Krátké zprávy

Svratečtí upraví rybník
12. 02. 2021
Město Svratka ležící v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy chce letos začít s dlouho chystanou obnovou rybníka na řece. Nechá odstranit ze dna nánosy bahna, opravit jez nebo dosypat hráz. Řeka Svratka, která zatím prochází rybníkem, ho bude nově i obtékat, a bude tak průchodnější pro ryby a jiné živočichy, rybník se zároveň bude méně zanášet. Připravený projekt, který počítá i s tvorbou tůní či ostrůvku ve vodní ploše, podle starosty zlepší také zadržování vody v krajině. Obec chce začít na jaře tím, že rybník vypustí.  Na akci by město mělo dostat evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Rybník vybudovaný na řece Svratce zhruba před čtyřmi desítkami let zabírá skoro pět hektarů.
Chystá se výsadba víc než 230 stromů v Mertových sadech
7. 02. 2021
Letos bude v Mertových sadech v Jindřichově Hradci vysázeno přes 230 listnatých i jehličnatých stromů. Výsadba je plánována na měsíce březen až duben. Park se omladí a vytvoří si nové stromové patro s dlouhodobou perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost parkového charakteru. V sadech chybí mladší dřeviny, bez nich je park dlouhodobě neperspektivní. Nová výsadba se týká zejména listnatých stromů, jako je buk lesní, dub letní, lípa srdčitá, javor klen nebo v nivě řeky jasan ztepilý. Dojde k posílení hygienické, ekologické a estetické funkce parku. Velkou část nákladů bude hrazena z Operačního programu Životní prostředí.
Hradec nad Moravicí bude mít nový sběrný dvůr
3. 02. 2021
V následujících dvou letech bude v Hradci nad Moravicí probíhat stavba nového sběrného dvora. Město na něj získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dotace ve výši přes dvanáct milionů korun pomůže nahradit původní sběrný dvůr v bývalém areálu JZD, který už nedostačuje potřebám obyvatel. Nový dvůr by měl být dokončen v roce 2022, místní do něj budou moci dávat tříděný komunální odpad, velkoobjemový odpad, stavební suť, elektroodpad a další druhy odpadu.
Brno získalo dotaci na revitalizaci lesoparku Černovice
1. 02. 2021
Dotaci na obnovu přírodních ploch Horní zahrady v lesoparku Černovice mezi ulicemi Mírová a Charbulova získalo Brno z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2020 byla dokončena úprava území městské části Brno-Černovice. Jedná se o přírodní plochy v prostoru sevřeném ulicemi Mírová a Charbulova, navazující na nově vybudovaný lesopark v severní části Starých Černovic. Vzniklo tak upravené území se zachovalými stávajícími dřevinami, doplněné o novou výsadbu stromů i keřů a obnovené trávníkové plochy. Součástí úprav bylo vybudování klidových zón, odpočívadel pro návštěvníky a vytvoření poznávací zahrady či naučné stezky.
V Rožmitálu opravili chodníky
29. 01. 2021
V Rožmitálu pod Třemšínem se podařilo opravit v posledních dvou letech stovky metrů chodníků, a to i díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dosud nepropustné chodníky dělníci vyměnili za propustné. Na konci loňského roku vznikl nový chodník v Tyršově ulici.  Město plánuje v opravách a výstavbě chodníků pokračovat i do budoucna. Na příští rok 2021 je zpracován již projekt s podáním žádosti o dotaci. Jedná se především o frekventované centrum města, a rovněž výměnu asfaltových povrchů za propustné.
Boskovice nakoupí kompostéry a popelnice
28. 01. 2021
Boskovice získaly dotaci na plastové nádoby na tříděný odpad do domácností a na kompostéry. Obec pořídí nádoby o objemu 240 litrů v počtu 1 700 kusů, a to v různých barvách dle tříděného odpadu. Občanům se budou vydávat na jaře a v létě, radnice má seznam žadatelů, které bude následně informovat. V Boskovicích se zlepší i hospodaření s bioodpadem, díky podpoře z Operačního programu životní prostředí nakoupí 250 kompostérů.
