Chystá se výsadba víc než 230 stromů v Mertových sadech

7. 02. 2021
Letos bude v Mertových sadech v Jindřichově Hradci vysázeno přes 230 listnatých i jehličnatých stromů. Výsadba je plánována na měsíce březen až duben. Park se omladí a vytvoří si nové stromové patro s dlouhodobou perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost parkového charakteru. V sadech chybí mladší dřeviny, bez nich je park dlouhodobě neperspektivní. Nová výsadba se týká zejména listnatých stromů, jako je buk lesní, dub letní, lípa srdčitá, javor klen nebo v nivě řeky jasan ztepilý. Dojde k posílení hygienické, ekologické a estetické funkce parku. Velkou část nákladů bude hrazena z Operačního programu Životní prostředí.