Aš chce nastartovat lokální ekonomiku

2. 11. 2023
Město Aš podalo žádost o dotaci do výzvy Strategické projekty Karlovarského kraje Operačního programu Spravedlivá transformace, a to na strategický projekt Vl:Aštovka. Jeho záměrem je ekonomicky pozvednout region a postupně transformovat ekonomiku, kterou ovlivnila těžba hnědého uhlí v kraji. Cílem projektu Vl:Aštovka je vybudování inovační infrastruktury, která pomůže nastartovat lokální ekonomiku a podpoří mikropodnikání, výrobu a služby s vysokou přidanou hodnotou. Do regionu by měl přilákat odborníky a zapojit je do tvorby hodnotového řetězce místních firem. Projekt cílí také na obyvatele regionu, a to prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.