Jak na transformaci lesního hospodaření

21. 09. 2022
„Zásadní paradigmatický obrat v pěstění lesů spočívá v tom, že se musíme naučit žít s vysokou mírou nepředvídatelnosti,“ uvádí Pavel Rotter z Ústavu ekologie lesa a pracovník Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v článku pro Ekolist. Některé body, o nichž autor článku hovoří, pomáhá dle jeho slov naplňovat právě probíhající popularizační projekt „Implementace aktuálních poznatků z ekologie lesa do lesnické praxe: podpora adaptačních a mitigačních opatření“, podpořený z Norských fondů v rámci výzvy Reine. Stěžejním výstupem projektu bude elektronicky volně dostupná nová učebnice ekologie lesa.