Dubno odstraňuje toxickou skládku po traktorárně

14. 07. 2021
Dubno pracuje na odstranění toxické skládky, která byla založena v sedmdesátých letech státní traktorovou stanicí. Ta do bývalého lomu vyvážela nebezpečný toxický odpad, například zbytky postřiků, pesticidy a ropné látky. Vlivem neodborného nakládání s odpady je od roku 1985 zjištěna kontaminace podzemní vody v předpolí skládky, a to organochlorovými a triazinovými pesticidy. Obec rozeběhla sanační práce letos, trvat by měly do konce roku. Všechny nebezpečné látky a zemina o předpokládané hmotnosti 9 500 tun by měly být odvezeny do konce července. Obec získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí.