Brno spolupracuje na zpřírodnění potoka na Svitavsku, chce tím pomoci vodnímu zdroji Březová

8. 02. 2022
Plánovaná revitalizace koryta Banínského potoka na Svitavsku v Pardubickém kraji má bezprostřední dopady i pro město Brno. Potok se totiž nachází nedaleko prameniště Březová, které zásobuje Brno pitnou vodou. Banínský potok je drobný vodní tok ve správě Povodí Moravy, jehož koryto je kolem obce Banín vybetonováno, což by se ale mělo během dvou let změnit. Pozemky v části upraveného koryta jsou ve vlastnictví města Brna, které bude spolupracovat s Institutem environmentálních výzkumů a aplikací z Pardubického kraje. Revitalizace potoku může být realizována díky podpoře z Norských fondů, kterou Institut získal.