Jablonec nad Nisou získal dotaci na výstavbu retenční nádrže

9. 12. 2021
Jablonečtí zastupitelé schválili přijetí dotace 16,5 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Radnice chce ještě do konce letošního roku vyhlásit veřejnou soutěž na dodavatele stavby. Výstavba retenční nádrže je součástí druhé etapy stavby dešťové kanalizace v centru Jablonce nad Nisou. V současné době odvádí dešťovou vodu splašková kanalizace, což při prudkých deštích vede k častému přeplnění kanalizace a k záplavám v okolí Anenského náměstí, a navíc to nepřiměřeně zatěžuje čistírnu odpadních vod. Dešťová voda by proto měla být v budoucnu odvedena do retenční nádrže a odtud do nedaleké Lužické Nisy.