Budějovice připravují adaptační strategie

13. 04. 2022
Město České Budějovice věnuje ve své nové adaptační strategii zvláštní pozornost tématu hospodaření s vodními zdroji. Strategický dokument navrhne proces přizpůsobení se dopadům změny klimatu pro území města. Adaptační strategii bude tvořit analytická, návrhová a implementační část, dále bude doplněna akčním plánem se zásobníkem konkrétních opatření, aktivit a projektů navržených k realizaci. Město za tímto účelem vytvořilo i tematickou webovou stránku, na které se nejen dozvíte vše o realizovaném projektu a jeho aktivitách, ale najdete tu i příklady dobré praxe a inspirativní modro-zelené projekty. Strategie je podpořena z Norských fondů.