Brněnský stadion získá nové chlazení

21. 02. 2020
Na kompletní rekonstrukci chlazení v hokejové aréně získala městská společnost STAREZ – SPORT půjčku s ročním úrokem 0,45 % z Operačního programu Životní prostředí a dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Inovativního finančního nástroje. Chlazení v hale bude opraveno tak, aby bylo bezpečné, šetrnější a ekologičtější. Bude kompletně vyměněna technologie chlazení v prostoru strojovny, technologický kanál a rozvody k ledové ploše. Rekonstrukce výrazně sníží hluk, spotřebu elektrické energie a vody a tím zmenší náročnost provozu. Chladicí technologie bude nově automatizována. Kompresory budou nahrazeny za nové, bude nahrazen také odpařovací kondenzátor a další. Předpokládané roční úspory energií, nákladů na opravu a údržbu spolu s úsporou osobních nákladů činí dohromady 3 354 465 korun.