Dotace na podporu obcí v národních parcích jsou rozebrány

18. 04. 2023
Finanční prostředky určené na zlepšování životního prostředí v obcích na území národních parků byly vyčerpány za necelé dva měsíce a příjem žádostí byl ukončen. Výzva č. 9/2022 z Národního programu Životní prostředí nabídla obcím v národních parcích 200 milionů korun na zajištění udržitelného rozvoje a zlepšování kvality života svých obyvatel. Dotace podpoří budování infrastruktury a vybavenosti obcí, otevírání informačních center zaměřených na problematiku národních parků a programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí. Dotační výzva navázala na předchozí výzvy se stejným zaměřením. Mezi žadateli z řad obcí v národních parcích se jedná o populární dotace.