Aktualizovali jsme manuál Jak podat žádost o platbu dotace

15. 02. 2021
Upozorňujeme příjemce, kteří žádají o dotaci prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR, že v Dokumentech na stránkách Národního programu Životní prostředí mají nyní k dispozici aktualizovaný dokument Manuál – Jak podat žádost o platbu dotace. Naleznete v něm podrobnější popis procesů souvisejících s vkládáním účetních dokladů a následně podáním a proplacením žádosti o platbu. Mimo jiné zjistíte, jaké údaje zadávat do systému AIS při vkládání různých druhů účetních dokladů, jak provést opravu v zadaném účetním dokladu při vrácení žádosti o platbu nebo kde nalézt údaje potřebné k účtování o poskytnuté dotaci.