než 130 oken, jež nově splňují nároky na tepelné úspory a zároveň svým vzhledem zapadají do podoby historické budovy. Náklady na první etapu si vyžádaly přibližně 21 milionů korun, přičemž bezmála 7 milionů zaplatila dotace z Operačního programu Životní prostředí. Současně se uskutečnily také úpravy prostor pro příspěvkovou organizaci města, kterou je Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum.
Chrudim si pořídila elektrovůz na odpad
5. 05. 2023
Technické služby Chrudim rozšířily svůj vozový park o elektromobil určený ke svozu komunálního odpadu. Pohodlně se vejde na chodník nebo cestičku v parku a obratně manévruje v sevřených historických uličkách, navíc je bez lokálních emisí. Svozový vůz byl vyroben v Dánsku, dosahuje nejvyšší rychlosti 55 kilometrů za hodinu a uveze zhruba 800 kilogramů komunálního odpadu. Verze s klecovou nástavbou je určena na košový sběr po městě. Pokud se vůz osvědčí v terénu, bylo rozhodnuto, že si Technické služby Chrudim pořídí ještě jedno vozidlo s alternativním pohonem. Auto si služby pořídily s pomocí dotace z Národního programu Životní prostředí.
Prostějov upravil veřejné prostranství
1. 05. 2023
Město Prostějov upravilo veřejné prostranství u bývalé základní školy v Husově ulici. Pomocí nové dešťové kanalizace byly odvedeny srážkové vody ze střechy budovy bývalé základní školy a přilehlých zpevněných ploch do objektů akumulace a vsaků na přilehlých pozemcích na veřejném prostranství před budovou. Současně došlo i k úpravě zeleně, pořízení mobiliáře včetně dřevěné pergoly a pořízení závlahového systému pro trávník. Prostor bude mimo jiné sloužit středoškolským studentům či zaměstnancům divadla. Na úpravu prostranství získala radnice peníze z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.
Bystřice podpoří domácí kompostování
30. 04. 2023
Koncem roku 2022 se začal městský odbor rozvoje a investic Bystřice pod Hostýnem zabývat projektem na pořízení zahradních kompostérů do domácností v obci. Město se uchází o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, kde je jedním z podporovaných opatření právě pořizování kompostérů jako prostředku pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Nezbytným krokem v rámci přípravy projektu bylo dotazníkové šetření mezi občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou. Šetření proběhlo na přelomu ledna a února a občanům byl umožněn výběr ze dvou velikostí kompostérů. Předběžný zájem o zahradní kompostéry projevilo přibližně 670 občanů.
Šlapanice mají nový elektromobil
28. 04. 2023
Město Šlapanice podalo žádost o dotaci na pořízení elektromobilu za účelem obnovy vozového parku města Šlapanice v rámci výzvy č. 3/2022 Národního programu Životní prostředí. Tento program podporuje ekomobilitu za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy. Po schválení žádosti a volbě dodavatele splňujícího potřebné požadavky byl vůz koncem roku 2022 předán městu do užívání. Nákup auta vyšel na 536 tisíc korun, dotace byla ve výši téměř 222 tisíc korun. Zbytek zaplatily Šlapanice ze svého rozpočtu.
Dotace na podporu obcí v národních parcích jsou rozebrány
18. 04. 2023
Finanční prostředky určené na zlepšování životního prostředí v obcích na území národních parků byly vyčerpány za necelé dva měsíce a příjem žádostí byl ukončen. Výzva č. 9/2022 z Národního programu Životní prostředí nabídla obcím v národních parcích 200 milionů korun na zajištění udržitelného rozvoje a zlepšování kvality života svých obyvatel. Dotace podpoří budování infrastruktury a vybavenosti obcí, otevírání informačních center zaměřených na problematiku národních parků a programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí. Dotační výzva navázala na předchozí výzvy se stejným zaměřením. Mezi žadateli z řad obcí v národních parcích se jedná o populární dotace.
Prostějov bude mít nový varovný systém
17. 04. 2023
Prostějov zmodernizuje varovný systém. Půjde o komplexní vybudování digitalizovaného varovného a informačního systému obyvatelstva. Zahrnovat bude jak dodávku technologií, tak samotné vybudování plně digitalizovaného varovného informačního systému a monitorovacího systému na území statutárního města Prostějov. Město systém potřebuje, aby mohlo včas a bez jakéhokoliv prodlení upozornit občany na případné nebezpečí. Pro vybudování nového varovného systému budou v maximální možné míře využity prvky stávajícího systému, který bude rozšířen, modernizován a kompletně digitalizován. Projekt bude financován z prostředků města Prostějova a spolufinancován z dotace Operačního programu Životní prostředí.
Zemědělci chtějí spolupracovat na ochraně sýčka
6. 04. 2023
Sýčkům se možná blýská na lepší časy. Výzkum mezi zemědělci ukázal, že mají i nadále zájem spolupracovat s ornitology na záchraně této kriticky ohrožené sovy. Výzkum zadala Česká společnost ornitologická (ČSO), aby lépe porozuměla potřebám a motivaci zemědělců, kteří jsou zásadními spojenci v ochraně sýčků. ČSO chce spolupráci prohloubit a naplánovat potřebné kroky v ochraně sýčka, kterého v Česku zbývá jen zhruba sto párů. Hlavním důvodem je velkoplošné intenzivní hospodaření vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny a k velkým lánům, kde sýček nemá kde hnízdit ani co lovit. Projekt na záchranu sýčka je financován také z Norských fondů.