Zaniklou cestu v Lounech lemují nové stromky
26. 01. 2021
Nedávno byla dokončena obnova stromořadí podél zaniklé cesty, která vede ke kapličce a lesu Louny-Předměstí. Během realizace byla obnovena zaniklá cesta v krajině přírodního charakteru, která je doplněna ovocnými i alejovými stromy, a byla provedena obnova trávobylinných porostů krajinnou směsí s příměsí jetelovin. Dále byl založen biokoridor, kde bylo vysazeno 170 kusů odrostků dubů, habrů, javorů, lip, hlohů a borovic a byl založen kvetoucí luční porost. Akce byla podpořena dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Budovu krajské záchranky bude pokrývat nová ekologická střecha
24. 01. 2021
Královéhradecký kraj podal žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na přípravu rekonstrukce nevyhovující střechy v objektu krajských záchranářů v Hradci Králové. Nová krytina bude mít prvky takzvané zelené střechy, které budou sloužit pro efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a zároveň jako protipovodňová ochrana. Náklady na rekonstrukci se odhadují zhruba na pět milionů korun. Do stávajícího objektu nyní zatéká. Rekonstrukcí se zajistí odpovídající prostředí pro krajské záchranáře a zároveň přispěje i ke zvýšení kvality životního prostředí.  
Sportovní hala ve Frýdlantu je zateplená
21. 01. 2021
Díky novému zateplení se zlepší energetická náročnost sportovní haly u zimního stadionu ve Frýdlantu. Přibližně polovinu nákladů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí. Kromě zateplení se budova dočkala nových oken, dveří i plynových zářičů. Díky tomu klesne spotřeba energií a provoz budovy bude i šetrnější k životnímu prostředí. Sportovní hala není tak stará, byla dokončena v devadesátých letech, přesto potřebovala zateplení.
Prosvětlení lesa pomohlo vzácným obyvatelům NPP Rendez-vous
19. 01. 2021
Světlé lesy se starými duby v NPP Rendez-vous jsou domovem významných druhů hmyzu, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský a nádherný krasec dubový. Všichni zástupci z říše hmyzu vyhledávají osluněné kmeny a silné větve dubů nebo dutiny s trouchem. Stinné porosty je proto nutné prosvětlovat. Tím se pro tyto druhy vytvoří optimální podmínky a postupně se změní i vzhled stromů, které budou vytvářet mohutnou, rozložitou korunu. V národní přírodní rezervaci proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s lesním závodem Židlochovice na necelých dvou hektarech odstranila podrost a tím uvolnila staré stromy a prosvětlila i mladší porost.
Soutěsku a skály Děvína už nehyzdí sloupy elektrického vedení
15. 01. 2021
V prosinci skončily poslední práce na rekonstrukci elektrického vedení na Děvíně. Náročná akce, během níž bylo přeloženo elektrické vedení ze Soutěsky k děvínskému vysílači do krytu a pod zem, byla dokončena o tři měsíce dříve, než bylo plánováno. Největší změnou, které si každý návštěvník všimne, je odstranění osmi sloupů elektrického vedení nad Soutěskou. Ty kazily výhledy a byly také pastí pro ptáky, kteří na nich hynuli po zásahu elektrickým proudem. Odstraněny byly i dva poslední sloupy elektrického vedení v Soutěsce. K transportu materiálu na Děvín i dolů byl použit vrtulník, na Děvíně pracovalo také množství další techniky.
Příjem žádostí na podporu zdrojů pitné vody prodloužen do června
10. 01. 2021
Řešíte ve své obci špatnou kvalitu či nedostatek pitné vody? Požádejte o dotaci na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody. Pro velký zájem jsme navýšili původní alokaci o dalších 150 milionů korun a prodloužili příjem žádostí o půl roku. Zájemci o podporu na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody mají možnost podávat žádosti až do 30. června 2021.
Česká Lípa připravuje zateplení mateřské školy
5. 01. 2021
V České Lípě připravují zateplení mateřské školy ve Východní ulici na sídlišti Špičák. Na projekt za 19,2 milionu korun se radnici podařilo získat 4,5 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Jde o poslední budovu této velké sídlištní školky, která ještě neprošla výraznou rekonstrukcí. Projekt počítá s kompletním zateplením budovy a výměnou oken i dveří. Modernizace čeká i rozvody vody, opravu potřebuje požární vodovod. Budova bude mít systém nuceného větrání, výměnou projde vzduchotechnika v kuchyni, osvětlení budovy, vytápění i toalety. Hotovo by mělo být do příštího července.
