Bruntál: Ulice Jesenická a Rýmařovská budou zelenější

9. 03. 2021
Dvě bruntálské ulice, Jesenickou a Rýmařovskou, zkrášlí nová zeleň. Město na jejich ozelenění získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Vybraná firma založí novou zeleň podél silnice I/11. Nové stromy a keře odcloní a částečně odhluční silniční provoz. Oproti současnému stavu dojde k posílení ekologické hodnoty a podpoření biodiverzity. Vznikne také nový životní prostor pro drobné živočichy, především ptactvo. Vytvořením záhonů pro keřové výsadby dojde k lepšímu zasakování vody, a tedy rovněž ke zlepšení mikroklimatu.