České dráhy zateplí vlastní budovu
1. 04. 2023
České dráhy chystají přesun svých administrativních zaměstnanců v Hradci Králové. Z výpravní budovy nádraží se přesunou do aktuálně nevyužívaného objektu v majetku dopravce v části Plácky. Aktuálně již dopravce začal hledat firmu, která budovu opraví. Odhadované náklady jsou 44 milionů korun. České dráhy chtějí díky plánovaným úsporám po zateplení objektu získat na opravu dotaci z Národního programu Životní prostředí. Budova je aktuálně nevyužívaná, v minulosti se v ní nacházely kancelářské, provozní a skladovací prostory. Do zrekonstruovaných prostor se sestěhují zaměstnanci ČD, kteří dnes sídlí v nájemních prostorách výpravní budovy Hradec Králové, která je v majetku Správy železnic.
V Dolních Lažanech mají novou alej
3. 03. 2023
Nové stromořadí v Dolních Lažanech tvoří mimo jiné buky, javory, jasany nebo ohrožený jilm horský. V obci se rozhodli komunitně vysadit stromořadí a další zeleň, výsadba byla spolufinancována z Národního programu Životní prostředí. Vysazení osmatřiceti původních stromů české krajiny proběhlo pod dohledem ekologické neziskové organizace Čmelák. S novými stromy pomohli odborníci a prací přispěli dobrovolníci. Oblast výsadby je součástí významné rekreační zóny místních obyvatel. Navazuje na revitalizaci v okolí místního rybníčku, od kterého směřuje výsadba stromořadí do okolních polí.
Městská policie dostane elektroauto
28. 02. 2023
Městská policie Nové Strašecí plánuje pořídit služební automobil namísto jednoho dosluhujícího, který je starý přes deset let. Město si požádá o dotační podporu z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí. Odhadované náklady na koupi vozidla činí 1,6 milionu korun. Auto bude muset odpovídat potřebám strážníků, tedy musí být dost velké pro bezpečnou přepravu problémových osob v poutech za asistence strážníka na zadních sedadlech, kromě jiného je potřeba také zavazadelník pro bezpečnou přepravu zvířat či materiálu. Podle města by se vzhledem ke kopcovité krajině v katastru obce mělo jednat o výkonnější stroj.  
Na hřbitově pracuje elektrovozidlo
24. 02. 2023
Správa hřbitovů města Brna by mohla zpětně získat dotaci na malé elektrovozidlo, které nakoupila v loňském roce, a to z Národního plánu obnovy. Městští radní schválili žádost o poskytnutí této podpory. „Malé auto se sklopkou již od září loňského roku slouží na brněnském Ústředním hřbitově. Tento typ vozidla je ekologický a tichý, takže neruší pietu místa. Jak jeho nákup, tak i výběrové řízení na dodavatele financovalo město Brno. Pomocí dotace od Ministerstva životního prostředí, do níž tento typ elektrovozidla spadá, bychom mohli zpětně získat až 200 tisíc korun,“ uvedl náměstek pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý. Částka vynaložená na nákup i administraci veřejné zakázky byla 1 011 315 korun. Tato suma byla Správě hřbitovů poskytnuta z rozpočtu města Brna na rok 2022.
Pardubice si nechají zpracovat akční plán pro energii a klima
22. 02. 2023
Pardubice si nechají zpracovat akční plán pro energii a klima, který jim pomůže zvládnout energetickou krizi. Dlouhodobá strategie magistrátu pomůže šetřit energie, může si je i samo vyrábět. Zároveň zavede adaptační opatření, která lidem zpříjemní život ve městě. Výzva vypsaná v Národním programu Životní prostředí může Pardubicím pokrýt až 80 procent nákladů na zpracování akčního plánu pro energii a klima. Město ušetří statisíce korun. Podmínkou je členství Pardubic v Paktu starostů a primátorů, dobrovolném společenství evropských měst, kterým se zavážou ke zvyšování energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie.
Základní škola v Maloměřicích uspoří energie
15. 02. 2023
Bezmála 58 milionů korun má stát rekonstrukce dvou budov Základní školy Hamry v Maloměřicích. Budovy na ulicích Hamry a Obřanská budou zatepleny, dostanou nová okna, rekonstrukcí projde otopná soustava a kanalizace. V objektu při ulici Hamry budou instalovány vzduchotechnické jednotky a nástavba jedné učebny a dvou kabinetů, opraví se také hřiště. Díky rekonstrukci se sníží energetická náročnost budov, zlepší se jejich vnitřní klima a škole se rozšíří prostor pro výuku. Stavět se bude za provozu, nicméně rozsáhlejší práce by měly být provedeny během letních prázdnin. Projekt kofinancuje Evropská unie z Národního plánu obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.
Trutnov investuje do lesoparku
6. 02. 2023
V loňském roce opravili v trutnovském lesoparku cestu ve spodní části u Dračí fontány. Tyto práce navázaly na předchozí opravy a doplnění cest z roku 2019 a 2021 u pomníku Uffo Horna a Tance smrti. Původní asfaltový povrch nahradil štěrkový. Na letošní rok se v parku chystají další úpravy, a to nový štěrkový povrch cest v horní části parku, vybudování odvodňovacích žlabů ze žulových kostek a vydláždění hlavní cesty spojující parkoviště na západním okraji se schodištěm vedoucím do spodní části parku. Městská společnost Lesy a parky Trutnov podala žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 85 % způsobilých výdajů.