V Klášterci pokračuje přestavba kulturního domu
28. 12. 2020
V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku pokračují práce na přestavbě kulturního domu na multifunkční kulturní centrum. Nový dům kultury, kam se přestěhuje knihovna i zázemí pro spolky, bude stát přibližně 180 milionů korun. Na začátku letošního roku se kulturní dům uzavřel a stavbaři začali s potřebnými bouracími pracemi. Pro patnáctitisícové město bude kompletní rekonstrukce kulturního domu největší investicí za poslední léta. Umožnily ji dobré výsledky hospodaření a také 45milionová dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Králův Dvůr vybudoval sběrný dvůr
23. 12. 2020
S výstavbou zařízení v místní části Levín začalo vedení města v loňském roce, zařízení už je v provozu. Náklady byly přes 20 milionů korun, z toho téměř 11 milionů pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí. Ve sběrném dvoře je možné odložit například komunální, nebezpečný nebo objemný odpad. Podobné areály budují a vylepšují i další města, cílem je hlavně bojovat proti nelegálním skládkám a tím chránit životní prostředí. V minulosti museli obyvatelé Králova Dvora se stavebním a dalším odpadem do sběrného dvora v Berouně. Nyní ho mohou bezplatně uložit ve svém městě.
V Hřensku likvidují skládku
20. 12. 2020
V Hřensku na Děčínsku začala rekultivace staré skládky komunálního odpadu. Pracovníci musí odvozit 20 000 krychlových metrů nahromaděných odpadků. Rekultivace je nutná kvůli možné přítomnosti nebezpečného odpadu. Na obnovu poničené krajiny získala Správa Národního parku České Švýcarsko dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Práce na likvidaci skládky potrvají až rok, ale turistickou sezonu by neměly nijak omezit. Bude se odvážet odpad svážený z okolních obcí v 70. až 90. letech. Skládka je provizorně zahrnuta zeminou, ale ohrožuje zdroje pitné vody.
Města na severní Moravě investují do fotovoltaiky
18. 12. 2020
V říjnu letošního roku byla na městském úřadě v Hlučíně uvedena do provozu nová střešní fotovoltaická elektrárna. Na střechu budovy bylo nainstalováno celkem 76 fotovoltaických panelů, které přispějí k úsporám v oblasti hospodaření s energiemi. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Také severomoravský Bohumín letos vsadil na realizaci střešní fotovoltaiky, která vyroste na střechách sportovní haly. I bohumínský projekt bude podpořen dotacemi z EU.
Invazní rak mramorovaný ohrožuje domácí druhy raků
14. 12. 2020
Invazní rak mramorovaný, původem z východní části USA, byl u nás nalezen už na třech místech. Po pražském Proseku (2015) a Radovesické výsypce nedaleko Bíliny (2016) se potvrdil jeho výskyt v pražských Dolních Chabrech, konkrétně v Prostředním rybníku. Správce rybníka ve spolupráci s experty z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského odchytává co nejvíce raků mramorovaných a chce zamezit jejich dalšímu šíření. Rak mramorovaný, stejně jako další druhy amerických raků, znamená ohrožení pro našeho domácího raka kamenáče a raka říčního. Přenáší totiž takzvaný račí mor – plísňové onemocnění, které je pro naše domácí druhy raků smrtelné.
Ašská školka bude šetrnější a zadrží dešťovku
8. 12. 2020
Do rozsáhlé rekonstrukce mateřské školy v Neumannově ulici se pustí město Aš. Ve školce chce město vyměnit zdroj tepla, zrekonstruovat kanalizaci, počítáno je i s výměnou dveří, jídelního výtahu a střešní krytiny. Navíc bude mít školka akumulaci dešťové vody, bude se s ní zalévat zahrada. Školka by tak měla v budoucnu ušetřit. Město získalo dotaci na z Operačního programu Životní prostředí, podanou má ještě jednu žádost.
Královehradecký kraj bude sanovat tři svahy
4. 12. 2020
Radní královehradeckého kraje schválili vypracování a podání žádosti o dotaci na stabilizování a sanaci tří svahů nad silnicemi v regionu. Jedná se o skalní masivy ve Svobodě nad Úpou, Čermné a Herlíkovicích.  O peníze si kraj požádá z Operačního programu Životní prostředí. Cílem je provést stabilizaci a sanaci tří svahů nad silnicemi druhé třídy ve Svobodě nad Úpou, Herlíkovicích a nad silnicí třetí třídy v Čermné. Kraj chce předejít možnému uzavření daných úseků.